A görgetett szabadság megváltásának módja

A görgetett szabadságokat csak leszerelés, vagy más fegyveres szerhez kerülés esetén lehet pénzben megváltani

 naptar

A Hszt. 97. § (5) bekezdése alapján: „Szabadság pénzbeni megváltására csak a (4) bekezdésben meghatározott esetben, illetve a szolgálati viszony megszűnése esetén kerülhet sor.

A (4) bekezdés kimondja „Más szervhez történő vezénylés, valamint az 59/A. § alapján fegyveres szerven belül történő áthelyezés esetén a hivatásos állomány részére ki nem adott szabadságot az új szervezeti egységnél kell kiadni. Más fegyveres szervhez történő végleges áthelyezés esetén a ki nem adott szabadság megváltása tekintetében úgy kell eljárni, mintha az érintett szolgálati viszonya megszűnt volna.”

Ennek értelmében a “görgetett” szabadságokat csak akkor lehet pénzben megváltani, ha az állomány tagja leszerelt, vagy más fegyveres szervhez került.

 TMRSZ