Éjszakai szolgálatban egyedül

Levélben fordultunk a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, mert információink szerint a létszámproblémákra hivatkozva egyedül vezénylik szolgálatba a járőröket.

Szám: Kü-392/2010.

 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok

Rendőrségi főtanácsos

 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Vezetője

Tel.: 92/311-510

Fax: 92/504-368

 

 

Zalaegerszeg

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tisztségviselőihez az elmúlt időszakban több bejelentés, panasz érkezett a ZMRFK közrendvédelmi állományában szolgálatot teljesítő kollegák részéről, ugyanis a parancsnokok létszámhiányra történő hivatkozással gyakran egyedül küldi szolgálatba a kollegákat.

Információink szerint sok esetben előfordul az is, hogy – a szolgálatvezénylés hibájából eredően – hölgy kollega kényszerül egyedül ellátni, ráadásul gyakran éjszaki szolgálatát.

Ismerve az elmúlt hónapok tragikus eredménnyel végződő eseményeit valamint azt a sajnálatos helyzetet, hogy a rendőrök megfelelő felszerelés (golyóálló mellény) hiányában nincsenek kellőképpen felkészülve a nem várt támadásokra az ilyen és ehhez hasonló parancsnoki intézkedések tovább növelik a támadások bekövetkezésének kockázatát.

Országos hatáskörű szervezetként tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb szolgálati helyen – különösen a megyékben – létszámhiánnyal kell megküzdeni, de az esetleges további problémák, sérülésveszély illetve bűncselekmény elkerülése érdekében kérem szíves közbenjárását annak érdekében, hogy a jövőben hölgy kollega egyedüli szolgálatra ne kerüljön beosztásra. Miután a közrendvédelmi állomány nagyobb része férfiakból áll, ezért a fenti probléma megoldása – mely a szolgálatok kisebb fokú átszervezésével jár – nem jelenthet akkora gondot a szolgálati helyek számára, mint amekkora tragédia ezzel megelőzhető.

Kérem, hogy a fentiek érdekében az illetékességi területén található szolgálati helyek parancsnokait a megfelelő formában tájékoztatni, valamint a megtett intézkedésekről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!

Együttműködésében továbbá segítő közreműködésében bízva, az állomány nevében tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár

 

 

Szekszárd, 2010. szeptember 7.