Rendészet dolgozóinak fogpótlás és szemüveg költségtérítés

Újra

Rendészet dolgozóinak fogpótlás és szemüveg költségtérítés 

ecb5_1_1600

A Magyar Közlöny 68. számában jelent meg a fogpótlás és szemüveg költségtérítéssel kapcsolatos  11/2013. (IV. 23.) BM rendelet. 2012-ben egy BM rendelet módosítással e költségtérítéseket megszüntette. A TMRSZ folyamatosan egyeztetett e tárgyban. Végül a belügyminiszter aláírta a rendeletet, melynek tervezetét is véleményezte szakszervezetünk.

A rendelet személyi hatálya a hivatásos, a nyugállományba helyezett, illetve a szolgálati járandóságban részesülőkre, és közalkalmazotti állományra terjed ki.

A munkavállalókra és a kormánytisztviselőkre nem.

Az említett támogatások a hivatásos és közalkalmazotti állományt alanyi jogon megilletik, de csak a próbaidő leteltét követően. A nyugállományba helyezett, illetve a szolgálati járandóságban részesülők részére a támogatás csak adható, a rászorultság függvényében és a szociális bizottság javaslatára.

Fogászati költségtérítésként – a társadalombiztosítási jogviszony alapján megtérülő rész, valamint a térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátások kivételével – az egészségügyi szolgáltató által megállapított költségek 75 %-át lehet visszaigényelni, az összeg maximumértéke a központi költségvetésről szóló törvény szerinti illetményalap 150 %-a.

A fogászati költségtérítéshez a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

– az elvégzett beavatkozásról szóló orvosi igazolást,

– a beavatkozás szerint részletezett számlát, melyet a belügyi szerv nevére és címére kell kiállítani, de a dolgozó nevének is szerepelnie kell rajta,

– a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről szóló igazolást. A nyugállományba helyezett, illetve a szolgálati járandóságban részesülők esetében ez szükségtelen.

Látásjavító szemüveg, illetve kontaktlencse esetében a költségtérítés éves plafonja az illetményalap 30 %-a. A kérelemhez ez esetben is az indokoltságot alátámasztó orvosi igazolást, valamint a belügyi szerv nevére és címére kiállított, de a dolgozó nevét is tartalmazó részletes számlát kell csatolni.

A költségtérítés iránti kérelmeket az állományilletékes parancsnoknál – nyugállományú esetében az utolsó szolgálati hely szerintinél – kell előterjeszteni a hiánytalan kérelmek beérkezését követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről. A nyugállományúak tekintetében azonban hangsúlyozni szükséges, hogy a támogatásban részesítés a szerv költségvetési helyzete is befolyásolja, valamint a szociális bizottság javaslatára is szükség van.

A BM rendelet kizárja költségtérítésre jogosultak köréből azon nyugállományúakat, akiknek a szolgálati viszonya 2012. január 1-jét megelőzően a Hszt.-ben nevesített szankcionált megszüntetési okok valamelyikével szűnt meg: pl. lefokozás. A rendeletben kizáró okok között szerepel a „lemondás” is.

A BM rendelet május 1-től hatályos.

TMRSZ