Győzelem!

Segítettünk Tagjainknak, és 300 munkavállaló lélegezhetett fel! 

Korábban tájékoztattunk Titeket a NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban NKÖV Kft.) munkavállalóinak problémáiról, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tehetetlenségéről, és érdektelenségéről az ügyben.
Az NKÖV Kft.-nél 300 Fegyveres biztonsági őr teljesít szolgálatot, akik kiemelt fontosságú és nagy felelősséggel járó szolgálatot látnak el. Gondoskodnak Magyarország pótolhatatlan nemzeti értékeiről, muzeális, történelmi értékeinek védelméről, történelmi helyek, építmények védelmét látják el, közmunkások béréért.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete az NKÖV Kft. fegyveres biztonsági őr állományában jelentős számú tagsággal van jelen, ezért állandó figyelemmel kíséri az FBÖ állomány helyzetét.

Az NKÖV Kft. ügyvezető igazgatója a Kft. illetve a munkavállalók között létrejött, kollektív és egyéni munka szerződéseket folyamatosan, több alkalommal, szándékosan megszegte.
Kollektív szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a munkavállalók részére évente 40.000 Ft. értékű üdülési csekket biztosít. A 2011. évi üdülési hozzájárulást azonban nem folyósította. Legutóbb pedig arra hivatkozással, hogy elegendő anyagi forrás nem áll rendelkezésre, megvonta az FBÖ állománytól az Erzsébet utalványt és a BKV bérletet.
Az NKÖV Kft. 100%-ban állami tulajdonú cég, Alapító okirata szerint az ügyvezető igazgató  felett a NEFMI gyakorolja a felügyeletet. Az ügyvezető igazgató tehát –akit a jelenlegi kormány nevezett ki- állami felhatalmazás alapján jár el.
Szakszervezetünk ezért megkereséssel fordult előbb  NEFMI-hez, majd néhány nap múlva –az ügy súlyára tekintettel- Miniszterelnök úrhoz, kérve, hogy haladéktalanul orvosolják a kialakult helyzetet, és fizessék meg a munkavállalóknak a járandóságaikat.
Nem tudjuk, hogy mely megkeresés nyomán ki intézkedett, nem is kutatjuk.
A lényeg számunkra az, hogy a TMRSZ fellépésére az NKÖV Kft. ügyvezető igazgatója döntését megváltoztatta.
Konzultációra hívta képviselőnket, ahol előadta, hogy a TMRSZ elmaradt üdülési hozzájárulás megfizetésére irányuló követelése jogos volt, ezért annak kifizetéséről intézkedett.
Tájékoztatta továbbá szakszervezetünket arról is, hogy döntését megváltoztatta, és a BKV bérletet illetve az Erzsébet utalványt továbbra is biztosítja a munkavállalók részére.
Reméljük, hogy az NKÖV Kft. vezetője a továbbiakban is szem előtt tartja a hatályos jogszabályokat, és nem utolsó sorban a munkavállalók érdekeit.
A TMRSZ ebben a hónapban a kollektív szerződésről folytat tárgyalásokat az NKÖV Kft. ügyvezető igazgatójával. Továbbra is követelni fogjuk hogy a munkáltató a 2012. évi bérkompenzációt a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendeletnek megfelelően rendezze., illetve reményeink szerit egy esetleges béremelésről is sor kerülhet egyeztetésre.
Bízunk benne, hogy hamarosan ezekben a kérdésben, és más területen is a fegyveres biztonsági őrök helyzetének javulásáról számolhatunk be.

TMRSZ