Gondoskodjanak az irodistákról is ebben a melegben

Levélben fordultunk az ORFK vezetőjéhez, mert véleményünk szerint ebben a nagy hőségben a rendőrségi épületekben dolgozókat is el kell látni a jogszabályok szerint megfelelően hűtött védőitallal. Több helyről is jelezték kollégáink, hogy bár az irodák némelyikében a 37 celsius fokot is eléri a hőmérséklet, nincs biztosítva részükre a megfelelő védőital. Kértük Dr. Hatala József urat, hogy ezügyben legyen szíves soron kívül intézkedni.

Szám: Kü- 315 /2010.

 

 

Dr. Hatala József r. altábornagy
országos rendőrfőkapitány

 

 

B u d a p e s t

 

 

Tisztelt Altábornagy Úr!

 

 

A mai napon a BRFK-ról több Kapitányságról is érkezett a kollégák részéről bejelentés, miszerint az irodában dolgozó kollégák nem kapnak „védőitalt.” Kérdésükre több helyen azt a választ kapták, hogy nekik nem jár, igyanak csapvizet.

 

A vonatkozó utasítást (30/2008. ORFK) megtekintettük, mely valóban hiányos e témakörben.

 

Előír sok minden kötelezettséget a munkáltatónak, de 90%-ban a közterületi szolgálatokkal foglalkozik csak. A kimondott irodai dolgozókkal nem foglalkozik.

 

A felméréseink szerint az irodákban közel 30-37 fok van jelenleg. A hűtés egyáltalán nem megoldott, a kollégák esetenként szó szerint támolyognak.

 

A rendelkezés lehetőséget biztosít a Parancsnoknak, hogy a munkaidőt rövidíthessék, de ezzel csak helyenként élnek a parancsnok urak.

 

Kérdéseinkkel fordultunk mind a munkavédelemhez, mind a gazdasági osztályhoz, de mindenhol kitérő, vagy nagyfokú érdektelenséget tükröző válaszokat kaptunk.

 

Részünkre átadták Cirok úr 29009/13226/2010. számú átiratát, melyben valóban az szerepel tulajdonképpen, hogy az irodista igyon csapvizet.

 

Sérelmesnek tartjuk a munkavállalóknál azt, hogy a 30/2008. ORFK Utasításban le van írva, hogy pl. az állampolgár, aki be van idézve (ügyfél), annak biztosítani kell a védőitalt (hűtött vizet), de még a fogvatartott is különb elbánásra jogosult, mint a saját kollégáink.

 

Tény: A rendőrségi objektumokban NINCS légkondicionálás, a Rendőrpalotát a Teve utcai objektumot, és ezáltal az irodákban folyamatosan, már a reggeli munkakezdéskor is 30 fok felett van a hőmérséklet.

Az is tudomásunkra jutott, hogy pl. a KOVO-nál, akik un. „bódés” szolgálatot látnak el, hat órát folyamatosan vannak szolgálatban, ezáltal sérül a joguk, illetve a parancsnokok nem tesznek eleget a 30/2008. ORFK utasításnak!

 

A fentiek alapján kérem soron kívüli intézkedését!

 

Ezen túlmenően kérem a többi jogi rendőri szervezetre vonatkozóan is kiterjeszteni intézkedését, mivel hasonló problémákat jeleztek felénk.

 

Kérem, hogy tett intézkedéséről tájékoztatni szíveskedjék.

 

 

Szekszárd, 2010.07.15.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit főtitkár