Összefogással a rendészeti dolgozók érdekeiért

Összefogott a rendőrség valamennyi szakszervezete a rendőrségi munkavállalókat hátrányosan érintő Hszt. módosítás, valamint a diszkriminatív és megalázóan alacsony szinten megállapított 2010. évi béren kívüli juttatások elleni tiltakozás kifejezése céljából. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete korábban sem és a jövőben sem egyezik bele olyan munkáltatói döntésekbe, melyek a rendvédelmi területen dolgozó munkavállalók juttatásait, járandóságait csorbítja. Mivel a hátrányok a rendőrségi munkavállalók teljes körét érinti, a TMRSZ fontosnak tartja, hogy valamennyi rendőrségen belül működő szakszervezettel összefogva biztosítsa a munkavállalók érdekeinek képviseletét. A mai napon a Tettrekész Magyar Rendőség Szakszervezete, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, a Rendészeti Védegylet és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete együttműködési megállapodás írt alá. A megkötött megállapodással egy összefogottabb, erősebb többlépcsős nyomásgyakorlás veszi kezdetét a munkaadói oldal és a kormányzat irányába. Az egyes közös lépésekről folyamatos tájékoztatást adunk valamennyi rendőrségi munkavállalónak.

A megállapodás első lépéseként az öt szakszervezet közös felhívással fordult az Alkotmánybíróság elnökéhez a TMRSZ által korábban a talláros testülethez a hivatásos állomány sztrájkjogának teljes tilalmával szemben benyújtott beadványának mielőbbi elbírálása érdekében. Az összefogásban résztvevő szakszervezetek megállapodtak abban, hogy az Alkotmánybíróság pozitív döntése esetén a lehető legrövidebb idő alatt felmérik a sztrájk megvalósításának lehetőségét!

 

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


 

mely létrejött a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ ), a Független Rendőr Szakszervezet ( FRSZ ), a Rendészeti Védegylet ( RV ),és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete ( TMRSZ ), mint a rendőrségi dolgozók érdekeinek képviseletét ellátó reprezentatív szakszervezetek, valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete között.

 

Az aláíró felek 2010 január 20-i ülésükön áttekintették az elmúlt időszakban a munkáltatóknak és a kormányzatnak a személyi állomány helyzetét hátrányosan befolyásoló intézkedéseit és az alábbiakat állapították meg:

 

  • a Hszt. legutóbbi módosításakor a kormányzat a szakszervezetekkel történő megállapodással ellentétesen olyan törvényjavaslatot terjesztett be, melyben a cafetéria összegét a mindenkori köztisztviselői illetmény alap 3-15-szörösében határozta meg, szemben a közszolgálatban elfogadott 5-25- szörös aránnyal,

 

  • a szakszervezetekkel történő egyeztetés nélkül fogadtatták el a Hszt. 37/A, 38/B és 53/G szakaszait,

 

  • az IRM rendelet tervezetében a hivatásos állomány tekintetében 3 x-os, (minimális ) a köztisztviselői munkavállalók részére 5 x-ös összeget állapított meg, s a 2010 január 15-én megtartott IRÉT ülésen ennek emeléséről nem kívánt tárgyalni.

A közalkalmazottak tekintetében az ORFK követte az 5-szörös összeget.

 

Fenti – a rendőrségi munkavállalókat hátrányosan érintő Hszt és a 2010 évi béren kívüli juttatások és cafetéria rendszert jelentő– intézkedések ellen aláíró felek közösen lépnek fel, melynek végrehajtása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

 

1. A szakszervezetek a kialakult helyzetben igénybe vesznek minden olyan – jogszabályok által biztosított – eszközt, amely elősegítheti a kérdésben történő előrelépés lehetőségét.

 

2. Akcióikról, lépéseikről előzetesen egyeztetve, közösen tájékoztatják a közvéleményt és tagságukat.

 

3. A tervezett intézkedések, akciók végrehajtására közösen, saját eszközeik igénybe vételével mozgósítják tagságukat.

 

4. A közös akciók, intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült a felek által egyeztetett és elfogadott költségeket egyenlő részben, (1/5-1/5 arányban)az egyes szervezetek tagjainak mozgósításából adódó költségeket – tagságuk tekintetében – önállóan finanszírozzák.

 

5. Abban az esetben, ha a MK. Alkotmánybírósága dönt a rendvédelmi szervek sztrájktilalmának feloldásáról a szakszervezetek a lehető legrövidebb időn belül felmérik megvalósításának lehetőségét.

 

 

 

 

Budapest, 2010. január 20.


 

Dr. Bárdos Judit
BRDSZ főtitkár

Pongó Géza
FRSZ főtitkár

Katus Károly
RV elnök

Szima Judit
TMRSZ főtitkár

Vincze Tibor
RKDSZ elnök

 

 

 

 

 

 

 

Paczolay Péter úrnak

Alkotmánybíróság Elnöke!

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2009.február 16-án beadvánnyal fordult a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához, tekintettel arra, hogy a rendőrök sztrájktilalmát jelentő jogszabályi akadályok nyilvánvalóan aránytalanul korlátozzák totális mértékben a rendőrség dolgozóinak sztrájkjogát.

Az Alkotmánybíróság a TMRSZ beadványát 221/B/2009. szám alatt nyilvántartásba vette.

 

Figyelemmel az utóbbi években a hivatásos állományú személyek munkajogi feltételeinek fokozatos és elfogadhatatlan arányú romlására, az Európai Unióban létjogosultsággal bíró sztrájkhoz való jogot szeretnénk a Tisztelt Alkotmánybíróság eljárásának és döntésének segítségével Magyarországon is biztosítani a rendészeti dolgozók számára.

 

E témakörben a Független Rendőr Szakszervezet beadvánnyal élt az állampolgári jogok országgyűlési biztosánál. Prof. Dr. Szabó Máté országgyűlési biztos a rendőrök sztrájktilalmával kapcsolatos állásfoglalását az AJB 6567/2009. számon jegyzett jelentésében foglalta össze, melynek alapján beadvánnyal fordult a T. Alkotmánybírósághoz.

 

A Rendőrségi munkavállalók érdekeinek eredményesebb képviselete céljából 2010. január 25-én megalakult Demonstrációs Bizottság tagjaiként azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Elnök Úrhoz, hogy a TMRSZ beadványát és az állampolgári jogok országgyűlési biztosának fentiek szerinti beadványát mielőbb, lehetőség szerint soron kívül napirendre tűzni, megtárgyalni és döntésüket a felvetett tárgykörben meghozni szíveskedjenek!

 

A Rendőrségen belül működő szakszervezetek egységes álláspontot képviselnek abban a tekintetben, hogy a rendőröket is meg kell, hogy illesse a sztrájkjog, azt teljes mértékben tiltani aránytalan és az Alkotmányban foglaltakkal ellentétes.

 

Budapest, 2010. január 25.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Bárdos Judit
BRDSZ főtitkár

Pongó Géza
FRSZ főtitkár

Katus Károly
RV elnök

Szima Judit
TMRSZ főtitkár

Vincze Tibor
RKDSZ elnök