Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben

A Munkaügyi Bíróság ítéletében ismételten megállapította a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jogszabálysértő gyakorlatát, és elismerte az állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultságát.

Tagjaink megbízása alapján Bács-Kiskun Megyében több ízben nyújtottunk már be szolgálati panaszt akciószolgálati pótlék megfizetése tárgyában de panaszunkat első és másodfokon is elutasították.

A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség állományában szolgálatot teljesítő tagjaink ügyében ezt követően sorozatosan kereseti kérelemmel fordultunk a Kecskeméti Munkaügyi Bírósághoz, amely rendszerint – hosszadalmas peres eljárás eredményeként – helyt adott keresetünknek, és az elmaradt akciószolgálati pótlék megfizetésére kötelezte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot.

Még élénken él az emlékezetünkben az ORFK gazdasági főigazgatójának egyik RÉT ülésen tett nyilatkozata, melyben –a szakszervezetek kérdésére válaszolva- felháborodottan jelentette ki, hogy a rendőrség mint munkáltató minden esetben megfizeti a személyi állományába tartozók jogos járandóságát.

Ennek ellenére –mint ahogyan az a gyakorlatból látszik- a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az ORFK gazdasági főigazgatójának akaratával szembe megy, és konzekvens abban, hogy a hivatásos állományú munkavállalóinak jogos juttatását képező akciószolgálati pótlék megfizetését megtagadja. Ezért tagjaink kénytelenek sorozatosan peres úton érvényesíteni jogos követelésüket.

A TMRSZ főtitkára korábban megkereséssel fordult a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, kérve őt, hogy a jogellenes állapotot szüntesse meg, és fizesse meg az elmaradt járandóságokat, felhívását azonban Kapitányságvezető úr elutasította. Ezért marad a peres út. A perek sorában újabb tárgyalás, és újabb siker következett.

Az eljáró bíróság az indokolásában a Legfelsőbb Bíróság –Kúria – döntéseire hivatkozott, amelyek kimondják, hogy az országos és megyei elrendelésű akcióban, fokozott ellenőrzésekben végzett szolgálati feladatok ellentételezéseként jár az akciószolgálati pótlék. A bíróság kétséget kizáróan bizonyítottnak találta azt, hogy az ilyen jellegű akciókban részt vevő állomány tagja jogosult az akció szolgálati pótlékra, hiszen az adott tevékenység jellemzői alapján kimerítette a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet 57. §-ában meghatározott akció szolgálat fogalmát, s ezért az ilyen jellegű tevékenységben részt vevő személyeket a Hszt. 254. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti akció szolgálati pótlék megilleti.

Annak ellenére, hogy a Hszt. rendelkezései egyértelműek, illetve hogy a Bíróság minden egyes esetben megítélte az akciószolgálati pótlékot a kollégák számára, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság folytatni látszik jogellenes gyakorlatát. Csupán abban az esetben hajlandó kifizetni a hivatásos állomány tagjainak jogos járandóságát, ha arra a Bíróság kötelezi. Ezzel álláspontunk szerint a munkáltató megvalósítja a Hszt. 5. §-ában foglalt rendeltetésellenes joggyakorlást, mivel a jogos járandóság tömeges visszatartásával az állomány tagjainak indokolatlan érdek- illetve jogsérelmet okoz.

A fentiek miatt felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy mindazok, akik országosan, illetve területileg elrendelt fokozott ellenőrzésben vettek részt, jogosultak akciószolgálati pótlékra,, ezért mindenképpen érdemes szolgálati panaszt benyújtani a munkáltatóhoz. A TMRSZ Jogi Irodája bármikor a segítségetekre lesz, és vállalja ezekben az ügyekben a jogi képviseletet.

Továbbra is bízunk benne, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság –a Bírósági gyakorlat ismeretében- intézkedésben rendelkezik majd a pótlékra való jogosultság megállapításának, és a folyósítás eljárási rendjének belső normában történő szabályozására.

TMRSZ