Ez történt. A TMRSZ álláspontja.

Feljegyzés a 2011.06.07-én 07 órakor a Parlamentben
Orbán Viktor miniszterelnöknél tartott
szakszervezeti egyeztetésről.

A TMRSZ részéről Zarándok Tamás vett részt az egyeztetésen.

Előzmény: Szima Judit TMRSZ főtitkárt 2011.06.06-án az előzetes letartóztatásból kiengedték késő délután. A szabadlábra helyezést követően pár perc elteltével Szijjártó Péter kormányszóvivő a TMRSZ-t hívta, kissé zaklatottan és Powel Pál Nemzetbiztonsági szakszervezeti vezetőt kereste.


Álláspontunk
Álláspontunk

A megbeszélésen a 11 rendvédelmi szakszervezet képviselője vett részt, a munkavállalói oldal képviseletében Powell Pál ügyvivővel, míg kormányzati oldalon, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, ill. a rendvédelmi szervek vezetői.

A kölcsönös köszöntések után Pintér Sándor pár szót szólt a Széll Kálmán tervről és az abban található nyugdíjasokat és aktív állományt érintő pontokról. Elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a már bejelentett június 16 és június 29.-re tervezett demonstrációkon kívül a szakszervezetek álljanak el a további demonstrációktól. Ezek után felkérték a szakszervezetek képviselőit véleményük elmondására.

Bárdos Judit (BRDSZ) Elmondta, hogy az előző nap elfogadott törvényen már nem lehet változtatni, azt elfogadni nem tudják. Vonják be a szakszervezeteket a részletszabályok kidolgozásába.

/Megjegyzés: Az Alkotmánymódosítás elfogadása előtt, annak elfogadását kész tényként kezelve a TMRSZ kivételével a részletszabályok kidolgozásában a többi szakszervezet már hetek óta részt vett./

Pongó Géza (FRSZ) kifejtette, hogy a tervezet elfogadhatatlan a szakszervezetek részéről, a demonstráció szervezéséről nem mondhatnak le a szakszervezetek. A tárgyalások lezártnak tekinthetőek.

/Megjegyzés: Fenti megjegyzést figyelembe véve értelmezhetetlen Pongó Géza nyilatkozata, hiszen az Alkotmánymódosítás elfogadása előtt, annak elfogadását kész tényként kezelve a TMRSZ kivételével a részletszabályok kidolgozásában a többi szakszervezet már hetek óta részt vesz, az Alkotmánymódosítás ellen nem léptek fel./

Pach Dániel (RSZV) kifejtette, hogy nem fogadható el a Kormány retorikája és stílusa sem, nincs béremelés a rendvédelmi szférában évek óta (legutolsó 2006. augusztus)

Ezt követően Zarándok Tamás felolvasta a TMRSZ álláspontját, amely gazdasági szempontokat is figyelembe vesz. A tervezet ismertetése úgy kezdődött „A TMRSZ vezetőjének Szima Juditnak a gondolatait szeretném tolmácsolni, aki az ügyészség jóvoltából nem lehet itt.„

A konstruktív előterjesztés után Powell Pál megkérdezte, hogy „Ez idáig a TMRSZ miért nem vett részt a tárgyalásokon?

A többi szakszervezet is kinyilvánította, hogy nem tudják tudomásul venni a kormány elképzelését és a demonstrációról nem mondanak le.

Csordás János kifejtette, vegyes érzelmek vannak a nyugdíjasok körében. A TMRSZ által elmondottak jónak tekinthetőek. Az állomány elvándorlása várható, úgy ahogy azt a TMRSZ kifejtette.

Orbán Viktor miniszterelnök következett.

Mondandója kifejezetten fenyegető tartalmú volt.

A rendvédelmisek esküjét méltányolta, de szerinte a miniszterelnökök, számarányait tekintve gyakrabban halnak meg. A tűzoltókkal nincs baj. Csak nincs rá pénz. A nyugdíjkassza nem bírja tovább. Adót, járulékot nem emelhet, mert az rontja az állam versenyképességét. Alacsony adó kell. Így amennyiben beindul a gazdaság motorja, annak előnyeit mindannyian élvezhetjük. A gazdasági helyzetet nem ő idézte elő. Ő nem hibás.

