Közlemény

Közlemény

tmrsz

A TMRSZ Kongresszusa 2010. szeptember 24-én, majd 2012.december 10-én a szervezet törvényes képviselőjét, annak főtitkárát újbóli megválasztásával felruházta mindazon jogosítványokkal és kötelességévé tette mindazon magatartásokat, amelyekkel a TMRSZ-t nemtelen, a szervezetet kívülről vagy belülről jövő támadásokkal szemben megvédheti, ill. meg kell védje, ezek sorában a nyilvánosság, a legszélesebb, országos nyilvánosság útján is.

Ennek előrebocsátását követően, most az alábbiakat hozzuk tudomásra:

Szakszervezetünk a legnagyobb magyar taglétszámú a rendvédelem területén, de a rendvédelmi szakszervezeti palettán más szereplők is vannak. Eshetőleg, ellenérdekeltjei a szakszervezetünkben folyó munkának, tevékenységnek.

Azt viszont kétséget kizáró bizonyossággal állíthatjuk, a szervezetünket belülről támadva, volt munkavállalónk, T. E. akit rendkívüli felmondással elbocsátottunk, feljelentett bennünket, amely következtében az alábbi t é n y e k r ő l és az eljárással kapcsolatosan az abban e l j á r ó   s z e r v e k  tevékenységéről, mintegy a mai magyar valóságot leképező helyzetről, másként megfogalmazva. a ‘közállapotokról” a következő adatok közlésével kívánjuk a legszélesebb nyilvánosságot tájékoztatni:

– a hatályos rendőrségi ügykezeléssel ellentétes módszerekkel indult útjára a feljelentés, ebből keletkezően, a nyomozás jogsértő volta innét datálódott, amely, megítélésünk szerint, ugyancsak komoly aggályokat felvető tendenciákat tartalmaz, hiszen, a TMRSZ  főtitkárát akkor vették szintén jogsértően második alkalommal őrízetbe, majd tartóztatták le, amikor írásos ügyészi engedéllyel volt távol a lakhelyelhagyási tilalom alatt.

– majd közel 8 hónapig abban is tartották,

– titkosszolgálati eszközökkel megfigyelték,

– a feljelentő beavatkozott a tmrsz adatállományába, általa elismerten azt megmanipulálta és elsajátította, azzal sajátjaként rendelkezett, majd eltüntette, elveszítette,

– a feljelentőnek társai is voltak, vélelmezhetően felbujtói, társtettesi, bűnsegédi alakzatban,

-a nyomozó ügyészség vádat emelt a főtitkár és 9 tsa ellen, az eljárás járásbíróság előtt folyik I. fokon, mégpedig km-pénz-elszámolásról, meghatározhatatlan mennyiségű üdítőitalról, WC-papírról, főtitkár engedély nélküli tejivásáról egyebek között.

– úgy, hogy a terhelt és a sértett is ugyanaz a személy, jelesül, a TMRSZ főtitkára, s hiába “igazolta” és igazoltuk folyamatosan, hogy a TMRSZ-nek semmilyen “sérelme”, “kára” nincs, ez valahogy jelentőséggel nem bír.

– a TMRSZ főtitkára az eljárás első pillanatától igényli a jogállami kereteket, a tisztességes, fair eljárás biztosítását, de ezt eddig nem tudta megkapni,

– fentiek ellenére, töretlenül hisz abban, hogy Magyarország jogállam és bár talán gyerekcipőben járóan az, mégis az Alaptörvény által biztosított alapjogai, amelyek emberi jogi alapvetések, érvényesülni fognak.

– ezen közleményben a TMRSZ Vezetősége a Kongresszus által kapott felhatalmazás alapján a tagsága nevében kinyilatkozza, hogy a maga részéről elítél mindennemű “konkurencia-harcot”, amelyet a “rendvédelmi szakszervezeti piac megszerzéséért” folytatnak egyesek, s azokat a magatartásokat is, amelyek ehhez segítő kezet nyújtanak, ha és amennyiben léteznének, volnának ilyen törekvések. Ha ilyenről beszélhetünk, akkor a szakszervezeti munka minőségével szerezzünk tagságot, ne pedig egymás lejáratásával. Az ilyen törekvések csak időlegesen hozhatnak eredményt. sporthasonlattal élve, hosszú távon a néző csak arra a meccsre kíváncsi, ahol jó színvonalú játék folyik.

 A történtek vagy mindezek ellenére magas szinten és jó eredménnyel folytattuk és folytatjuk tovább tagjaink érdekképviseletét, érdekvédelmi tevékenységünket.

 

TMRSZ

OS hírek: Közlemény 1. rész

                  Közlemény 2. rész

                  Közlemény 3. rész