Összenő, ami összetartozik!

Az Alkotmánybíróságnak a 98%-os adót visszamenőlegesen eltörlő döntése váratlanul érte az egyre inkább korlátlan hatalmi mámorban tobzódó Fidesz frakcióvezetőjét. A döntést követő egységes társadalmi ellenállás – nem vitatva az előző ciklusban felmarkolt, végkielégítések visszaszerzése igényének szükségességét – a Lázár János nevével fémjelzett baklövés nyomán arra sarkallta a felelős döntéshozókat, hogy valamelyest módosítási szándékot mutassanak, lassítva valamelyest népszerűségük egyre gyorsuló zuhanását.

A szándékot tett követte és ma már olvasható a Munkástanácsok honlapján, hogy Lázár János a minden jel szerint már a Fidesz előtt is szalonképtelenné vált Palkovics munkásvezérrel egyeztetett a 98%-os adóügyben és elfogadta a javaslatait. A szalonképtelenség nyilvánvaló oka, hogy a Munkástanácsok Választmányának több éven átívelő határozatait azok törvénytelenségére figyelemmel már több bíróság is jogerősen megállapította. Ilyen esetekben a jog alapján az ügyészségnek törvényességi felügyelet alatt kellene vizsgálnia és felügyelnie a MOSZ működését, de valamely rejtélyes okból kifolyólag az ügyészség erre nem mutat hajlandóságot.

Ahhoz, hogy az ügyben meglévő összefüggéseket a laikus külső szemlélő is értelmezni tudja, egy pillantást érdemes vetni a Lázár János bábáskodásával létrehozott RKDSZ honlapjára és kiderül, hogy a sajtóban telekürtölt „szakszervezeti vezetőkkel” történt tárgyaláson részt vett a Rendőrség legkisebb, legfiatalabb, de Fidesz gyámság alatt létező RKDSZ vezetője is. Az a vezető, akinek meghatalmazottja nem is olyan régen maga is kinyilatkoztatta miszerint a kormánypárt olyan törvénymódosításra készül, miszerint a munkáltató (és állami munkáltató esetén a kormány tagjai) csak azzal a szakszervezettel lesz köteles tárgyalni, egyeztetni, aki számára elfogadható, aki számára szimpatikus. Ezt a hírt a BM illetékes vezetői cáfolták, mire az említett RKDSZ jelen lévő meghatalmazottja megerősítette a hírt, amelyet egyébként a tények is alátámasztanak.

Lázár János egyeztet az RKDSZ-szel. AZ RKDSZ ma már a MOSZ teljes jogú tagja és vezetőjét a Fidesz a folyosói szóbeszéd szerint a MOSZ egyre kényelmetlenebbé váló vezetőjével kívánja lecserélni. Na nem azért, mert Palkovics ne lenne hű Fidesz rajongó, nem erről szó sincs. Csak éppen a Fidesz elképzeléseknek jobban megfelel a közvélemény előtt még ismeretlen RKDSZ vezető, és ezzel a MOSZ foltos múltját is el lehet simítani, mint ha meg sem történt volna.

http://rkdsz.eu/hirek/eredmenyes-targyalas-a-fidesz-es-a-munkastanacsok-kozt

Lázár János és a felelős döntéshozók nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, hiszen az ország egyszerre hördült fel azon, hogy az Alkotmánybíróság jogainak korlátozását jelentette be. Az új forgatókönyv szerint „egyeztettek a szakszervezeti vezetőkkel”, látszólag, mint ha valódi demokrata lenne.

A tények azonban makacs dolgok. Lázár János olyan szakszervezeti vezetőkkel „hagyta, hogy meggyőzzék”, akiknek a kormánypárthoz kötődése a kormánypárt akaratának elfogadása nyilvánvaló dolog. Csak érdekességképpen, az RKDSZ-t a hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (tanácstermében) alakították meg, és a városházán ma is irodájuk székel.