A rendvédelmisek ne háborogjanak, mert utánuk a civilek jönnek, és ők sokkal rosszabbul járnak. A nyugdíj számítása változik „Pályán tartó nyugdíjrendszer lesz, senki nem akar elmenni nyugdíjba!”

Január 1.-je után a munkavállalók azt akarják majd, hogy 62. év után is munkában maradhassanak.

Elmondta, hogy demonstrációt lehet tartani, de rendbontást nem szeretne. A radikalizáció radikalizációt szít. A politika is radikalizálódik, a járulékokat emelheti, kedvezményeket elvonhat, például a fegyvertartási szabályokat szigoríthatja, fegyvereket bevonhatja.

Ha a szakszervezetek megígérik, hogy békés mederben tartják a demonstrációkat, akkor ő is visszafogja a képviselőket az egyéni indítványok benyújtásától. Ezzel nyilvánvalóvá tette a miniszterelnök, hogy az érdekegyeztetések megkerülése az indoka az egyéni indítványoknak és emögött a miniszterelnök támogatása áll.

További elképzelései:

– miután kiiktatták az alkotmányos akadályokat, január 1.-ig elkészül egy teljesen új nyugdíjrendszer és szociális törvény
– ezután szeptember 15.-től az életpálya modellről megkezdődnek a tárgyalások (bízott abban, hogy a szakszervezetek ezen részt vesznek és megszületik az életpályamodell)

A TMRSZ felvetésére reagálva elmondta, hogy ő szeretné megszüntetni az összes cafeteriát és egyéb készpénzt helyettesítő fizetőeszközöket. Ő a készpénz híve, mert az egyéb helyettesítő eszközök többe kerülnek, mint az azokra ráírt címletek.

/Megjegyzés: A TMRSZ javaslata nem cafetériát tartalmaz és egyéb készpénzt helyettesítő eszközt, hanem egy biztosítékot tartalmaz arra, hogy a nyugdíjasok a kormánynak kölcsönadott pénzüket később, amikor beindul a gazdaság motorja, a vagyont visszakapják. Lásd a cikk végén./

2012 második felében már mindenki érezni fogja a kormány politikájának a helyességét.

Powell Pál biztosította a miniszterelnököt, hogy az általunk szervezett demonstrációk törvényesek lesznek. Egyben megkérdezte, hogy a kormánynak mi a terve a rokkantakkal.

Orbán Viktor elmondta, hogy a rokkantak három kategóriába sorolhatók.

Az első kategóriába azok tartoznak, akiknek az életben maradáshoz is segítség kell. Számukra ezt a segítséget meg kell adni. /Megjegyzés: Az elmúlt hónapok kormányzati törekvései és hazugságáradata ismeretében ezt a miniszterelnöki kijelentést sem szabad készpénznek venni./

Második kategória: Korlátozottan képesek az életfenntartásra, ők még mindig nem terelhetőek vissza a munka világába illetve csak korlátozottan.

Harmadik kategória: Azok a 70% alattiak, akik saját magukat ellátni képesek, de ezeket is további alkategóriákra (a,b,c,d) lesznek szétválasztva. Ezek az alkategóriák azt jelzik, hogy milyen közmunkát végezhet az adott személy.

Bárdos Judit felszólalt, hogy ez már elfogadásra került.

Ezután Powell Pál kérdezte Orbán Viktort a bevezetendő szolgálati nyugdíjrendszerről.

Orbán elmondta, véleménye szerint 80.000-120.000 Ft maradhat pluszban a munkavállalók zsebében.

