A Köztársasági Elnöki Hivatal tájékoztatása

TMRSZ-hez ÉRKEZETT 2011 JÚL 26.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

JOGI, ALKOTMÁNYOSSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

 

tel: (+ 36-1) 224-5076

fax: (+36-1) 224-5031
www.keh.hu

XV-2/03779-1/2011.

 

Szima Judit főtitkár asszony részére

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

7100 Szekszárd
Tanya u. 4.

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

A Köztársasági Elnök Úrhoz intézett levelére válaszolva a következőkről tájékoztathatom:

Dr. Schmitt Pál

Elnök Úr 2011. június 10-én írta alá a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényt (T /3199. számú törvényjavaslat), mely az alábbiak szerint módosította az Alkotmányt:

A 2011. szeptember 1-jén hatályba lépő 70/E. § (3) bekezdése szerint az ellátás hoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető.

Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlésnek küldött levelében kiemelte, hogy a nyugellátást érintő alkotmánymódosítás – figyelembe véve Hazánk teherbíró-képességét – a fenntartható nyugdíjrendszer irányába tett szükségszerű lépés.

Azonban nyomatékosan kérte az Országgyűlést, hogy a részletszabályok kidolgozása során, az elengedhetetlen társadalmi egyeztetéseket követően – a fokozatosság elve alapján – hozzák meg azokat a döntéseket, melyek figyelembe veszik az egyes életpályamodelleket, az érintettek egyéni körülményeit, biztosítva ezzel a szociális jogok érvényesülését.

Engedje meg, hogy Elnök Úr nevében jó egészséget kívánjak.

 

Budapest, 2011. július 20.

 

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

 

Dr. Könnyid Balázs
főosztályvezető

 

 

A Köztársasági Elnöki Hivatal levele
A Köztársasági Elnöki Hivatal levele

 

 

A TMRSZ levele a Magyar Köztársaság Elnökéhez