Peren kívüli egyezség – Békés megye

(egy nappal a tárgyalás előtt!)

A Békés MRFK Békéscsaba Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományában szolgálatot teljesítő tagunk nevében a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2009. június 08-án szolgálati panaszt nyújtott be a kapitányság vezetőjéhez, amelyben kértük kollégánk számára 2008. február 25-től 2009. február 23-ig terjedő időszakra vonatkozóan az illetménykülönbözetre való jogosultság megállapítását, illetőleg annak késedelmi kamattal növelt összegének megfizetését, mindösszesen bruttó 925.115.- Ft  + kamatai értékben.Járőr kollégánk (II. besorolási osztály, II. beosztási kategória) 2008. február 25-től 2009. február 23-ig szóban vezényelve dolgozott a kapitányság bűnügyi osztályán nyomozóként, hivatali munkarendben. Ez idő alatt folyamatosan járőrfizetést kapott. Változatlan maradt az alapbérszorzója, közterületi pótlékot kapott, azonban a délután 2-4 óráig terjedő időszakra nem kapott délutáni pótlékot. Tájékoztatása szerint semmilyen írásos parancs, megbízás, illetve munkaköri leírás nem készült arról, hogy a kapitányság bűnügyi osztályán magasabb beosztási kategóriájú (II. besorolási osztály, IV. beosztási kategória) nyomozói munkakörbe tartozó feladatokat lát el.

Tagunk szolgálati panaszát mind I. fokon (Békéscsaba Rk.), mind II. fokon elutasították (Békés MRFK). Ezt követően a Gyulai Munkaügyi Bíróságon a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ellen kereseti kérelmet terjesztettünk elő.

A Gyulai Munkaügyi Bíróság a per első tárgyalására – 2009. október 20-án 11 órára – megidézte a peres feleket. A tárgyalás előtt (2009. szeptember 30-án) kollégánk számára a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság képviselője egy megállapodás tervezetet adott át a peren kívüli egyezségre vonatkozóan. A megyei rendőr-főkapitányság képviselőjével, valamint a jogi képviseletüket ellátó ügyvéddel történt egyeztetést követően elkészült megállapodás végleges szövegét – 2009. október 19-én délelőtt – kollégánk aláírta. A megállapodás értelmében, elfogadva a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság érvelését, korábbi anyagi igényünket részben csökkentve, megbízási díj jogcímen visszamenőleg bruttó 500.000.- forintban állapodtunk meg. A megállapodásban a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a kölcsönösen elfogadott bruttó 500.000- Ft forintot a megállapodás aláírásától számított 8 napon belül kollégánk részére kifizeti.

 

 

TMRSZ