Interjú Szima Judittal, a hatalom által meghurcolt szakszervezeti vezetővel

Forrás: Jövőnk.info

 

Üdvözlöm Kedves Judit!

 

A legutóbbi beszélgetésünk óta sok víz lefolyt a Dunán és nagyon sok dolog megváltozott kis hazánkban. Rengeteg kérdésünk lenne, de igyekszünk nem túlzottan rabolni az idejét. Kezdjük talán a legfontosabbal. Koholt vádakkal korlátozzák személyes szabadságában, megpróbálták lejáratni, hazugságok halmazával igyekeznek akadályozni a szakmai munkáját. Politikai fogoly lett 2011-ben Magyarországon! Mennyiben viselte meg ez az Ön, illetve szerettei egészségét? Sikerült-e már feldolgozniuk ezt a traumát?


Szima Judit - Politikai fogoly hazánkban
Szima Judit - Politikai fogoly hazánkban

Szima Judit: A TMRSZ megalakulását követően rövid időn belül megtapasztaltam, hogy a mindenkori rendszerváltó kormányok elleni kiállást a hatalom igyekszik először elhárítani elhallgatással, lojális szakszervezetek előtérbe tolásával, esetleg puhatolózással, hogy hajlandó-e beállni a megvásároltak sorába, majd ha ezek sikertelenek, az ellenállókat különböző módszerekkel megtörni, megfélemlíteni, hitelteleníteni.

Ma már a munkavállalók érdekvédelme – mint szakszervezeti munka – lényegében elválaszthatatlan ezekben a kérdésekben az olyan színezetű megnyilvánulásoktól, amelyeknek nemhogy politikai színezete, hanem politikai tartalma és üzenete van.

Ma Magyarországon valós munkavállalói érdekvédelmet kifejteni, egyet jelent a kormányzattal szembeni valós ellenzéki politizálással, bármennyire szeretnék ezt kettéválasztani. A kormány ugyanis a legfőbb döntéshozó, jogszabályalkotó a munkavállalók helyzetének az alakításában. A rendszerváltás utáni kormányok egyre nyilvánvalóbban a mindenkori pénztőkések érdekeit képviselik a munkavállalók rovására. Ebben a közegben fellépni a munkavállalói érdekekért egyet jelent a valós ellenzéki szerepkörrel.

Orbán Viktor tekintélyelvű kormányzást tud csak elképzelni. Az ezzel szembe helyezkedő érdekvédelemmel szemben a bolsevik módszereket alkalmazza a kormány, felhasználva ehhez a rendőrséget és az ügyészséget, és az egyéb államhatalmi szerveket. Ebben az országban a politikusok kormányai az elmúlt 20 évben mindent tönkretettek, ami működött korábban. Korrupt és élősködésre berendezkedett politikai elit alakult ki, akik saját élősködésükre alkalmas színteret alakítanak ki jogosnak mutatva. Olyan emberek mondják, hogy a munka becsületét akarják visszaadni, akik eddigi egész életükben csak a szájukat tépték, „politizáltak”, soha normális, civil értelemben vett kétkezi, vagy szellemi munkát nem végeztek. Az iskolapadból kikerült ifjoncok – többségében pártállami kommunista, bolsevik múlttal és felmenőkkel – akarják megmondani egy egész ország lakosságának, hogy ideje lenne dolgozniuk az embereknek.

A költségvetés egyre inkább a bevételek növeléséből, a jövedelmek állami központosításáról és a visszaosztás csökkentéséről, illetve a munkavállalók jogainak totális elvonási törekvéséről szól éppen azért, hogy ennek az élősködő politikus-bankár-nagyvállalkozói rétegnek az életszínvonala megmaradjon. Nem véletlen az sem, hogy Orbán oldalán mindig feltűnnek bankárok, offshore lovagok, vagy nagyvállalkozók. Ők szabják meg az irányt és Orbán jó strómanként megcsinálja a piszkos munkát, illetve Orbánnak is megvannak a maga gazdasági érdekeltségei és a saját csicskái, végrehajtói.

Egy ilyen rendszerrel való szembenállásban nyilvánvaló, hogy az embert félre akarják állítani. A hosszú távú eredménye azonban ennek mindenképpen az, hogy segít felnyitni az emberek szemét és látni, hogy ma Magyarországon nem a demokrácia, hanem a szervezett, maffiajellegű rendszerben kiépített bűnözők, politikusok uralma éli virágkorát. Olyan emberek vádolnak és minősítenek bűnösnek másokat, akiknek egy valódi demokráciában a börtönben a helyük, de legalábbis közhivatalnak még a közelében sem lehetnének.

