Pernyerés a Miskolci Munkaügyi Bíróságon

Ö. J. tagunk (BMRFK Kazincbarcikai Rendőrkapitányság) felperesnek a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság alperessel szemben kártérítés megfizetése tárgyában a Miskolci Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő perében.


Kártérítés

A felek a keresetben, továbbá a ellenkérelemben foglaltakat változatlan formában fenntartották.

A Miskolci Munkaügyi Bíróságon sor került tanúkihallgatásra, a szolgálatvezényléssel kapcsolatban, nevezett készítette a peresített időszakban a felperes szolgálatvezénylését.

A tanú kihallgatását követően, az alperes a kereseti kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a jogalapot nem ismerte el, a felperes képviseletében kértük a kereseti kérelmünkben foglaltak fenntartását. Ezt követően a felek egybehangzóan kérték az ítélet meghozatalát.

A Miskolci Munkaügyi Bíróság ítéletével keresetünknek helyt adva kötelezte a BAZMRFK alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg felperes részére bruttó 94.304,-Ft-ot és ezek kamatait.

A Bíróság úgy határozott, hogy a perköltséget a felek maguk viselik.

Az ítélet ellen a kézhezvételtől alperes fellebbezést nyújthat be.

 

 

TMRSZ