SZIMAt? 2


A BELSŐ VISZÁLYKODÁS ÚJABB FEJEZETÉRŐL

AMELY TÖRTÉNÉS  AZ “ÖSSZEESKÜVŐK” ÚJABB VERESÉGÉRŐL, JOGI TÉRVESZTÉSÉRŐL SZÓL

 A SZEKSZÁRDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGON  2013.07.05-ÉN  AZ RKDSZ, KÖZELEBBRŐL, Dr. HORVÁTH ZSOLT ÁLTAL KÉPVISELT

FITYÓ MÓNIKA

 146534_dfb472d729_s

volt TMRSZ munkavállaló (munkaviszonya megszüntetése jogellenességét sérelmezve),aki tehát a pert megindította, jogerősen pert veszített a TMRSZ ellen közel 200 ezer forint perköltség TMRSZ részére történő kötelezése mellett.

“MINDENKINEK”! 

Honlapunkon tájékoztatjuk mindazokat, akik folyamatosan figyelemmel és érdeklődéssel figyelik a legnagyobb taglétszámú, legpatinánsabb rendvédelmi, rendőrszakszervezet belső bomlasztási igyekezetéből kinőtt, a TMRSZ-t és főtitkárát szétverni, illetve a közélet platformjáról lemosni szándékozó TÉNYKEDÉSEKET, TÖRTÉNÉSEKET, TÉNYEKET.

Ennek a pernek a lényege az volt, hogy bár közös egyetértéssel került a perbeli munkaviszony megszüntetésre,és ezzel egyidejűleg tiszteletdíj megállapításra, utóbb a volt munkavállaló ezt mégis jogellenesnek tartotta, mivel megítélése szerint neki munkabér és tiszteletdíj együttesen járt volna, és megillette volna őt egymillió forint kártérítési is, mely igényétől – látva azt, hogy jogalap tekintetében nincs semmiféle kereshetősége- elállt.

Az ember próbálna ezen magatartásban minden erejével logikát találni, de képtelen, egyszerűen lehetetlen.

Mert ilyen nincs is.

Csak az a biztos, – s ezért minden nemtelen eszköz bevethető,- az összeesküvők  aknamunkája, támadása szűnni nem akaró.

Mindegy, hogy mi, csak a TMRSZ és főtitkára ostorozására alkalmas legyen.

Csinálják, teszik. Ha már egyszer abból a kondorosi elhíresült képzelőerőből és máshonnan is kipattantak, azt minden lehetséges módon tovább kell színezni.

A régi- új védőpajzsként használt RKDSZ szárnyai alatt megbújva lehet, kell? mindezt tenni, kitartóan SZIMAtolva.

De meddig?

Újfent leszögezzük: tesszük a dolgunkat a tagság és a szakma érdekében, minden SZIMAtolgatással szemben felvesszük a kesztyűt.

 

 Előzmények:

SZIMAt?

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VII.