Személyiségi jogi pernyerés első fokon

A TMRSZ képviseletében tagunk személyiségi jogi pert nyert és a Hír Tv Zrt.-t 100.000,- Ft és annak kamatai megfizetésére kötelezte.

Tagunk a BRFK.-n őr-kísérőként dolgozik akinek meghatalmazása alapján a képmáshoz való jog, személyiségi jog iránt a Fővárosi Bíróságon keresetet indítottunk.

A bíróság ítéletével kimondta, hogy a Hír Tv Zrt. alperes megsértette a felperes képmáshoz való jogát azzal, hogy 2008. november 30-i adásában tagunkat kitakarás nélkül, és hozzájárulása nélkül felismerhető módon mutatva hozta nyilvánosságra azt a felvételt, melyen a tagunk szolgálati feladatai ellátása körében egy őrizetben lévő személyt széles médiaérdeklődés mellett kísért bírósági meghallgatásra.

A bíróság álláspontja szerint a jogsértés olyan súlyú volt, mellyel az alperes a felperesnek nem vagyoni kárt okozott, így kártérítés fizetésére kötelezte és a felperes részére 100.000,- Ft és annak 2008. november 30. napjától számítandó késedelmi kamata, valamint a felmerült perköltség megfizetésére kötelezte az alperest.

 

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Budapest, 2010. szeptember 14.

 

ea: Dr. Fábián Virág Éva