Ezt ma már az emberek többsége látja, csak éppen még nem ért el egy olyan kritikus pontot a helyzet, ahol a munkavállalók összefognak, az asztalra csapnak és az egész országot megbénító sztrájkkal lemondatják a kormányt.

– Mit gondol, kik állhatnak az Ön ellen irányuló hatósági zaklatások mögött, és mi lehet ezeknek az eljárásoknak a célja?

Azok a csoportok és képviselőik, akikről fentebb már említést tettem. A rendszerváltás nyertesei, haszonélvezői, akik a jelenlegi hazug, igazságtalan, tolvaj rendszernek a kialakítói, és fő haszonélvezői. Az Orbánok, a Gyurcsányok, és az ő holdudvarukban lebzselő politikusok, bankárok és nagyvállalkozók. Az ő világukba nem fér bele a munkavállalói jogokért kiálló és az emberek szemét felnyitó szakszervezeti vezető.

Ezek az emberek rettegnek attól, hogy a saját bűneiket mások is észreveszik és legfőképpen attól rettegnek, hogy számon lesznek kérve a harácsolásaikért, az emberek millióinak a kifosztásáért, a megélhetési hazudozásaikért. Ezért aztán más állam állampolgárságát is felveszik, svájci bankszámlát nyitnak maguk, és gyermekeik számára, hogy ha fel kell venni a nyúlcipőt, akkor túl sok dolgot ne kelljen magukkal cipelni.

Nem véletlen, amikor megemlítettük, hogy a miniszterelnök házához megyünk tüntetni – miután Orbán Viktor Lázár Jánoson keresztül a meghívása ellenére már nem mert tárgyalni a rendőrség legnagyobb szakszervezetével és miután Hódmezővásárhelyen megmutattuk az embereknek, hogy a zsarnok élősködők elkergetésének első lépcsőfoka az, hogy bátran fellépünk ellenük – szóltak a bolsevik mintára működő még mindig létjogosultsággal bíró ügyészségnek, akik elindították az ötvenes éveket idéző koncepciós büntetőeljárásukat.

Abszurd, de az ügyészek azt vizsgálják, hogy a szakszervezet a saját pénzét mire költötte.

Jelenleg ott tartunk, hogy először megtagadják a frissiben elkészült igazságügyi szakértői vélemény kiadását. Húzzák az időt – ismereteim szerint nem mindenben hozta a várakozásukat a kirendelt gépjárműszakértő, akinek az volt a feladata, hogy mennyit mentem a saját gépjárművemmel és az erre a szakszervezet saját pénzét jogosan fizette-e ki – majd megszületik egy olyan szakértői vélemény, amely szerint feltehetőleg többet mutat a kilométeróra a valóságosnál, mert – most kapaszkodjanak meg – az üléshuzat nem annyira kopott, mint ami feltehető lenne a km szám alapján.

Ez nem vicc. Ma egy gépjárműszakértő szakvéleménye műszaki adatok helytállósága tekintetében abban merül ki, hogy az ügyészség kínosan erőlködik abban, hogy valamit találjanak ellenem. Ők már tudják, hogy ahogy az ötvenes években, úgy ma is lesz olyan bíróság, aki az ügyészség vádjára el fog ítélni. Nem véletlen az a törekvés, hogy az ügyészek választhatják meg a Fidesznek köszönhetően a jövőben azt a bírát, akitől az ítéletet várják.

A jelenlegi miniszterelnök törekvése egy szinten van a diktatúrák tébolyodott vezetőinek a ténykedésével, mindez azért, hogy a nemzetet még jobban kifosszák, a bankárok zsebébe még több jusson, a nagyvállalkozók profitja még nagyobb legyen, a közpénzek lenyúlásának rendszere a haveri bagázsoknak még tökéletesebben működjön. Ez amit Orbán és Gyurcsány kiépített, nem demokrácia. Már csak nyomokban is alig. Ez az élősködők paradicsoma, és az alávetettek pokla. Ami persze meg fog fordulni egy idő után, amiben Orbánnak is elévülhetetlen érdemei vannak.

– Van tudomásuk olyan külső szándékról, mely kifejezetten az állományon belüli viszályszításra irányul? Ha igen, tudna egy példát mondani?