Lázár János tehát kitalálta, hogy szól alattvalójának, hogy hozza már magával tárgyalni a Munkástanácsok vezetőjét is, hiszen az mégis egy konföderáció. AZ RKDSZ-t ugyanis bárhogy is támogatta eddig, nem nőtte ki magát az elvártak szerint. Az RKDSZ beépített embere nem tudott akkora zavart okozni a legnagyobb rendőrszakszervezet a TMRSZ működésében, amellyel Lázár és elvtársai bomlasztó, saját hatalma növelése érdekében a meglévő értékeket rohasztani kívánó taktikája eredményre vezetett volna. A beépített, majd lelepleződött figura ma az RKDSZ-t igyekszik népszerűsíteni, amelynek során fő mondanivalója az, hogy a Fidesz minden támogatást megad az RKDSZ működéséhez.

A jövő – az elképzelt Lázári jövő – tehát már elkezdődött. A kormánypárt frakcióvezetője már ma is csak azzal tárgyal, aki számára az elvárható magatartást tanúsítja. Az RKDSZ tehát most igyekszik úgy feltüntetni a csicskáztatását, hogy ő bizony meghallgatta a munkavállalókat és eredményeket érnek el a tárgyalásokon a levitézlett – a jelek szerint a lecserélésre is megérett Palkoviccsal egyetemben – MOSZ vezetőkkel. A Fidesz ma még titkolja, de az Alkotmánybírósági gubanc lekezelését követően rövid időn belül be kívánja terjeszteni az Országgyűlés elé, és onnantól ez lesz a törvény, hogy a munkáltató azzal tárgyalhat a szakszervezetekkel közül, akit ő arra „méltónak” tart. Azonban az a tény, hogy ez a mára már a közvélemény számára is megismert Lázári demokráciafelfogást tükröző tervezet kiszivároghatott, éppen annak a gyámolított vezetőnek köszönhető, aki ezzel saját alkalmatlanságát is újból nyilvánvalóvá tette, játszva a jólértesült szakszervezeti vezetőt.

Térjünk vissza Palkovicsra és levitézlett szakszervezeti vezetőire. Mi lesz a jövő? A MOSZ jó ha jelenleg 5000 fő tagságot tudhat a maga szervezetében a tagszervezetei által. Talán még ez az 5 ezer fős tagság is túlzó, ha azt nézzük, Palkovicsék ténykedése a saját tagszervezeteik elsorvasztására, illetve a valódi érdekvédelmet folytató szakszervezetek kiszorítására irányult. Mindezen ténykedés mögött a MOSZ részére juttatott több milliárd forint értékű ingatlanvagyon megszerzése, majd értékesítése, annak alapítványba való átmentése és ezzel a tagszervezetek előli elvonása szándékában valósult meg.

A több éves játékukat sikkasztás miatt (százmilliós nagyságrendű vagyonvesztésről szól a jogerős büntetőbírósági ítélet) évekre lecsukott ügyvéd, az egykori SZOT vagyon olvadása, megsemmisített választmányi határozatok fémjelzik. Ma a Fidesz kormányon van, Palkovics megtette amit meg kellett tennie, de egyre kényelmetlenebb a felvállalása, ezért kell egy másik pártkatona szakszervezeti érdekvédő köntösben és ezt az érdekvédőt játékmester Lázár János frakcióvezető már évekkel ezelőtt „családon belül” megtalálta.

A családon belüli jelzős szerkezet, nem túlzó megállapítás, hiszen az RKDSZ vezetője nagyon szoros rokoni viszonyban van a Fidesz egyik orosházi országgyűlési képviselőjével, aki sokadik ciklusát tölti ki az Országgyűlésben. Nem véletlen az sem, hogy a Rendőrség legnagyobb szakszervezetében bomlasztani kívánó RKDSZ tisztségviselő is éppen a közelükből kopogtatott be a legnagyobb szakszervezet ajtaján, mondván, hogy segíteni szeretne.

Lázár tehát csak velük tárgyal ebben a fontos kérdésben és az ő javaslataikat fogadja el, hiszen a hűbérese már ott van. Más véleményét meg sem hallgatja, nem is kíváncsi rá, nem az ő kutyája kölke miért érdekelné ez őt? Palkovics Imrének ez a hattyúdala is lehet, mert a politika, a Fidesz, ahova annyira beintegrálódott szépen partvonalra fogja tenni. Ideje lejárt, már Vincze a jövő Lázáréknak, ő számukra a jövő embere. Az MDF-es múlttal rendelkező Palkovics pedigréje egyre foltosabb a közvélemény számára is láthatóan.

