PETÍCIÓ

A Magyar Köztársaság Kormánya és annak vezetője részére!

Tisztelt Magyar Kormány!
Tisztelt Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Demonstrációs Bizottságának elnökeként, petíciónkat panaszként, egyben kérésként fogalmazzuk meg, és adjuk át Önöknek azzal, hogy bízunk az abban foglaltak megfontolásában és elfogadásában.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének 7 ezer főt meghaladó rendőrségi munkavállalói tagsága nevében elkeseredettségünknek és értetlenségünknek adunk hangot, tapasztalva a kormányzat felelőtlen magatartását, valamint azt, hogy a kormányzat részéről tárgyalásokat folytató Csizmár Gábor államtitkár úr és Forgács Imre rendészeti miniszter úr szinten aluli stílusban kinevette az akkor még egységes Demonstrációs Bizottság követelését, majd megállapodtak egyes szakszervezetekkel.

 

 

Elkeseredettségünk alapvető oka azonban az, hogy az utóbbi 2 évben világossá vált, hogy nem az EU-nak való megfelelés jegyében, hanem a rendőrségi munkavállalók 13. havi juttatásának nyilvánvaló elvétele jegyében, az akkor hivatalban lévő kormányzat először csak feldarabolta, majd az Önök kormánya teljes egészében elvont minden rendőrségi dolgozótól teljes egy havi bért, amit jelenlegi állás szerint bruttó 251.000,-Ft-tal kívánnak kompenzálni.

Meggyőződésünk, hogy a rendőrségi munkavállalók munkájának értéke nem csupán a töredéke a minisztériumokban dolgozó tisztségviselők munkájának és elfogadhatatlan a költségvetés feszes kereteire hivatkozni akkor, amikor annak alaptalansága nyilvánvaló, ha az utóbbi hónapok pazarló költségvetési felhasználásait vesszük alapul.

Az is meggyőződésünk, hogy a 40 ezer rendőrségi munkavállaló többsége elégedetlen a kormányzat és egyes szakszervezetek által kötött megállapodás tartalmával, ezért követelésünket az eredeti, azaz 10-szeres cafeteria szintjének megadásában fogalmazzuk meg azzal, hogy abba a ruhapénz és az utazási költségtérítés összege nem tartozhat bele, mivel annak biztosítása jogszabályi kötelessége a munkáltatónak!

Miközben a kereskedelmi bankokat a rendszerváltás óta nem először tőkésítik fel az adófizető állampolgárok adóforintjaiból, miközben hazánkban épül a világ egyik legdrágább metrója, autópályája, és tízmilliárdokba kerülő hídfelújítás borzolja az emberek idegeit, elfogadhatatlan, hogy a rendőrségi dolgozók elvont 13. havi bérének kompenzációjaként a korábbi bértömeg mintegy 50%-át kívánja csupán a kormány cafeteria formájában megadni!

Elfogadhatatlan, hogy a minisztériumi apparátusoknak juttatott 450.000-850.000,-Ft cafeteria kerettel szemben a rendőrségi munkavállalók részére megalázóan alacsony, mintegy 251.000,-Ft értékű cafeteriát kívánnak folyósítani!

Elfogadhatatlan, hogy a kormányzat semmilyen intézkedést nem tett a szuperbruttósítás miatt nettó jövedelemcsökkenést elszenvedő mintegy 15 ezer munkavállaló helyzetének javítására, ehelyett Csizmár úr és Forgács úr ízléstelen nevetgélése borzolta a szakszervezetek képviseletében megjelentek jóérzését!

Elfogadhatatlan, hogy 2010-ben a kormányzat semmilyen hajlandóságot nem mutat a reálbércsökkenést évek óta elszenvedő rendőrségi munkavállalók bérének emelésére!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete követeli, hogy a kormány mutasson hajlandóságot a jelenlegi 6,5-szeres cafeteria szint 10-szeres szintre emelésére, amely mintegy bruttó 5,5 milliárd forint többletköltséget igényel!


Követeljük a szuperbruttósítás miatt plusz veszteséget elszenvedő – legkisebb jövedelmű – mintegy 15 ezer rendőrségi dolgozó bérveszteségének kompenzációját!

Követeljük a 2010. évi bértárgyalások megkezdését, és tisztességes béremelési szándék kinyilvánítását Önök részéről!

A rendőrségi dolgozók elkeseredettségének szintje az utóbbi 20 év mélypontjára érkezett. Ma egy átlag utcai rendőr nem tudja eltartani a családját, és választania kell, hogy éhezik-e családjával, vagy a közműszámlákat fizeti ki inkább. Támogató megértésüket kérjük a rendőrségi munkavállalók helyzetének javításában!

 

Budapest, 2010. március 10.

TMRSZ Demonstrációs Bizottság