Egy nap két pernyerés

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagjaink a TMRSZ útján 2009. július 21-én kelt szolgálati panaszt nyújtottak be az Orosházi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, amelyben akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként különböző időpontoktól, de a három éves elévülési időn belüli időszakra vonatkozóan visszamenőlegesen akció szolgálati pótlék megfizetését kérték.

Az elöljáró a szolgálati panaszban foglaltaknak nem adott helyt, ezért azt felterjesztette a panasz elbírálására jogosult Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a szolgálati panaszban foglaltakat elutasította annak megalapozatlanságára tekintettel. A határozatok indokolásában az szerepel, hogy a panaszosok nem akciókban, hanem fokozott ellenőrzésekben vettek részt a panasszal érintett időszakban, amiért ellentételezésre nem jogosultak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

A szolgálati panasz másodfokon történt elutasítását követően tagjaink képviseletében eljárva 2009. szeptember 08-án kelt kereseti kérelmet nyújtottunk be a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszt elutasító munkáltatói határozatok hatályon kívül helyezését, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alperes kötelezését a kereseti kérelemben meghatározott összegek és annak kamatai megfizetésére.

A perben az alperes kimutatása alapján határoztuk meg a felperesek vonatkozásában az akció szolgálati pótlékra való jogosultság összegszerűségét hat hónapi szünetelés után. Tekintettel arra, hogy az alperes több számítást is végzett, illetve készített, így a kereseti kérelmünket aszerint módosítottuk, megnövelve a kereseti kérelemben foglalt összegeket.

Az első fokon eljáró Gyulai Munkaügyi Bíróság a 2010. július 01. napján meghozott ítéletében a pontosított és összegszerűen megjelölt módosított kereseti kérelemnek teljes mértékben helyt adott, kereseti igényünket megalapozottnak találta és kimondta, hogy a felperesek jogosultak akció szolgálati pótlékra az akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként.

Ennek megfelelően a bíróság az alperest

K Rné vonatkozásában: 159.348,- Ft
B-H A Gy vonatkozásában: 59.251,- Ft
J P vonatkozásában: 202.733,- Ft
Gy Zs vonatkozásában: 104.799,- Ft
S A R vonatkozásában: 55.996,- Ft
K R vonatkozásában: 23.469,- Ft
+ kamatok összeg megfizetésére kötelezte.

 

 

 

Egy tárgyalási napon másik pernyerés is akciópótlék ügyében Békés Megyében
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltség állományában szolgálatot teljesítő határőr tagjaink a TMRSZ útján 2009. június 25-én kelt szolgálati panaszt nyújtottak be a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, amelyben akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként különböző időpontoktól, de a három éves elévülési időn belüli időszakra vonatkozóan visszamenőlegesen akció szolgálati pótlék megfizetését kérték.

A szolgálati panasz a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének lett megküldve elbírálásra, aki annak nem adott helyt így további elbírálásra felterjesztette a másodfokú szervhez, a Békés MRFK vezetőjéhez 2009. július 13-án. A Békés MRFK vezetője a szolgálati panaszt másodfokon szintén elutasította, a fentiekben hivatkozott indokok alapján.

2009. szeptember 15-én kelt kereseti kérelmet nyújtottunk be a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszt elutasító munkáltatói határozatok hatályon kívül helyezését, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alperes kötelezését a kereseti kérelemben meghatározott összegek és annak kamatai megfizetésére.

A perben az alperes kimutatása alapján határoztuk meg a felperesek vonatkozásában az akció szolgálati pótlékra való jogosultság összegszerűségét hat hónapi szünetelés után. Négy felperes vonatkozásában külön, személy szerint végzett –a munkáltató kigyűjtésétől eltérő- magasabb összegű elmarasztalást kértünk.

Az első fokon eljáró Gyulai Munkaügyi Bíróság a 2010. július 01. napján meghozott ítéletében a pontosított és összegszerűen megjelölt módosított kereseti kérelemnek teljes mértékben helyt adott és kimondta, hogy a felperesek ez esetben is jogosultak akció szolgálati pótlékra az akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként.

Ennek megfelelően a bíróság az alperest

B A vonatkozásában: 102.149.- Ft
R F vonatkozásában: 102.867,- Ft
P S vonatkozásában: 43.608,- Ft
V P vonatkozásában: 2.316,- Ft
V M vonatkozásában: 77.159,- Ft
V A vonatkozásában: 81.207,- Ft
K Gy vonatkozásában: 49.734,- Ft
T Gy vonatkozásában: 6.808,- Ft
P J vonatkozásában: 43.056,-Ft
T S vonatkozásában: 44.434,-Ft
+ kamatok megfizetésére kötelezte.

Az ítéletek nem jogerősek.

 

 

előadó: Dr. Kőfalvi Gabriella

 

 

TMRSZ