Képmáshoz való jog kontra sajtószabadság

Nyilvánosságra hozható a rendőri intézkedésről készült fényképfelvétel, ha az nem öncélú

kockázott arcú rendőrökA napokban határozott az Alkotmánybíróság egy a rendőri intézkedésről készült képfelvétel nyilvánosságra hozatalát tiltó bírósági ítélet megsemmisítéséről.

Az ügyet az index.hu kezdeményezte a 2011-ben a rendvédelmi szakszervezetek tüntetéséről készült tudósításban közölt fotókkal kapcsolatban.

Az AB döntése érelmében a nyilvános helyen készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményeiről való szabad tájékoztatáshoz kötődik.

A rendőri bevetés – demonstrációkon – minden esetben a jelenkor eseményének minősül, ezért az arról készült felvételek a rajtuk szereplők hozzájárulása nélkül nyilvánosság elé tárhatók, kivéve, ha ez a rendőr emberi méltóságának sérelmét jeleni (például ha egy hivatása gyakorlása során megsérült rendőr szenvedését mutatja be)

Az AB határozatában kifejtette, hogy a polgári jognak azokat a szabályait, amelyek kivételt jelentenek a képmás engedélyhez kötött nyilvánosságra hozatala alól, minden esetben úgy kell értelmezni, hogy az összhangban álljon a sajtószabadság gyakorlásával.

Azonban a jelenkor történéseinek bemutatáshoz fűződő érdek általában nem érvényesül akkor, ha például az engedély nélkül nyilvánosságra hozott felvételen csak egy személy szerepel. Ilyenkor a sajtószabadság és a képmáshoz való jog közötti érdekütközést egyedi mérlegeléssel kell feloldani és azt kell vizsgálni, hogy a személy képmása, ennek nyilvánosságra hozatala a jelenkor történéseinek bemutatása, illetve a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatás körébe tarozik-e.

Az Alkotmánybíróság határozatát teljes terjedelmében olvashatjátok, a különvéleményekkel együtt itt: http://www.mkab.hu/download.php?h=933

TMRSZ