A szakmai és magyar rendőrség szétverése tudatosan és egyre leplezetlenebbül folyik. Gondolkodni tudó, ellenállni merő rendőrökre ezeknek a bitangoknak nincs szüksége, mert akkor nem űzhetnék kisded játékaikat. A TMRSZ a gondolkodó, hazafias érzelmű és a hivatásukat féltő magyar rendőrök számára kínál menedéket, kíván utat mutatni.

Számos példa található a szervezeten belül is az oszd meg és uralkodj elvére. Felsorolok párat.

A rendőrképzés kettős rendszere. Azaz van tiszthelyettes és tisztképzés, amelybe az átmenet ritka és kivételes. Egy 20 éves szolgálati múlttal rendelkező, gyakorlott utcai rendőrnek mondja meg ma a főiskoláról kikerülő zöldfülű tiszt, hogy mit hogyan kell csinálnia, illetve beosztásából adódóan utasításokat adhat egy huszonéves tiszt egy ötvenéves tiszthelyettesnek.

A másik ilyen a roma etnikumú fiatalok pozitív diszkriminációja, amely szerint csupán az etnikai hovatartozás miatt alacsonyabb iskolai végzettséggel is jöhet bárki járőrnek.

A megbízhatósági ellenőrzés rendszerének bevezetése ugyanez.

A múltkor volt egy eset, amikor a rendőrjárőr igazoltatta egy gépkocsi vezetőjét. A gépkocsi vezetőjének nem volt bekapcsolva a biztonsági öve és történetesen rendőr volt. Az igazoltató rendőr szóban figyelmeztette a kollégát, hogy kapcsolja be legközelebb az övet. Aztán az ellenőrzés alá vont gépkocsi vezetője eljárást indíttatott az igazoltató rendőr ellen, mondván, hogy intézkedési kötelezettségének nem tett eleget, mivel történetesen az erre létrehozott spicli szervezet munkatársa volt.

Tehát senki ne bízzon senkiben. A félelemérzetet erősítik, hogy ezáltal is az ellenállást megtörjék.

A viszályszítás másik iskolapéldája a rendőri vezetők kiváltságai és a végrehajtói állomány jogfosztásai és ennek a kettősségnek az érintetlenül hagyása. Rendőri vezetők kapnak szolgálati lakást, családi házat ajándékba, szinte ingyér, berendezve. Mellé szolgálati autót, laptopot, maroktelefont, titkárnőt, sofőrt mindezt a cég fizeti. Bónuszként pedig megemelik maguknak az illetményüket, mert olyan jól dolgoznak.

A kisrendőr fizetése, a rendőrségen dolgozó közalkalmazottak, -mert a közalkalmazottakat is ide kell sorolni, hiszen egyik a másiktól elválaszthatatlan, egymás munkáját segítik- pedig a számlák kifizetését követően még az éhenhalás elkerülésére is alig elegendő. Egy részük másodállást vállal, másik részük feketén dolgozik és van aki elcsábul, ha egy alkoholos leheletű gépjárművezető, vagy egy túlsúlyos teherautó sofőrje belerakja a tíz, vagy húszezrest a forgalmi engedélybe.

Oroszországban ez ellen úgy küzdenek, hogy a rendőrök fizetését négyszeresére emelték és 20 év után szolgálati nyugdíjba vonulhatnak. Nálunk évek óta nincs fizetésemelés, és a korkedvezményes nyugdíjasokat ingyenélőknek, élősködőknek, dolgozni nem akaróknak gúnyolja Orbán, Lázár, vagy éppen Répássy.

Perek tucatjaiban képviseljük olyan rendőröknek az ügyeit, ahol a törvényben meghatározottnál alacsonyabb bérért dolgoztatják a rendőrt, vagy éppen egy-egy járandóságát egyszerűen nem fizetik neki meg, és ha perelni merészel, akkor rászállnak, kicsinálják, ellehetetlenítik.

– Észrevettek-e olyan külső törekvéseket, melyekkel a rendvédelmi dolgozók ésa lakosság közé akarnak éket verni?

Igen, és ezt hangoztatjuk is minden lehetőség alkalmával.

Legutóbb finn barátainknak mondtam el a 2006-os őszi események valós hátterét, amikor a Gyurcsány ellen fellépő tüntetők leverésére először beáldoztak gátlástalanul több száz rendőrt, csak azért, hogy a kollegalitás ellenére tétlenségre kárhoztatott és feltüzelt rendőrök kellő elszántsággal oszlassanak. Az akkori hatalmat sem érdekelte, hogy rendőrhalál, vagy tüntetőhalál lesz-e. Az ő érdekük, hogy mindig legyen a nemzettel szemben álló fegyveres testület.

