Jogerős pernyerés megbízási díj ügyben

A TMRSZ jogerősen pert nyert Szekszárdon megbízási díj iránt indított perben

Felperesek a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bonyhádi Rendőrkapitányság Hőgyészi Rendőrőrs állományában teljesítenek szolgálatot jelenleg körzeti megbízott beosztásban, korábban járőr valamint járőrvezető beosztást töltöttek be.

Nevezettek képviseletében eljárva a TMRSZ 2009. augusztus 11-én szolgálati panaszt nyújtott be, melyben csapatszolgálati tevékenységük ellenételezéseként különleges bevetési pótlék, vagylagosan megbízási díj megfizetését kérte a 3 éves elévülési időn belül.

Az állományilletékes parancsok a szolgálati panasznak nem adott helyt, ezért a TMRSZ a szolgálati panaszt elbíráló határozatok hatályon kívül helyezése iránt keresetet terjesztett elő a Szekszárdi Munkaügyi Bíróságon.

A felperesek a perben az elsődleges jogcímen (különleges bevetési pótlék) előterjesztett keresetüket visszavonták; a megbízási díj jogcímen érvényesített igényüket a csapatszolgálati berendelésekről készített alperesi kimutatás alapján a csapatszolgálattal érintett hónapokra a köztisztviselői illetményalap 50 %-ának megfelelő összegben határozták meg.

Az elsőfokú bíróság a felperesek módosított keresetének helyt adott; kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. és II. rendű felperesnek személyenként külön-külön 187.700,- – 187.700,- Ft-ot és ezen összeg középidő-arányos késedelmi kamatát.

Az ítélet ellen benyújtott fellebbezések alapján másodfokon eljárt Tolna Megyei Bíróság a Szekszárdi Munkaügyi Bíróság ítéletét annak helyes indokai alapján helyben hagyta; megállapította, hogy a felperesek a csapatszolgálati tevékenység ellentételezéseként az elsőfokú bíróság által megállapított mértékű megbízási díjra jogosultak, erre tekintettel kötelezte a munkáltatót, hogy az elsőfokú ítéletben meghatározott összegeket a felperesek részére fizesse meg.

 

Az ítélet jogerős.

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea