Fax Somogyból – Ez a válasz?

A mai nap érkezett faxon a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságról 14000/101/1537/2009. szü. számon egy tájékoztató anyag, melyből nem derült ki, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője ezt a tájékoztatást  a szakszervezetünk által felvetett problémákkal kapcsolatban küldte-e.

Mivel főkapitány úr értekezlet miatt elérhetetlen volt, a titkárság tanácsára a főkapitányság Hivatalától próbáltunk meg érdeklődni, hogy ez a faxon kapott tájékoztatás valóban az általunk felvetett kérdésre adott főkapitányi válasz-e, mert az nem tartalmaz sem észrevételeket, sem megoldási javaslatot a nagykanizsaiak problémájára. A hivatalvezető-helyettestől kaptuk azt a választ, hogy igyen, a tájékoztatást a főkapitány úr válaszként küldte meg szakszervezetünk részére.

Az alábbiakban ezt a választ olvashatjátok.

Előzmény: Amit a TMRSZ a SÉT ülésen nem tudott elmondani

 

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
Kaposvár
Szám: 14000/101/1537/2009.szü.

Szima Judit Asszonynak!
TMRSZ főtitkára

Szekszárd
Tanya u. 4.
7100

Tájékoztatom, hogy a közterületek rendjét hatékonyabban biztosító intézkedések, szervezet- átalakítási ás bűnmegelőzési feladatok végrehajtására készült “a Magyar Köztársaság Rendőrsége 2009-2010 évekre vonatkozó Cselekvési Programja ás Feladatterve” által meghatározott feladatok alapján elkészült a Rendőrség szerveinek módosított állománytáblázata. A feladatok közül a 27. pont meghatározta a területileg illetékes rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek összevonását a horvát határszakaszon.

A Kormány által elfogadott és kiadott, az egyes határrendészeti kirendeltségek megszüntetéséről szóló 181/2009. (IX. 4.) sz. Korm. r. alapján 2009. október 0l-töl a horvát határszakaszon megszűntetésre kerülnek a határrendészeti kirendeltségek, és kialakításra kerülnek az új szervezeti egységek.

A Cselekvési Program és Feladatterv 41. pontjában meghatározott, a Rendőrség humánigazgatási szakterületei tevékenységének felülvizsgálata, státuszainak 20 %-kal történő csökkentése céljából megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében meghatározásra került a rendőri szervek ezen szakterületeire kivonásra kerülő státusszámai.

A fentiek alapján kiadásra került a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság szerveinek 2009. október 0l.-től hatályos állománytáblázata, amelyet az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője a 26868/35/229. sz. átiratában visszaigazolt a 19/2008. (IX. 18.) sz. Korm. r. 2.§. (7) alpontjában foglaltaknak megfelelően.
Mindezek alapján a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság megkezdi a szükséges humánügyi intézkedéseket a mellékelt ütemterv alapján.

Erre figyelemmel- közreműködésükben bízva – szíves felhasználásra mellékelten megküldöm a Somogy megyei Rendőr- főkapitányság határrendészeti kirendeltségeinek és a horvát határszakaszon lévő rendőrkapitányságainak összevonásával összefüggésben, valamint a humánigazgatási szakszolgálat létszámcsökkentésének végrehajtásával kapcsolatosan lefolytatásra kerülő személyi elbeszélgetések lefolytatására vonatkozó ütemtervet.

 

Kaposvár, 2009. szeptember 18.

 

Somogy megyei Rendőr- főkapitányság
Kaposvár
Szám: 14000/101/1537/2009.szü.

ÜTEMTERV

a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti kirendeltségeinek és a horvát határszakaszon lévő rendőrkapitányságainak összevonásával összefüggésben, valamint a humánigazgatási szakszolgálat létszámcsökkentésének végrehajtásával kapcsolatosan lefolytatásra kerülő átszervezéshez kapcsolódó személyi elbeszélgetések lefolytatásához

 

A közterületek rendjét hatékonyabban biztosító intézkedések, szervezet-átalakítási és bűnmegelőzési feladatok végrehajtására készült “a Magyar Köztársaság Rendőrsége 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladatterve” által meghatározott feladatok alapján elkészült a Rendőrség szerveinek módosított állománytáblázata. A feladatok közül a 27. pont meghatározta a területileg illetékes rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek összevonását a horvát határszakaszon.