Ezek után Zarándok Tamás TMRSZ kérdezte Orbán Viktort, itt pontosan idézte

„Pályán tartó nyugdíjrendszer lesz, senki nem akar elmenni nyugdíjba !” ,majd hozzátette, hogy ebben az esetben miért nem lehet az, amit a TMRSZ javasol, hogy a jelenleg szolgálatban lévők nyugdíjrendszere változatlan marad, csak az új felszerelőkre vonatkoznának az új nyugdíjszabályok, tekintettel arra, hogy 2012 január 1.-től úgysem akar senki elmenni nyugdíjba. Az állomány egy fél évet még biztosan kibír. Ezt megelőzően miniszterelnök Úr azt mondta, hogy a radikalizáció radikalizációt szül. Ez lehetne egy olyan kormányzati gesztus, amely megelőzhetné a további demonstrációkat. Mivel úgysem akar senki elmenni nyugdíjba, ezért veszteséggel amúgy sem járna.

Orbán Viktor erre válaszolva elmondta, hogy előzőleg szükséges bevezetni a szolgálati nyugdíjrendszert, majd utána higgyük el, hogy olyan jó lesz, hogy tényleg senki nem akar elmenni.

Egyik szakszervezeti képviselő megjegyezte, hogy pályán tartó bérrendszer kell, az életpályamodell plusz pénzek nélkül semmit nem ér, a kormány, itt utalt a sportra, futball pályáról átterelt bennünket az uszodába, de oda víz kell.

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a szakszervezetekkel a tárgyalásokat lezártnak tekinti.

Ezek után az audencia, „egyeztetés” véget ért.

Az egyeztetés után a kormányoldal elhagyta az üléstermet, Powell Pál a sajtó részére egy egységes közleményt akart megfogalmazni. Véleménye szerint a kormányoldal megígérte, hogy a szakszervezetek részt vehetnek az részletszabályok kidolgozásában és az életpályamodell kidolgozásánál, továbbá eredményt értek el a szakszervezetek abban, hogy a már nyugdíjasoknak csak 16% adót kell fizetniük.

Az egységes közlemény kiadása miután annak valóságtartalma nem volt igaz, ahhoz a TMRSZ nem adta a hozzájárulását.

A TMRSZ véleménye az, hogy a kormány nem ígért meg semmit, nem adott semmit, tragédiaként élhetjük meg, hogy a már nyugdíjasok adót fognak fizetni, az aktív állomány pedig gyakorlatilag élete végéig dolgozni fog.

A kormányt nem érdeklik a szakszervezetek, véleményüket nem veszi figyelembe. Abban az esetben pedig, ha valamelyik szakszervezet, (lásd a TMRSZ-t) következetesen képviseli a munkavállalókat, a vezetőjét félreállítják, a szervezetet megfélemlíteni akarják, a munkavállalókat semmibe veszik. A magyar munkavállalók érveire nem kíváncsiak, hiszen Orbán Viktor fogalmazása szerint a részletszabályok kidolgozásánál és az életpályamodell kialakításánál a szakszervezetek nem részt vehetnek a munkában, hanem, ha gondolják ott lehetnek.

A TMRSZ konstruktív javaslatának egy példánya Szíjjártó Péter részére átadásra került.

TMRSZ

A TMRSZ „2 perces limitben”
meghatározott álláspontja
a Kormány „I”-es és „II”-es számú
tervezetével kapcsolatban

– A TMRSZ nem tudja elfogadni a szolgálati nyugdíj eltörlését, mivel az visszamenőleges hatályú jogalkotás a már rendszerben lévő munkavállalók és a korkedvezményes nyugdíjban részesülők terhére. Nincs felhatalmazásunk arra, hogy a tulajdont jelentő szerzett jogról több tízezer munkavállaló képviseletében eljárva lemondjunk.

– Szakszervezetként erkölcsi kötelességünk, hogy a békés mederben tartott megmozdulásokat a tagok által összeadott forrásból továbbra is megszervezzük, ha a kormány fenntartja eddigi szándékát a szolgálati nyugdíj megszüntetése és járadékká változtatása tekintetében.

