Az ügyészek márpedig nem lopnak…

Az ügyészek márpedig nem lopnak, szól az ügyészségi határozat….

/Magyarország: demokratikus jogállam?/

ot_evutanA mellékelt törvényszéki elnöki levél tanúsága szerint, a lefoglalt “bűnjelek” között nem lelhető fel a TMRSZ könyvelési iratanyagának egy része.

Konkrétan nézzük is meg, mi az, ami szőrén szálán eltűnt, aminek lába kélt….:

A TMRSZ elleni politikai leszámolás karaktergyilkolási folyamata ma már részben feltárásra került.. Legutóbb arról kapott a Szekszárdi Törvényszéktől a TMRSZ hivatalos levelet, hogy a főtitkár és a szakszervezet terhére tartott házkutatások során lefoglalt 135 db Adria dossziéból vagy más helyeken 160 db Adria dossziéból, (az eltérés igazán csekélység) amelyet zsákolva, ömlesztve vittek el a kaposvári nyomozó ügyészek több hónap komplett könyvelési anyaga hiányzik!!!

Igen, ez a valóság. Az ügyészség által a házkutatásokkor ömlesztve , zsákokban elvitt  könyvelési iratokból mintegy cca 3-5 ezer oldal hivatalos pénzügyi dokumentum hiányzik!

Összességében megállapítható, hogy eddigi adataink szerint 1616 gazdasági esemény dokumentumai hiányoznak annak háttér dokumentumaival együtt abból az ügyészség által lefoglalt iratanyagból, melyet az ügyészségnek, majd a vádemelést követően a bíróságnak szigorú törvényi előírások szerint kellett volna őrizni.

Az ügyben Polt Péterhez címeztünk ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést, lopás és hivatali visszaélés miatt, amelyet a legfőbb ügyész megküldött a Központi Nyomozó Ügyészség kaposvári ügyészi szervének! Megjegyezzük az érdekesség kedvéért, hogy a házkutatást a Kaposvári Nyomozó Ügyészség tartotta, az iratainkat ők vitték el a lefoglalás törvényi szabályait mellőzve, nem törődve azzal, hogy iratokat vagy bármit egyedileg azonosítható módon jegyzőkönyv szerint kell lefoglalni.

A kaposvári ügyészi szerv pedig elutasította a feljelentésünket, mondván, hogy nincs adat arra, hogy eltűnt volna a cca 3-5 ezer oldalnyi könyvelési irat a lefoglalást követően. A tájékoztató mellékleteként felrakjuk a Szekszárdi Törvényszék elnökének a hivatalos válaszlevelét, amelyben tényként közli, hogy nincs meg a TMRSZ-től „lefoglalt” könyvelési iratok jelentős része!

Mit lehet ehhez hozzáfűzni kommentárként?

Hab a tortán, hogy a fent utalt feljelentésben név szerint megjelölve, közokirattal bizonyított módon a TMRSZ is és Szima Judit főtitkár is büntetőfeljelentést tett további bűncselekmények bizonyított elkövetése miatt több kaposvári ügyész ellen is.

Elsőre a feljelentés elutasítása azt az indokot tartalmazta, hogy „az csupán a vádlott személyes álláspontja” és nem látja bizonyítottnak a feljelentést elbíráló ügyészi szerv a bűncselekmények sorozatos és közokirattal bizonyított elkövetését!

A határozattal szemben bejelentett panaszunkra pedig jött az újabb feljelentés elutasítás, hogy „szerintük” azok a könyvelési iratok nem tűntek el, az pedig fel sem merülhet, hogy közülük – mint kaposvári ügyészek közül – bárki is iratokat tüntethetett el.

Pedig tény, hogy a TMRSZ több hónapnyi könyvelési iratát elvitték, és ma már a Szekszárdi Törvényszék is tényként állapította meg, hogy azokat bizony nem lelik a 135 (vagy 160?) Adria dossziéban. Tehát nincs meg. Mivel a hunyó feltehetőleg az ügyészség soraiban található, ezért az ügyészi bravúros indokolás cáfolataként tanulmányozhatja bárki a Szekszárdi Törvényszék hivatalos okiratát, amelynek lényege abban foglalható össze, hogy de bizony vagy a bíróság épületében, vagy az ügyészség épületében valaki eltüntethetett vagy „elveszthetett” több ezer oldal hivatalos iratot, amelyek a koncepciós per minden jegyét magán viselő eljárásból hiányoznak.

Ilyenkor vajon mit tehet a jámbor jogkövető magyar állampolgár? A Szekszárdi Törvényszék hivatalos közokiratára hivatkozva törvényességi felügyeleti vizsgálatot kérünk Polt Péter úrtól, hogy ugyanmár helyezze hatályon kívül a beosztottjai alaptalan és a tényeket meghamisító feljelentésünket elutasító határozatát, mert itt ez a fránya ismeretlen tolvaj bizony több ezer oldal bűnjelet ELLOPHATOTT.

Ezen iratanyag nem többet és nem kevesebbet hivatott “igazolni”, mint a közvádló által  előállított “TÖRVÉNYES”  VÁD, ÉS  AZ ÍTÉLET  “MEGALAPOZOTT ” VOLTÁT.

A TMRSZ az igazságszolgáltatás útvesztőiben eltűnt iratoknak köszönhetően az adott időszak tekintetében ellenőrizhetetlenné vált, egyidejűleg 9 ember sorsa lóg a levegőben az egyre nagyobb ködbe burkolózó magyar igazságszolgáltatásban.

Szekszárdi Törvényszéknek írt levélre adott válasz itt olvasható.

TMRSZ