A névtelenséget kérő kormányközeli forrásunk elmondta, hogy az RKDSZ rokon vezetőjének szánják a MOSZ vezetői székét is, Palkovicsnak pedig mindezt tűrnie kell, mert ha nem, hosszú évek fognak rá várni valahol a közeli jövőben. Persze ha nem akadékoskodik, akkor nyugalmat, szeretetet és megbecsülést fog kapni. Egy gond azért van, mert a fő kreátorok elfeledkeznek arról, hogy a kiszemelt utód több pályán játszik. Éppen a rendőrségi legnagyobb mutyi szakszervezettel van összenőve a BRDSZ-el és több esetben közösen lavíroznak és halásznak a zavarosban a politikai hadszintéren.

Mit is írt ez a vezető a honlapján:

”Az RKDSZ által – a Munkástanácsok Elnöke útján – előterjesztett módosító javaslatok is elfogadásra kerültek a tárgyaláson, ezáltal képviselve tagjaink érdekeit is. „ Szóval a Vincze az nagyoooooon okos és a Palkovics csak az ő javaslataikat terjesztette elő, persze finomítva, de már előrevetítve a jövőt. Azt viszont nem írja a Lázár hű bérese, hogy mit is terjesztett elő? Egyértelműsíthető, hogy a Lázár megmondta neki, hogy mit terjeszthet elő.

Hogy is fog történni a váltás a Munkástanácsokon belül?

Nos, a börtönőrök egy részét a Vincze már bevitte a MOSZ-ba, ha jól tudom akkor eddig a Vincze csapatából 12 darab 10-12 fős tagszervezetet fogadott be a Munkástanács, ami ennyi szavazatot is jelent. Vincze pedig dolgozik a párttal az élen és viszi befele a szervezeteket. Aztán majd jön a kiszavazósdi.

Ezt a TMRSZ-nél is eljátszotta volna a Vincze-Lázár duó, de nem jött be nekik, mert a rendőrség legnagyobb szakszervezete páros lábbal rúgta ki Lázár küldötteit.

A tények tehát egyértelműen azt mutatják, hogy folytatódik a gyurcsányizmus tematikája a hatalomgyakorlás módszerében. Az új kormány is létrehozta a maga számára kívánatos szakszervezeteket, akik olyan érdekvédelmet fognak folytatni, amilyet számukra a párt előír.

A bankadó, a különböző válságadók szimpatikus jellege után jön majd a feketeleves is. A bankok már most kb 10%-is áremelést hajtottak végre szolgáltatásaikban.

A kereskedelmi láncok, és egyéb multik sem saját eredményük terhére fogják benyelni a különadókat, szépen be fogják építeni áraikba, a munkavállalókkal megfizettetve azt.

Ez a kormány pedig már most bejelentette, hogy kb 30 ezer közalkalmazottat fog elbocsátani. A 3 ezres rendőrségi létszámemelési lózung kellett a kampányban a sikerhez, de a valóság ezzel szemben az, hogy bevezetik a megbízhatósági ellenőrzés intézményét és a kifogástalan életvitel követelményét a miniszter fogja meghatározni az RKDSZ-féle szakszervezetekkel egyeztetve. Emellett nem a rendőrség nyugállományú embereiből akarnak egy tartalék rendészeti kontingenst létrehozni, hanem külföldi rendőri erők behívásának törvényi alapját fekteti le a Lázár vezette kormánypárt.

Ez nem munkavállaló barát kormány. Ez nem demokrácia. A demokrácia erőinek össze kell fogniuk. E sorok írója szinte semmiben nem ért egyet TGM-mel, de ebben az egy kérdésben igen. A diktatúra mosolyogva és kedélyesen közeledő sötét árnyát vissza kell verni, ami csak összefogással és érdemi ellenállással sikerülhet. Pár ezer pártkatona nem uralkodhat milliók felett.

 

 

Szikszay Eleonóra