A rendőrség egyre kevésbé alkalmas arra, hogy saját nemzete ellen ténykedjen, minden ezzel kapcsolatos politikusi törekvés ellenére, és had legyek annyira szerénytelen, hogy azt mondjam, ebben a TMRSZ-nek elévülhetetlen érdemei vannak. MI vagyunk azok, akik kezdettől fogva mondtuk, hogy a hatalom mocskos játszmáinak ugyanúgy az áldozata a magyar kisrendőr, mint a rendszerrel elégedetlen civil állampolgár.

Belezavarunk a politikusoknak ezekbe a mocskos és gátlástalan játszmáiba és adott pillanatban ez még a nemzet javára szolgálhat.

– Tapasztalt-e a kormány részéről minimális, de valódi megegyezésre való törekvést?

Nem. Nincs ilyen törekvés. A kormány minden pénzt, befolyást, erőforrást magának és cinkosainak akar. A betegek nem fogják tudni megvenni a gyógyszert, a munkavállalónak nem lesznek jogai, a dolgozók többsége nem fogja megélni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkort, ha pedig megéli, nagyon kevés nyugdíjat fog kapni. Orbán a kevés gazdag érdekeit képviseli és saját választóit is becsapva ellenük kormányoz. Ezt pedig leplezi minden kommunikációjában és saját stábhadsereget tart fenn a ködösítésre, a valódi történések valós kommunikációja helyetti mellébeszélésre.

– Hogyan érinti a szakszervezet működésének ellehetetlenítése a TMRSZ tagjait a mindennapokban? Jelent-e, és ha igen, milyen megkülönböztetést jelent ez a TMRSZ tagjai számára a hétköznapi munkavégzés során?

Ezt bizonyítani nagyon nehéz, hogy valakit azért ér hátrány, mert TMRSZ tag. El kell mondanom, hogy tagságunk döntő többsége a végrehajtói állomány tagja. Velük közvetlen kapcsolatban a középvezetők – alosztályvezetők, osztályvezetők – vannak, akik többsége szimpatizál velünk, de ezt nyíltan nem vállalhatják. Viszont lehetőség szerint óvják, védik az alájuk rendelt állományt és nem azt nézik, hogy ki melyik szakszervezet tagja, hanem azt, hogy jó kolléga, jó rendőr, jó ember jó hazafi-e az adott rendőr.

Tehát kérdésére válaszolva nem igazán tapasztaljuk, hogy kimondva vagy kimondatlanul hátrány érne valakit azért mert TMRSZ-es.

Persze nincs kizárva, hogy vannak ilyen motívumok egy fegyelmi, vagy egy méltatlansági során, hiszen ennek lehet üzenetértéke is, másrészt ezeket az eljárásokat a felső vezetői réteg által hozott határozatok zárják le a cégen belül.

A vezetői kinevezésekre alkalmasnak látszó munkatársak közül azonban néhányan már jelezték, hogy kinevezésük előtt egyértelművé vált előttük az a rejtett, vagy nem is annyira kódolt üzenet, miszerint könnyebben mehetne a vezetővé kinevezés, ha nem lenne az illető kolléga TMRSZ-es. Szerencsére az összkép rendőrségen belül nem annyira rossz, hogy titkolni kellene egy rendőrnek is azt, hogy TMRSZ-es.

– Milyen mértékben érintettek, és hogyan érinti az állományt a bedőlt devizahitelek miatt kialakult helyzet? Milyen következményei lehetnek annak, ha rendőrök tömegei veszítik el otthonukat? Kell-e ilyenre számítani a közeljövőben?

Nincs ilyen felmérésünk és nyilvántartásunk sem. Azt azonban el kell mondani, hogy a rendőröket is ugyanazok a nehézségek sújtják. Nagyon sokan fordulnak hozzánk segítségért. Nagyon sok olyan gyereket táboroztattunk az elmúlt években, és az idén is, akiken látszik, hogy a szüleik nagy szegénységben élnek és egy szelet csokoládé, vagy egy jégkrém nem megunt csemege számukra, hanem őszinte örömmel fogadják.

