Figyelemfelkeltő akcióban a TMRSZ

A TMRSZ aktivistái a mai napon ismételten szórólapot osztanak Budapest több forgalmas pontján. A szórólappal a rendőrségi munkavállalók életszínvonalának folyamatos csökkenését eredményező kormányzati ténykedésekre hívják fel a lakosság figyelmét. A rendőrségi munkavállalók és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete számára ez a ténykedés elfogadhatatlan.

 

 

A szórólap tartalma:

 

Tisztelt Polgártársunk!

Alig 3 héttel ezelőtt a Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete arról tájékoztatta Önt, hogy a Magyar Köztársaság jelenlegi kormányzata rendőrcsaládok tízezreit taszítja a teljes kilátástalanság felé, miközben propaganda gépezete folyamatosan azt a valótlan tájékoztatást adja a magyar választópolgároknak, hogy a rendészetben jól mennek a dolgok. Kértük továbbá az Ön támogatását is törekvéseink sikeréhez.

A rendszerváltásnak mondott eseményeket követően – ugyanúgy mint a törvény- alkotásban – valódi és érdemi változások a szakszervezeti mozgalom, a munkavállalók érdekvédelme területén sem következtek be. Az egykori állampárt szakszervezeti funkcionáriusai a rendszerváltás utáni két évtized során folyamatosan munkavállalói érdekvédelemnek álcázott tevékenységük során valójában saját pecsenyéjüket sütögetve árulják el a magyarországi munkavállalókat, folyamatosan mondanak le még meglévõ szerzett jogokról. A szakszervezeti kitartottak kitenyésztése terén a jelenlegi kormányzat élenjárt az elmúlt húsz év során.

A rendőrség munkavállalóinak az érdekei védelmében öt rendőszakszervezet látszólagos egyetértésben követelte a 2010. január 28-i Demonstrációs Bizottság megalakításával, hogy a rendőrségi munkavállalók elvont 13. havi juttatását a kormányzat cafeteria juttatással kompenzálja. A szakszervezeti egyetértés – mint utólag nyilvánvalóvá vált – csupán látszólagos volt, és addig tartott, amíg a TMRSZ – látva a kormányzat újabb hazug és időhúzó magatartását – meg nem szólította a rendőrség költségvetését biztosító adófizetõket, a rendõrséget eltartó állampolgárokat és szórólapunkon a támogatásukat – az Ön támogatását is – kértük.

A kormányzattal évtizedek óta összejátszó, munkavállalói érdekek soráról lemondó rendőrszakszervezetek „felháborodtak” a TMRSZ szórólaposztásán és azt politizálásnak értékelték. A BRDSZ, az FRSZ, az RKDSZ és az RVE névrövidítéssel jelzett

– Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára és helyettese,
– a Független Rendõrszakszervezet főtitkára és helyettese,
– a törpe Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke és helyettese, valamint
– a Rendészeti Védegylet elnöke és helyettese,

tehát 8 szakszervezeti funkcionárius, név szerint:

– Bárdos Judit brdsz főtitkár, és helyettese Papp Zoltán,
– Pongó Géza frsz főtitkár és helyettese Dávid Tibor,
– Katus Károly elnök és munkatársa Pósa Zoltán,
– Vincze Tibor és munkatársa Kiss Sándor

úgy értékelte, hogy a TMRSZ „megengedhetetlen” viselkedése veszélyeztette a kormányzattal folyó tárgyalások eredményességét azzal, hogy az Ön támogatását kérte! Az az abszurd helyzet állt tehát elő, hogy az adófizető állampolgárok támogatása megszerzésének kezdeményezését a „társ” szakszervezetek említett tisztségviselői megengedhetetlennek tartották és ezért a TMRSZ-t – azaz a legnagyobb rendőrszakszervezetet – „kizárták” a Demonstrációs Bizottságból. A miniszter jóindulatának megőrzését fontosabbnak tartották, mint az Ön támogatásának megszerzését, ezért azonnal és soron kívül jelentést tettek(!) a kormányzat részéről tárgyaló Forgács Imre rendészeti miniszternek.

A TMRSZ a tisztesség minimumának tartja, hogy egy ilyen törekvés a társadalom többségének támogatásával, szimpátiájával is rendelkezzen.

A Demonstrációs Bizottságból történő kizárásunkat követően a TMRSZ továbbra is követelte az öt rendőrszakszervezet által egységesen követelt 10-szeres mértékű cafeteriát, immár saját TMRSZ Demonstrációs Bizottság megalakításával, amelyről értesítettük is a rendészeti minisztert. Ez a törekvésünk továbbra is a minisztériumi tisztségviselőknek juttatott cafeteria mértékével egyenlő nagyságrendben követeli 2010. évre a kormányzat által „eltrükközött” (ellopott) 13. havi juttatás kompenzációját.

A pökhendi és hazudozós stílusáról elhíresült jelenlegi kormányzat az igazmondás vonatkozásában többször leszerepelt, többszörösen bukott exminiszter Draskovics Tibor méltó utódaként helyezte miniszteri bársonyszékbe azt a Forgács Imrét, aki rendészeti szakterületi hiányosságait tetézve, valódi MSZMP-s arroganciával kitiltotta a TMRSZ következő egyeztetésre megjelent tárgyaló delegációját az IRM épületébõl. Még a mosdó használatát is megtiltották munkatársunknak ott, amely épület üzemeltetéséhez az Ön adóforintjai is hozzájárulnak!

A színvonal alatti miniszteri döntés és későbbi magyarázkodás lényege az volt, hogy a miniszter azért nem tud(!) tárgyalni a TMRSZ delegációjával, mert a másik négy szakszervezet a Demonstrációs Bizottságból kizárta a legnagyobb rendőrszakszervezetet.

