“MINDENKINEK!….”

RKDSZ SZAKSZERVEZETI IDENTITÁS-ZAVARA  2014.évi októberi állapot szerint

/amikor a nyúl viszi a puskát ?/

– tényfeltáró tájékoztató-

 

PinokkióA TMRSZ /adószáma:18864607-1-17 székhelye: Szekszárd, Tanya u. 4./ valamennyi magyarországi és nemzetközi fórumon önmagát a legnagyobb magyar rendvédelmi szakszervezetként nevesíti.

A TMRSZ Alapszabályában elfogadott célja a foglalkoztatással és a szolgálatteljesítéssel, a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő érdek képviselete és védelme, a tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő érdekeinek és jogainak előremozdítása, egységes, hatékony képviselete, illetőleg védelme.

Ehhez képest, a fenti szakszervezeti piacon kiválással újabb szereplő tört felszínre, aki gyakorlatilag ugyancsak hasonlóképpen fogalmazza meg saját szerepét, legitimitását egy – ügyünk szempontjából – nagyon fontos időponttól életre kelvén, konkrétan, 2009-től kezdődően.

Oknyomozásunk adataival

“MINDENKI”  türelmét, figyelmét csak a legszűkebb mértékig szeretnénk terhelni, csak annyira és csak addig, amennyire és ameddig a közöltek megértéséhez szükséges:

1./ 2009-ben előtört egy eddig még beazonosítatlan érdek, amely nyomán a TMRSZ negligálása lett a fő csapásvonal, főtitkárával együtt, a “hivatalos” Magyarország bizonyos körei számára.

2./ Egyidejűleg, 2009-ben a semmiből előjött egy új “szakszervezet”, a “jó”, a “szalonképes”, az “ajánlott”, a  “hatalomkonform”.

3./ Érdekesség, hogy ahhoz, hogy valaki a Munka Törvénykönyve alkalmazása szempontjából szakszervezetnek minősülhessen, az Mt. 270. § (2) bekezdése szerinti megfelelés szükségeltetik, mely szerint:

„a) szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése,

b) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik.”

4./ RKDSZ-nél ez nem lelhető fel.

5./ Ehhez képest az RKDSZ-nél, annak jelenleg hatályos 2013. 04.19-én elfogadott módosított alapszabály szerinti célja:

„- tagjai egészségének megőrzése, az egészséges életmód érdekében keresi a sportolási lehetőségeket, ilyen rendezvényeket szervez, illetve támogat;

– a sport, a szabadidősport, az egészséges élet, a természeti környezet, a hagyományőrző kultúra értékeit ápolja és védi;

– nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn;

– díjakat, elismeréseket alapít és adományoz;

– tevékenységével tagjainak és azok gyermekeinek igényeit, környezetük fejlődését szolgálja;

– hagyományaink, nemzeti örökségünk ápolásával a jövő nemzedék segítése.

A társadalmi szervezet céljának elérése érdekében együttműködik az érdekképviselet, érdekérvényesítés rendvédelmi, közigazgatási szervezeteivel es más társadalmi szervezetekkel.

Szervezi és ösztönzi tagjainak művészeti, kulturális tevékenységét, megteremti az ilyen igények kielégítésének szervezeti formáit.

2. A szakszervezet céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társadalmi szervezettel és szövetséggel, amelyek segítik a szakszervezet eredményes működését és céljainak megvalósítását

3. A szakszervezet céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat gazdasági társaságot ás alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.”

6./ Következésképp: semminemű fórumon szakszervezeti érdekképviseletét tagjainak nem láthatja el, legkevésbé sem, a bírósági peres eljárásokban.

7./ Újabb feltűnő megmagyarázhatatlan jelenség: ennek ellenére, bizonyos dr.H.Zs. jogtanácsos, egyben szakszervezeti tisztségviselő az ország összes területén, saját tagságukat megtévesztve mégis ezt teheti meg. Mai napig mindenféle kontroll nélkül.

A „jó tanuló-jó sportoló” koncepció letéteményeseként.

8./ Majd az sem maradt titok, hogy 2010., 2011. és 2012. évi egyszerűsített beszámolója alapján az alig ezer főt meghaladó tagságával közpénzt kapott, az alábbi összegű támogatásokat:

– 2010. évben:             21.229.000,- Ft

– 2011. évben:             38.013.000,- Ft

– 2012. évben:               6.395.000,- Ft

ö s s z e s e n: 65 637 000 Ft-ot 3 év alatt.

Azonban arról már mélyen hallgatnak, hogy pontosan

–          a támogatások pontosan honnan, kitől (mitől) származnak,

–          a támogatások milyen célból kerültek megállapításra és kiutalásra,

–          a támogatások milyen célra kerültek felhasználásra…………….

9./ Kérdés: akkor hogyan lehetséges ez?

A TMRSZ a kérdés megválaszolásának jogát nem vindikálja magának, azt “MINDENKIRE” bízza.

 

TMRSZ