Első fokon 2,2 millió egy BRFK-s kollégának

2,2 millió Ft. illetménykülönbözet és kamatai első fokon egy BRFK-s kollégának!

Felperes nevében a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete szolgálati panaszt nyújtott be a munkáltatóhoz tekintettel arra, hogy tagunk a BRFK Gyorskocsi utcai fogdáján fogdaőr beosztása ellenére un. fogdaügyeletesként dolgozott. Miután azonban sem a Fogdaszolgálati Szabályzat, sem a hivatásos beosztások meghatározásáról szóló miniszteri rendelet ilyen elnevezésű beosztást nem tartalmaz, ezért a ténylegesen ellátott feladataira tekintettel az őrparancsnoki beosztáshoz tartozó illetmény különbözetét kértük megfizetni a 3 éves elévülési idő figyelembevételével.

Tekintettel arra, hogy a BRFK tagunk szolgálati panaszát elutasította, ezért keresettel fordultunk az ügyben illetékes Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz.

Miután hasonló tárgyú ügyben a TMRSZ korábban már sikerrel képviselt egy felperest – akinek akkor 3,4 millió Ft. illetménykülönbözetet ítélt meg a bíróság – pergazdasági okból indítványoztuk a már korábban meghallgatott tanúk nyilatkozatának becsatolását, ezen kívül okirati bizonyítékként a keresettel érintett időszakra vonatkozóan becsatoltuk az ügyeleti naplók kivonatos másolatait.

Fenti bizonyítékok alapján a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elsőfokú ítéletével 2006. május 1. és 2008. július 31. közötti időszakra vonatkozóan 2,2 millió Ft. illetménykülönbözet és kamatai valamint perköltség kifizetésére kötelezte a BRFK-t!

 

Dr. Konkoly Adrienne

Az ügy előadója: dr. Konkoly Adrienne – TMRSZ jogi ügyvivő

 

Amennyiben Téged is érint a probléma, úgy fordulj bizalommal jogászainkhoz!