Mindent elárul a kormányzattal összejátszó szakszervezetek érdekérvényesítő szándékának komolytalanságáról, hogy a TMRSZ kizárását követően lényegében pár órás tárgyalást követõen „megegyeztek” a kormányzattal, és az addig látszólagos határozottságot mutató szakszervezetek lényegében demonstrációs nyomáskényszer alkalmazása nélkül kötöttek újabb elvtelen alkut a jelenlegi kormányzattal.

Miközben a minisztériumokban ezrével elhelyezett – tisztelet a kivételnek – pártcsinovnyikok irodai munkavégzését a kormányzat 450.000-850.000,-Ft közötti éves cafeteria keretben határozta meg, addig az utcán dolgozó rendőrök cafeteria szintje vonatkozásában ennek töredékében kötött a kormányzat megállapodást a behajoló szakszervezetekkel.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete ismételten felhívja az Ön és Kedves Ismerősei, Hozzátartozói figyelmét arra, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére a kormányzat a rendészeti dolgozók helyzetét tovább lehetetleníti. A rendészet teljes szétverésének irányába mutató kormányzati lépések egyike, hogy a munkájukat tisztességgel, veszélyek közt végző rendőrségi dolgozók 13. havi illetményének elvonása a rendészeti szakterület elértéktelenedését, a pályaelhagyást, és közvetve az Ön személyes biztonságának csökkenését is eredményezheti ebből kifolyólag.

A jelenlegi kormányzati ténykedés nem csupán a rendőrségi munkavállalók elleni hadüzenet, hanem a rendőrök elüldözésével, az érettségi nélküli újabb rendészeti dolgozók futószalagon történő kiképzésével, a mélyen nyomott bérszínvonal kialakításával az Ön személyes biztonságérzetére is kihat.

A kormányzatnak a rendészeti szakterületet nyomorító több éves tudatos ténykedése eredménye az is, hogy olyan mértékű létszámhiánnyal küzd ma a rendőrség, hogy a szakmai kihívásoknak való megfelelés sok esetben megoldhatatlan feladatot jelent. Ez is a jelenlegi kormányzat és az elmúlt 20 év kormányzatainak felelőssége. Ma, amikor a kormányzat százmilliárd forintokkal konszolidálja nem első alkalommal az Ön eladósításában is élenjáró külföldi székhelyű bankokat, akkor újabb hiteltelen kormányzati hazugság az, hogy nincs rá pénz.

Önnek ugyanúgy hazudik – többek között – rendészeti ügyekben a jelenlegi kormányzat, mint eddig, és mint nekünk, rendőrségi munkavállalóknak. Önt ugyanúgy becsapja és orránál fogva vezeti a jelenlegi kormányzat rendészeti ügyekben, mint ahogy a rendőrség munkavállalóit, karöltve a munkavállalók érdekeit kilóra eladó sárga szakszervezetekkel. Ahhoz, hogy az ilyen mentalitású kormányzatokkal szemben erős, kitartó, a munkavállalók érdekeit nem eláruló szakszervezetek szükségesek, nem lehet vita kérdése. A TMRSZ az elmúlt 5 év során megalakulása óta küzd azért, hogy Magyarországon erős, hiteles és elvtelen alkuktól tartózkodó munkavállalói érdekvédelem nyerjen teret és létjogosultságot. Addig, amíg a hazug, munkavállalói érdekeket eladni szándékozó szakszervezetek kapnak legitimációt a tárgyalóasztalnál – mert olyan hazug kormányzat van, amely kitartja az ilyen szakszervezeteket – még nagyobb jelentősége van a valódi szakszervezetek és a civil szféra egymást támogató összefogásának.

Mi továbbra is azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz, hogy törekvésünket továbbra is támogatni szíveskedjenek, kitartásunkat úgy értékeljék, hogy a munkavállalókat semmibe vevő kormányzat elleni harc az Ön érdekét is szolgálja. Ön is a kormányzat ténykedésének a kiszolgáltatottja! Mi a rendőrség legnagyobb szakszervezeteként továbbra is rá kívánjuk szorítani a kormányzatot arra, hogy a tárgyalásokat tovább folytassa és a rendőrségi munkavállaló 13. havi bérének kompenzációja is legyen olyan mértékű, mint egy minisztériumi tisztségviselőnek!

Kérjük, amennyiben a kormányzat irányában törekvésünket támogató véleményt fogalmaz meg, azt egyúttal küldje meg a tmrsz@interware.hu címre is. A legjobb leveleket honlapunkon és a TMRSZ Rend-Őr című újságjában is megjelentetjük.

Köszönjük támogatását!

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

MEH: ugyfelszolgalat@magyarorszag.hu, lakossag@meh.gov.hu

Köztársasági Elnöki Hivatal: ugyfelkapu@keh.hu

Alkotmánybíróság: fotitkar@mkab.hu, kabinetfonok@mkab.hu

IRM: ugyfelszolgalat@irm.gov.hu, sajto@irm.gov.hu

MSZP: foszerkeszto@mszp.hu, szerkeszt@mszp.hu, info@mszp.hu, sajto.mszp@parlament.hu, attila.mesterhazy@parlament.hu, gabor.csizmar@mszp.hu

FIDESZ: fidesz@fidesz.hu, fogadoora@orbanviktor.hu, tibor.navracsics@parlament.hu

MDF: ibolya.david@parlament.hu, lajos.bokros@europarl.europa.eu, sajto@mdf.hu, kis.jozsef@mdf.hu

 

 

 

Letölthető anyag: Szórólap PDF formátumban

Kapcsolódó anyag: Újra akcióban