Az Erzsébet program pályázatairól

Üdülés

röviden az Erzsébet program pályázatairól

 

erzsebetprogramA Belügyminisztérium az Erzsébet program keretében benyújtott üdülési pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatót tartott a szakszervezetek és a Kar képviselői részére. Zsinka András főosztályvezető elmondta, hogy a Belügyminiszter úr kiemelt kérdésként kezeli az állomány üdültetését és pihenését. Mindezért az utóbbi három évben közbejárt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál, hogy üdülési lehetőséget biztosítsanak a BM és alárendelt szervei számára.

Az Alapítvány honlapján március 26-án jelentek meg a belügyi dolgozóknak – 4 kategóriában – kiírt pályázatok. Az összesen 400 millió forint keret a kategóriák között létszámarányosan került felosztásra.

Jóval a kitűzött határidő előtt – május 16-a helyett április 4-re – valamennyi kiírt pályázat lezárult, a keretösszegek kimerülése miatt.

Erre figyelemmel Miniszter úr kezdeményezte a pályázatok újranyitását, valamint az elbírálás szempontjait összegző mutatószám használatát.

A Belügyminisztérium álláspontja szerint a mutatószámmal lehetőség nyílt egy igazságosabb elbírálás érvényesítésére, vagyis hogy túljelentkezés esetén a rászorultabb családok kaphassanak üdülési szolgáltatást.

A belügyminisztérium szerint a pályázatot benyújtók kiértesítése június 6-ig megtörtént.

A tájékoztató ülésen a szakszervezetek képviselői bírálták, hogy a munkateljesítmény mint értékelési elem bekerült az elbírálás szempontjai közé, továbbá azt is, hogy a család egy főre jutó jövedelme helyett a pályázó jövedelme volt a mérőszám.

Zsinka úr egyetértett azzal, hogy egy esetleges jövő évi pályázatnál a szociális szempontok értékelését finomítani kell.

Mindezzel együtt azonban a 3652 nyertessel zárult a pályázat, ami összesen 12525 főt érint.

Az érdekképviseletek javasolták, hogy amennyiben jövőre is lesz pályázat, úgy előtte üljenek le a szakszervezetekkel és tárgyalják meg az értékelés elemeit, azért is, mert ragaszkodnak a teljesítmény elem figyelmen kívül hagyásához. Felmerült részükről az is, hogy a korábbi években sikeresen pályázókat a jövőre nézve ki kellene zárni.

Dr Bárdos Judit (BRDSZ főtitkár, egyben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kurátora) nem tartotta valószínűnek, hogy a BM jövőre is pályázati lehetőséget kapjon, mondván nagyon sok olyan ágazat van, ahol a foglalkoztatottak legalább olyan rászorultak a szociális üdültetésre.

Megoldási javaslatként elhangzott, hogy a BM lépéseket tehetne a volt üdülői visszaszerzésére, amelyek jelenleg kihasználatlan ingatlanok.

Zsinka András főosztályvezető a tájékoztató végén arra a megállapításra jutott, hogy a pályázatok kiírásánál a jövőben nagyobb körültekintéssel kell eljárni, és a szociális szempontrendszer is korrekcióra szorul.

TMRSZ