Mentelmi joguk miatt az eljárás egyenlőre felfüggesztve

Pesti Központi Kerületi Bíróság
10.B.35.617/2011/2.

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapesten, 2011. augusztus 16. napján meghozta az alábbi

 

VÉGZÉST

 

A becsületsértés vétsége (Btk.180.§ (1) bekezdése) miatt dr. Répássy Róbert, dr. Lázár János, és dr. Balsai István feljelentettek ellen indult büntető ügyet


PKKB

 

felfüggeszti

 

és az iratokat – a végzés jogerőre emelkedését követően – m e g k ü l d i a Magyar Köztársaság Országgyűlésének.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezésnek van helye.

 

I N D O K O L Á S

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a feljelentők képviseletében Szima Judit főtitkár 2011. június 14. napján becsületsértés vétsége miatt terjesztett elő kérelmet dr. Répássy Róbert, dr. Lázár János, és dr. Balsai István országgyűlési képviselők felelősségre vonása iránt.

A feljelentők álláspontja szerint a 2011. május 24-én az Országgyűlés plenáris ülésén elhangzottak:

“De önök, amikor védik a már szolgálati nyugdijba vonult rendőröket, akkor tényszerűen, azt tudom mondani, hogy azokat védik, többek között, akik egyébként szolgáltak rendőrként, bocsánat, nem bányászként, hanem rendőrként szolgáltak a Kádár-rendszerben. (…)
Bocsánatot kérek, de mi a logikai különbségtétel, mondjuk; egy Kádár-huszár és egy tanácselnök között, akik az előző rendszerben ilyen tisztséget töltött be? (..)
Önök miért ismerik el szolgálati nyugdíjra jogosító időként a 80-as évek Kádár-huszátainak a munkáját, miközben azt mondják, hogy pártállam más tisztségviselőinek a munkáját nem ismerik el? Erre adjanak magyarázatot! (… )”
alkalmasak a sértettek munkaköre ellátásával, közmegbízatásukkal kapcsolatban becsületük csorbítás ára.

A feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészség. hatásköre és illetékessége hiányának megállapítását követően küldte meg a bíróságra, amely 201 1.07. 1 9.-napján érkezett.

A nagyszámú feljelentők közül, a lehetséges sértettek személy szerinti azonosítása, már olyan bizonyítási cselekmény lenne amely az eljárás megindulását jelentené. Erre azonban jogszabályi tilalom folytán nincs lehetőség.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 5.§ rendelkezés szerint a képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntető vagy szabálysértési eljárást indítani.

A Be. 551.§ (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselő ellen – e tisztsége fennállása alatt – csak a mentelmi jog felfüggesztése után indítható büntetőeljárás. Erre figyelemmel a bíróság a dr. Répássy Róberttel, dr. Lázár Jánossal, és dr. Balsai Istvánnal szemben kezdeményezett eljárást a Be.88.§ (1) bekezdés d, pontja, valamint a Be. 266.§ (1) bekezdés a, pontja alkalmazásával az előzetes kérdés elbírálására jogosult Országgyűlésnek a mentelmi jog tárgyában való döntéséig felfüggesztette.

A jogorvoslati jog a Be. 347. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2011. augusztus 16.

 

 

dr. Rimai Tibor s.k.
bíró

 

 

Letölthető anyag: A PKKB végzése pdf formátumban