Újabb sikeres képviselet

Jogszerűtlen vezénylés!

Már I. fokon helyt adott az elöljáró a TMRSZ tagunk képviseletébe eljárva benyújtott szolgálati panasznak.

csekklista_2013_pipa_pirosTagunk jogszerűtlen vezénylése miatt nyújtottunk be  szolgálati panaszt 2014. május 12-én a Tatabányaira Rendőrkapitányság Vezetőjéhez. Mint azt a fegyveres szolgálatot teljesítőkre vonatkozó törvény is kimondja, a más helyiségbe történő vezénylések időtartama három évenként hat hónapnál nem lehet több, két vezénylés között pedig legalább fél évnek el kell telnie. A körzeti megbízottakra külön utasítás vonatkozik,  a kMB-s szabályzat. Ez alapján nem vezényelhető fogdaőri és kísérőőri szolgálatra a körzeti megbízott. Tagunkat a szabályok ellenére elvezényelték körzetéből, sőt ez úgy történt, hogy két vezénylése között a fél év nem is telt el.

Ebből az okból nyújtottuk be tagunk képviseletében a szolgálati panaszt. Egy hónap alatt- a törvényben leírt határidőnek megfelelően – döntött a  közvetlen elöljáró kapitányságvezető, s  szolgálati panasznak  helyt adott.

Így a körzeti megbízott részére  a jogszerűtlen vezénylés miatt 3 havi közterületi pótlék és nyomozói pótlék közötti különbözet és annak kamatai kerülnek kifizetésre.

TMRSZ