A kérdés másik részére válaszolva elmondom, hogy a rendőrök többségének nem megoldott a lakáshelyzete, mert a többségüknek nincs is, így ha kicsit ironikus akarnék lenni, el sem veszíthetik azt, amivel nem is rendelkeznek. A rendőrök átlagéletkora nagyon alacsony, ezért van az, hogy nagyon sokan albérletben, vagy munkásszállón, vagy éppen a szüleikkel élnek.

Nagyon sok rendőr másodállást vállal, amivel a jövedelmüket kiegészítve tudnak gyarapodni. Az, hogy ezt legálisan, vagy feketén teszik-e ebben a vonatkozásban mindegy, hiszen ez a jövedelem pótolja sokuknál azt, hogy -igaz egyre nehezebben, egészségüket is veszélyeztetve- tudják biztosítani az emberhez méltó életet maguknak és szeretteiknek. Nagyon bízom benne, hogy nem lesznek tömeges otthon elvesztések. A magyar rendőri állomány – minden sztereotípia ellenére – többségében a pénzzel bánni tudó, felelősségteljesen gondolkodó emberből áll, akik hosszú távra terveznek, terveztek. Ezért is megdöbbentő az állam részéről az, hogy a kormánypárt egy hosszú évtizedes tervezést, megállapodást rúg fel a korkedvezményes nyugdíj felszámolásának szándéka szerint.

Sajnos a forint és a svájci frankkal kapcsolatos spekulációk és valós svájci frank nélküli pénzfelvétel, azaz csupán a forinthitelnek a svájci frank árfolyamához való kötése olyan mértékű eladósodást jelentett az elmúlt években, amely vastagon kimeríti büntetőjogi értelemben is az uzsoraszerződések megvalósulását.

Ezek a banki termékek, rossz, selejt termékek. Valószínűleg eleve úgy lettek kialakítva, hogy az uzsorára törekvéssel spekuláltak a bankok, azaz csalással tettek szert extra (uzsora) profitra.

A magyar civil embereknek nem a magyar rendőrökre, hanem a bankárokra, a politikusokra kellene haragudniuk és ez szerencsére kezd is ebbe az irányba mutatni.

– Ön szerint a mostani rendőri állomány világlátásában mennyire játszik szerepet a hit? Helyzetük súlyosbodásával mennyire fordulnak a szellemi dolgok, vagy akár a hit felé?

Őszintén válaszolva nem tudok a teljes rendőri állományról értékelést adni, mert ez is egy olyan alrendszer, amely leképezi a teljes társadalmat. A TMRSZ tisztségviselői, közvetlen munkatársaim azonban erős hitű emberek, akik hiszik, hogy azon az úton járnak, amelyet számukra a teremtő erő kijelölt. Akinek nincs hite, az elveszett ember. A hit erőt ad akkor is, amikor minden veszni látszik. A hitből tud táplálkozni az ember, mert ha hisz abban, hogy a rossz dolgoknak is van egy olyan magasabb rendű oka, amely a jóhoz vezet el, akkor azzal át tudja vészelni ezeket a nehéz időszakokat.

Akinek van hite, az nem adja fel sohasem, mert a hit már tudat szintjén él benne, hogy küzdeni és bízni kell. A hittel rendelkező embert nem lehet megtörni, nem lehet soha legyőzni, legfeljebb fizikailag megsemmisíteni.

A hittel rendelkező ember magot szór, még akkor is, ha ő személy szerint veszít.

A mag jelentős része pedig termékeny talajba hullva megsokszorozódik. A hittel rendelkező ember ereje pedig a magvetés által újratermelődik csak éppen már sokszoros erővel. Az, hogy ez a sokszorozódás milyen időszak alatt következik be, hogy a magvető ember hite és munkája mikor lesz olyan mértékű, amely elérheti a kívánt célt, úgy gondolom, hogy lényegtelen.

Persze mindenki szereti látni a munkája gyümölcsét, mindenki szereti látni, hogy beérett a termése a munkájának, de ez már valamilyen szinten az egyén önzősége és csak másodlagos lehet.

A hit legfőbb ereje, hogy a jónak kell felülkerekednie a rossz, a gonosz felett. A felülkerekedés lehet győzelem, de lehet megváltoztatás, hajlítás is.

Mindig csak a jóisten tudja, hogy melyik fog érvényesülni.

Akinek hite van, az bízik abban, hogy a jó úton jár, azt a jóisten jelölte ki a számára és ha ebben az útjában mások is erősítik, támogatják, akkor el tudja fogadni a rossz csapásait is. Lehetne sokat beszélni még a hitről, hiszen az ember legfőbb erősségét jelentő tényezőt jelenti, de remélem valamit érzékeltetni tudtam ezáltal abból, hogy miért nem álltam be a mutyik sorába.

