Első fokon 3,4 millió illetménykülönbözet

3,4 millió forint illetménykülönbözet első fokon egy BRFK-s kollégának.

Felperes nevében a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete szolgálati panaszt nyújtott be a munkáltatóhoz tekintettel arra, hogy tagunk a BRFK Gyorskocsi utcai fogdáján fogdaőr beosztása ellenére un. fogdaügyeletesként dolgozott. Miután azonban sem a Fogdaszolgálati Szabályzat, sem a hivatásos beosztások meghatározásáról szóló miniszteri rendelet ilyen elnevezésű beosztást nem tartalmaz, ezért a ténylegesen ellátott feladataira tekintettel az őrparancsnoki beosztáshoz tartozó illetmény különbözetét kértük megfizetni a 3 éves elévülési idő figyelembevételével azzal, hogy amennyiben az eltérő beosztásban való foglalkoztatás szüksége továbbra is fennáll, úgy kérjük ügyfelünk kinevezését.


Miután azonban a BRFK tagunk szolgálati panaszát elutasította, ezért keresettel fordultunk az ügyben illetékes Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz.

A Bíróság részére a keresettel érintett időszakra vonatkozóan becsatoltuk a szolgálati naplók kivonatos másolatait, valamint tanúkat hallgattunk meg, akik egybehangzóan elmondták, hogy a felperes által végzett fogdaügyeletesi munkakör az őrparancsnoki beosztással egyezően, a fogdaőrök tevékenységének koordinálására irányul, ezáltal a fogdaőrök felettesének minősül.

Fentiek alapján a Fővárosi Munkaügyi Bíróság a mai napon hozott elsőfokú ítéletével 2006. január 1-jétől kezdődően az ítélet meghozatalát megelőző hónap végéig (azaz 2010. február 28-ig) több mint 3,4 millió Ft. illetménykülönbözet és kamatai kifizetésére kötelezte a BRFK-t! Amennyiben tagunk őrparancsnoki beosztásba történő kinevezése továbbra sem történik meg, abban az esetben a fenti összeget az ítélet jogerőre emelkedéséig kérjük megítélni.

 

Dr. Konkoly Adrienne - TMRSZ Jogi ügyvivő

Az ügy előadója: Dr. Konkoly Adrienne TMRSZ jogi ügyvivő