– Konstruktív javaslatként megfontolandónak tartjuk ugyanakkor, a kormányzati kommunikációt alapul véve, hogy a szolgálati nyugdíjban részesülők terhére elvonni kívánt 16%-ot ne adóként, hanem „munkavállalói hitelként” könyvelje a nyugdíjfolyósító és bizonyos határozott idő elteltével az állam készpénzre, vagy „rosszabbik esetben” rekreációra váltható állami kötvényt bocsásson ki a határozott idő elteltét követően az érintettek – vagy haláluk esetén kedvezményezettjeik – nevére kiállítottan. A szolgálati nyugdíjasok ezáltal hozzájárulnának a gazdaság beindításához, a munkahelyek teremtéséhez, és ha a kormány számításai szerint beindulnak a gazdasági folyamatok, helyrebillen a gazdasás, a költségvetés kilábal a forráshiányból, akkor példának okaként 24 hónap elteltét követően 24 x 16% mértékben a szolgálati nyugdíjas akár pénzre is váltható (névértéken és így a kormány kamatmentes hitelhez jutna), szabadon átruházható, belföldi rekreációra fordítható – kedvezményezettek által is csak belföldön felhasználható – rekreációs kötvényt kapnának a szolgálati nyugdíjasok.

– A kormányzati támogatások odaítélése során a rekreációs kötvény felhasználási körének meghatározását érdekképviseleti egyeztetéssel tartjuk célszerűnek meghatározni.

– Fentiek alapján a szolgálati nyugdíjak eltörlését és megadóztatásának tilalma fenntartását alapvető követelésnek tartjuk a jelenlegi helyzetben. Természetesen a TMRSZ végleges álláspontja kialakításához ismernünk kell az ezzel kapcsolatos kormányzati viszonyulást a javaslatunkhoz és a tagság felhatalmazását is meg kell szerezni hozzá, de ez esetben – ennek kormányzati elfogadása esetén – a TMRSZ a nyomásgyakorlás különböző formáit mindaddig szüneteltetni tudná, amíg – a munkavállalói hitelezés elfogadása esetén – a megállapodás szerinti kormányzati magatartás fennállna. A 24 hónap azért indokolt, mert a kormányzati kommunikáció 2013-ra már a gazdaság beindítását prognosztizálta, ezért a hitel visszafizetése – amely részleges, vagy teljes rekreációs lehetőségek esetén vállalkozás élénkítőek is lennének – sem okozhatna helytállási problémát és még ebben a kormányzati ciklusban érvényesíthető lenne.

– A szolgálati nyugdíjba vonulás feltételeinek a módosítását, az arról való egyeztetést csak a törvénymódosítás hatályba lépését követően felszerelt állomány vonatkozásában tartjuk elképzelhetőnek.

– Az eddigi tapasztalataink szerint ugyanis a szolgálati nyugdíj eltörlése esetén a 20 évnél kevesebb szolgálati idővel rendelkező rendőrök tömeges leszerelési hullámával reálisan számolni kell, amely komoly belbiztonsági kockázatot eredményező helyzet kialakulásához vezet.

– Az egészségügyi állapot miatt szolgálati nyugdíjba vonultak vonatkozásában a FÜV felülvizsgálatot ellenezzük, erővel nem lehet a már szolgálati nyugdíjjogosultak ezen tulajdoni természetű jogát elvonni. A rokkantsági felülvizsgálat esetében a 25 szolgálati évet el nem ért nyugdíjasok egészségügyi felülvizsgálata is számos egyéni drámát hozhat, ennek keretei kidolgozásánál az egészségügyi körülmények mellett fokozottan ügyelni kell az emberi méltóság sérelme és a kiszolgáltatottságot eredményező élethelyzet elkerülésére.

– Fenti alaptézisek kormányzati elfogadása esetén álláspontunk szerint a kormány is hozzájutna a szolgálati nyugdíjasoktól remélt forrásokhoz, azzal, hogy a későbbiek során – javasoljuk a 24 hónap határozott időtartamot – az ideiglenesen hozzájutott forrásokat olyan formában juttatja vissza a nyugdíjasoknak, amely a gazdaság élénkítésére alkalmas

– 24 hónap elteltével a szolgálati nyugdíjból történő 16%-os elvonás megszüntetésre kerülne elképzelésünk szerint, azt követően mindenki az addig kapott (évenkénti emelésekkel növelt) szolgálati nyugdíját kapná a továbbiakban.

2011. június 6.

TMRSZ