– Mi a véleménye a parlamenti politikusok – esetleges – be nem vallott kettős állampolgárságáról? Van-e még lehetőség arra, hogy az ilyen információk a jelenlegi törvényes keretek közt nyilvánosságra kerüljenek, és Ön szerint mit lehet kezdeni a kialakult helyzettel, ha erre már nincs lehetőség?

Akinek tiszta a lelkiismerete, az nem érzi nehéznek egy ilyen kérdés korrekt és szabatos megválaszolását. Akik titkolják, azok bizonyára tisztában vannak azzal, hogy ezen tulajdonságuk közvélemény előtti ismerete adott esetben nem biztos, hogy felhatalmazást jelentett volna nekik a közügyekben való fellépésre, ahhoz, hogy mandátumhoz jussanak. Egészen elképesztő, hogy egy állam életében ennek a tulajdonságnak az ismeretétől elzárják a választókat, nem alapkritérium a megválaszthatósághoz ennek a személyes adatnak, tulajdonságnak az előzetes ismerete, vagy utólagos megismerési joga.

Lázár János – aki egyébként rá jellemző módon szintén mélyen hallgat arról, hogy rendelkezik-e más állam állampolgárságával is, mint tette azt korábban az önkormányzati testületi ülésen kérdésre akkor amikor letagadta, hogy ő luxusautóval járna – azért módosíttatta az Alkotmányt, hogy magyar rendőr, magyar katona, magyar titkosszolga ne lehessen országgyűlési képviselő. Ugyanennek a Lázár Jánosnak az értékrendjében az már egyáltalán nem aggályos, ha például egy országgyűlési képviselő teszem azt annak az Izraelnek az állampolgára is egyben, akinek az államfője nyíltan kijelentette, hogy gazdaságilag pénzügyileg gyarmatosítják Magyarországot.

Tehát ez a Lázár János fontosabbnak tartja, hogy magyar rendőrt a magyar választópolgárok ne juttathassanak be a Magyar Országgyűlésbe, mint azt, hogy – maradva a példánál – egy ellenséges gyarmatosító szándékú állam állampolgára bejusson ugyanebbe az Országgyűlésbe.

Ennek az álságos politikusi magatartásnak a logikus következtetése – figyelembe véve, hogy Lázár János például egyáltalán nem válaszolt erre a kérdésükre -, igaz lehet az az eddig meg nem erősített szóbeszéd, miszerint a magyar Országgyűlés képviselőinek több mint a fele izraeli-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy.

Ezért aztán mi nyílt színvallásra szólítottuk fel az összes országgyűlési képviselőt. Csak a töredékük válaszolt, ami aggasztó, mind a törvények tiszteletben tartása, mind az ország nemzetbiztonsága szempontjából. MI titkolnivalója lehet ezeknek az embereknek?

Ha ehhez hozzáveszem a jelenlegi kormánynak a nyíltan nemzetellenes törekvéseit, a lakosság eladósítását, a magánmegtakarítások pofátlan és gátlástalan elrablását, a visszamenőleges jogalkotást, a bírák lecserélését, a rendőrség szétverését, a szociális gondoskodás állami kötelezettségének kikerülését az új alkotmányból, akkor ezek mind az erős magyar nemzet meggyengítésének irányába mutatnak. Ez mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni az állítólagos nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozás tükrében, hogy éppen most fogják háromszorosra emelni ezek a képviselők a saját fizetésüket, azt, hogy 500 milliárdért részvényeket vásárolnak az adófizetők pénzéből, vagy hogy éppen focistadionokra dobnak ki tízmilliárdokat, amit persze kényszermunkásokkal építenek fel a haveri nagyvállalkozók, ezzel is extraprofitot húzva ki a költségvetésből.

Mindezek mellett értelemszerűen adódik a következtetés, hogy ezeknek a kormánypárti képviselőkben milyen színű szív is dobog valójában? A kérdés megválaszolását az olvasókra bízom.

A színvallásra bírói úton kíséreljük meg kötelezni az országgyűlési képviselőket.

Szima Judit - Politikai fogoly hazánkban
Szima Judit - Politikai fogoly hazánkban

– Ha a döntés az Ön kezében lenne (lesz), mi lenne (lesz) az a három legfontosabb intézkedés, amit a rendvédelmi dolgozók érdekében meghozna (meghoz)?

