Valóban törekednek rá?

TMRSZ megkérdőjelezi az ORFK – 2009. szeptember 30-i vezetői értekezleten elhangzott – azon törekvését, mely szerint a rendőrség személyi állománya rendkívül fiatal, ezért arra kell törekedni, hogy egy vonzó karrier-rendszert építsenek ki….


Szám: Kü-458/2009

Dr. Bencze József  r. altábornagy Úr
rendőrségi főtanácsos
Országos Rendőrfőkapitány

Budapest

Tisztelt Főkapitány Úr!

Tájékoztatom, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét (a továbbiakban: TMRSZ) a tegnapi kibocsátón részt vett  fiatal kollégák, köztük szakszervezetünk tagjai megkerestek, mivel úgy érzik a BRFK-n jog-, és érdeksérelmet szenvedtek. Erre tekintettel kérték, hogy 2009. október 16-án 08.00 órakor érdekeik képviseletében vegyünk részt a Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumban részükre tartandó állománygyűlésen.

A mai napon a TMRSZ Jogi Iroda két munkatársa megjelent a fenti megbeszélésen, ahol dr. Szabó Csaba r. ezredes úr, a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője ismertette, hogy a frissen végzett      (3 hónapos kormányőr és objektumőr részképzés) állományból összesen 44 fő a BRFK kerületei között kerül elosztásra. Ezek a kerületek a  BRFK II., III., V., VIII., IX., XI., XIII., és XIV. kerület (összesen: 40 fő), valamint BRFK KRFO (3 fő) és KLFO (2 fő) voltak.

Fenti személyek számára ezt követően – amikor a BRFK Bevetési Főosztály Központi Objektumvédelmi Osztály szintén próbaidős állománya távozott – külön eligazítást tartottak. Ekkor került ismertetésre, hogy melyik kolléga melyik kerülethez kerül. Szintén ekkor kaptak tájékoztatást arról, hogy Budapest Rendőrfőkapitányának döntése értelmében a frissen végzett állományból nem  mindenki kerül a BRFK Bevetési Főosztály állományába, holott a kezükben lévő állományparancs még erről tanúskodik, és új parancsot erről a kollégák nem kaptak.

Dr. Szabó Csaba ezredes úr tájékoztatta továbbá őket arról is, hogy a korábban számukra ígért 24/72-es munkaidő rendszer „nem fog működni”, továbbá bizonyos technikával megpróbálják elérni, hogy ne legyen olyan nagy az ebből eredő illetménykülönbség, mivel a kerületnél nem jár majd számukra a különleges bevetési pótlék. Arról azonban, hogy ezt milyen jogtechnikai megoldással tudják megoldani nem esett szó, valamint arról sem, hogy mikor készülnek el az erre vonatkozó új állományparancsok.

Fenti „hirtelen” döntés megítélésünk szerint szintén szolgálati panaszokat és munkaügyi pereket fog eredményezni, egyben alkalmas arra, hogy nagymértékben csökkentse az állománynak a munkáltatóba vetett bizalmát.

Fentiekre tekintettel a TMRSZ megkérdőjelezi az ORFK – 2009. szeptember 30-i vezetői értekezleten elhangzott – azon törekvését, mely szerint idézem (nem szó szerint): a rendőrség személyi állománya rendkívül fiatal, ezért arra kell törekedni, hogy egy vonzó karrier-rendszert építsenek ki, amelyet a Rendőrtiszti Főiskola segítségével dolgoznak majd ki.

Jogi álláspontunk szerint fenti eljárás a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény  5 § -ban foglalt rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint 6. §-ban foglalt egyenlő bánásmód követelményének sérelmét okozta. 

Fentiekre tekintettel kérem Főkapitány Urat, hogy a fenti állományt ért érdeksérelem orvoslására intézkedni szíveskedjen.

Segítő közreműködésében bízva.

Szekszárd, 2009. október 16.

Tisztelettel:

Szima Judit
Főtitkár