A Kormány által elfogadott ás kiadott, az egyes határrendészeti kirendeltségek megszüntetéséről szóló 181/2009. (IX 4.) sz. Korm. r. alapján 2009. október 0l.-től a horvát határszakaszon megszüntetésre kerülnek a határrendészeti kirendeltségek, és kialakításra kerülnek az új szervezeti egységek.

A Cselekvési Program és Feladatterv 41. pontjában meghatározott, a Rendőrség humánigazgatási szakterületi tevékenységének felülvizsgálata, státuszának 20 %-kal történő csökkentése céljából megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében meghatározásra került a rendőri szervek ezen szakterületeinek elvonásra kerülő státusszámai.

A fentiek alapján kiadásra került a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szerveinek 2009. október 0l.-től hatályos illetménytáblázata, amelyet az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője a 26868/35/229. sz. átiratában visszaigazolt a 19/2008. (IX. 18.) sz. Korm. r. 2.§. (7) alpontjában foglaltaknak megfelelően.

Ennek végrehajtása érdekében a feladatok végrehajtásának folyamatossága és törvényessége érdekében a személyi elbeszélgetéseket az alábbiak szerint kelt végrehajtani:

1./ Az átszervezéshez kapcsolódó személyi elbeszélgetések lefolytatása az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:

• 2009. szeptember 2. 08.00 órától személyzeti elbeszélgetés a Barcsi Határrendészeti Kirendeltség állományával a kirendeltség épületében

• 2009. szeptember 3. 08.00 órától személyzeti elbeszélgetés a Bolhói Határrendészeti Kirendeltség állományával a kirendeltség épületében

• 2009. szeptember 24. 08.00 órától személyzeti elbeszélgetés a Zákányi Határrendészeti Kirendeltség állományával a kirendeltség épületében

• 2009. szeptember 5. 08.00 órától személyzeti elbeszélgetés

o    a Barcsi, a Nagyatádi és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőivel, a Barcsi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjével,

o    az RFK Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat Határrendészeti Osztály, illetve az Idegenrendészeti Osztály állományával, ás a Bevetési Szolgálat vezetőjével

o    a Humánigazgatási Szolgálat érintett állományával,

o    a Kaposvár Rendőrkapitányság Fogda és Kísérőőri Alosztályának kísérőőri és gépjárművezetői állományával,

o    a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság érintett állományával a főkapitányság épületében

• 2009. szeptember 25. 08.00 órától személyzeti elbeszélgetés a Barcsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztálya, valamint a Hivatal állománya átszervezésben érintett állományával a Barcsi Rendőrkapitányság épületében

2./ Az érintett állományt a személyzeti elbeszélgetések helyszínére, a fenti időpontokra berendelem.

3./ A személyi elbeszélgetések lefolytatása beszélgető csoportok keretében történik. A csoportok összetétele:

• munkáltató képviselője az SMRFK Humánigazgatási Szolgálat részéről
• munkáltató képviselője a megszűnésre kerülő szervezet egység részéről
• munkáltató képviselője a létrejövő /átalakuló /átvevő szervezet részéről
• érdekvédelmi-, jogi képviselő

4./ A személyi beszélgetések tárgyi és technikai (iroda helyiség, számítógép, stb.) feltételeinek biztosítása a beszélgetése helyszíne szerint érintett szervezetek vezetőinek feladata.

5./ Az érintett szervezetek vezetői a személyi beszélgetések végrehajtását segítsék elő az érintett állományra vonatkozó szolgálattervezet jelen ütemterv szerinti szervezésével, illetve biztosítsák az érintettek pontos megjelenését a beszélgetések helyszínén.

7./  A személyi beszélgetések előkészítését és lefolytatását, valamint a vonatkozó személyügyi intézkedések megvalósítását az RFK Humánigazgatási Szolgálata hajtja végre, illetve koordinálja.

Felelős: Humánigazgatási Szolgálat vezetője
Határidő: 2009. október 1.

8./  A jelen ütemtervben foglaltakat az érintett állománnyal ismertetni kell.

Felelős: valamennyi érintett vezető

Kaposvár, 2009. szeptember 18.

Mergancz Sándor r. ezredes
megyei rendőrfőkapitány

 

Előzmény: Amit a TMRSZ a SÉT ülésen nem tudott elmondani