A rendvédelmi dolgozók és a magyar nemzet érdeke egy és ugyanaz, ezért nem szűkítem le ezt a kérdést a rendvédelmi munkavállalók érdekére.

Először is a rend megteremtése lenne. Világos, közérthető és igazságos törvények, gyors ítélkezés. A rendteremtés kezdete az lenne, hogy a rendszerváltás hogyan is vette kezdetét, hogyan volt lehetséges, hogy egyszer csak földből nőttek ki ellenzékiek, akik egyre többen lettek, majd ugyanezen ellenzékiek bekerültek a parlamentbe, ahol is olyan gazdasági tárgyú törvényeket hoztak, amely lehetővé tette egy ország vagyonának elkótyavetyélését, lehetővé tette az olajszőkítést. A rendteremtéshez tartozna, hogy az összes titkosított és olajos akta megnyílna és a népnek joga lenne azt megismerni. Ennek alapján a felelősségre vonásokat meg kellene kezdeni.

A rendteremtés része lenne, hogy a vádhatóság – mint önálló ügyészi szervezet – bekerülne a bírói rendszerbe, ugyanúgy, mint ahogy az egy demokráciában működik. Nálunk az ügyészség szovjet mintára kormányzati elvárások és alávetettségi struktúrában működik, a politikai ügyekben is. Ez a vádhatósági munka – mint hivatás – megszégyenítése.

A második intézkedés lenne a magyar föld, víz, energia és nyersanyagok, a magyar élelmiszerbiztonság védelme. Ennek az évszázadnak a háborúit a nyersanyagok, a föld, a víz és a tiszta jó minőségű élelem körül fogják megvívni. Ezekben az idegen államok érdekeit minimálisra kellene szorítani hazánk területén. A megújuló energiaforrások hazai kézben tartásával és ilyen célú beruházásokkal az energiafüggést meg lehetne szüntetni, amely lehetőséget adna a gazdasági függetlenség megteremtéséhez is.

A harmadik intézkedés lenne, hogy a fenti vívmányokat saját erővel megvédeni képes honvédelem – értve ezalatt az összes fegyveres és rendvédelmi szektort – kialakítása, megbecsült munkavállalókkal, hiszen aki békét akar, annak készülnie kell a háborúra.

Tanárok, építészek, földművelők, ipari munkások, orvosok és ésszerű, emberközpontú közigazgatás. Egy társadalom alapvető pillérei a katonák mellett, amely hivatásoknak vissza kell adni a megbecsültségét.

Ehhez képest mit látunk? Brókerek, bankárok, politikusok, okoskodó intellektüelek, prostituáltak, bűnözők és ezek különböző keveredései, akik vígan lubickolnak a többiek által megtermelt javakban, érdemi produktum nélkül és itt a prostituáltak kiemelkednek ebből a sorból mert ők azért keményen dolgoznak a pénzükért. Egy kicsit ki is lógnak a sorból, mert különbek a többiektől, de azért vannak benne, mert pejoratív értelemben is érthető a prostitúció és elsősorban így értettem ebben a felsorolásban.

– Elvették az autóját, korlátozták a személyes szabadságában, mozgásában. Illetéktelenek kezére juttatták a tagsággal kapcsolatos nem nyilvános információkat, nem mellékesen családját ért sokk-ért nagyban felelősek azok akik, és ahogyan az őrizetbevételét intézték! Nem rendült meg a bizalma a demokráciában? Lenne értelme Ön szerint egy viszont pernek?

A jelen helyzetben a fentiek okán elmondottak miatt is, semmi értelme egy viszontpernek. Orbánék ügyészsége végrehajt, parancs alapján jár el. Lehet, hogy fizikailag legyőznek, de a mag már el van vetve és ez számomra mindennél többet ér. Csak az a kérdés e vonatkozásban, hogy velem, vagy nélkülem lesz-e az aratás. Azért még szeretnék jelen lenni a magyar demokrácia megszületésekor, akkor, amikor a mostani élősködők nem csupán a nép véleményében, hanem a jog szerint is azt fogják megkapni, amit megérdemelnek. Ezt nem a személyes indulat, hanem a magyar nemzet érdeke iránti aggodalmam mondatja velem. Ezek a személyek a magyar nemzet felemelkedésének a szellemi és fizikai akadályai, akiket a népnek el kell kergetnie, ha pozitív, reménykeltő perspektívát akarnak gyermekeiknek.

– A teljes magyar fősodratú média, beleértve a magukat nemzeti jelzővel illető portálokra is mélységesen hallgat Önről és a kialakult helyzetről. Mi erről a véleménye, minek tudható ez be?

A fősodratú média – beleértve a magukat nemzeti jelzővel illető portálokat is – a jelenlegi rendszer nyertesei közé emelkedtek, vagy eleve ott is voltak. Aki hasznot húz a rendszerből, annak nem érdeke olyan gondolatokat közlő embereknek, szervezeteknek teret engedni, akik a köreiket zavarják. A nemzeti jelzővel illetett portálokról pedig szeretnék egy örök igazságot mondani: Nem mind arany, ami fénylik.

Egy ország hagyta cserben a rendvédelmi dolgozókat, amikor szükség lett volna a teljes társadalmi támogatásra. Ön szerint van még értelme a tüntetéseknek? Gondolkoztak már alternatív érdekérvényesítő megoldásokon?

Nehéz az ébredés. Emberek éltek le évtizedeket hitben, hazugságban, sajátjuknak hitt értékekben. Amit mondunk, az ezeknek az embereknek új, amit nehéz elfogadni felnőtt, kiforrott embereknek. A saját sérelmek sokszor elrejtik a valós okok meglátását. Egy kilőtt szem látványa, az egyéni emberi sorstragédia megtapasztalása, a média rásegítése elrejti sokszor a valós, mögöttes okokat. Az emberek érzésekkel, szenvedéllyel telve szeretnének egy jobb, igazabb társadalmat, amire a megélhetési hazudozók felépített alakulatai szépen rátesznek egy-egy lapáttal.

Törvényszerű, hogy sokak szemében a korkedvezményes nyugdíjak védelméért tüntető katonák, „Kádár-huszárok” nem érdemelnek irgalmat, dögöljön meg az ő tehenük is. Az emberek azt gondolják, nekik azért kell adózniuk sokat, mert negyvenvalahányévesen a rendőrök elmehetnek nyugdíjba. Azt már nem látják, nem akarják látni, hogy ez csupán töredék az ország erejéből és szükséges a rendészeti pálya vonzóvá tételének fenntartásához a nehézségek ellentételezéséhez.

Nem látják a széthullott rendőrcsaládokat, a megtépázott idegrendszert, az életveszélyt, a balesetben, bűncselekményben meghalt szolgálati vagy hősi halottakat.

Nem látják, hogy Karácsonykor a rendőr nem a családja körében ül le az ünnepi asztal köré, hanem éppen az éjszakában őrzi a rendet.

Minden tüntetésnek, minden felszólalásnak, minden megszólalási felület megragadásának van értelme. A lehető legtöbb magot, a lehető legtöbb helyen el kell szórni. Soha nem lehet tudni, hogy mikor jön el az az idő, amikor beérik a végzett munka. Akinek van hite, abban fel sem merülhet, hogy feladja azt, amiben hisz.

Mindenféle alternatív megoldásban gondolkodunk és nyitottak is vagyunk ezek meghallgatására.

– Amerika hivatalosan is az összeomlásra készül. Az Európai Unió szintén az összeomlás határán táncol, így realitássá vált a kérdés, miszerint egy gazdasági, politikai összeomlás esetén miként viselkedne a rendőri állomány? Az elsődleges cél a bukott politikai elit védelme, vagy a rend fenntartása lenne?

A magyar rendőrök többsége a rend fenntartását, hazája szolgálatát, a magyar nemzet tagjainak védelmét tekinti elsődleges feladatának. Számomra nem kérdéses, hogy a magyar rendőrök többsége, ha választania kellene és ütközne a bukott politikai elit védelme a rend fenntartásának igényével, akkor a rend fenntartása lenne az elsődleges számukra. Úgy gondolom a magyar rendőrök többségében egy másodperc töredékéig sem kérdőjeleződne meg, hogy ha a rend fenntartása és egy hazaáruló, élősködő, az ország lakosságának szemébe folyamatosan hazudozó, az ország javait szétlopó politikus, vagy bankár megvédése között kellene választania, akkor ne a rendet tartaná fenn.

– Köszönjük az interjút! Ha majd fordulni fog a világ szekere, mi Ott leszünk Ön mellett! Jó egészséget kívánunk Önnek és szeretteinek, és kívánjuk, hogy minél előbb megnyugtatóan rendeződjön ügye.

Jövőnk.info

 

Forrás: Jövőnk.info