Visszautalták a 2 milliárdot? Mi lesz a túlórákkal?

Az IRM átutalta az ORFK-nak,
majd a kirobbant botrány elülése után
a 2 milliárd újra az IRM-nél kötött ki.

Dolgozók juttatása előnyt élvez a szállítókkal szemben nincs fedezet a havi 2  óra túlórára sem!?

Az anyag végén a dokumentumok megtekinthetőekElőzmény:


A BRFK vezetője által a túlórák maximálására tett intézkedésével kapcsolatos 2009. augusztus 29-én 10, 30 órai kezdettel egyeztető megbeszélésre azért került sor, mert

a BRFK vezetője 2009. június 30-án kelt, a BRFK-n elrendelhető túlórák számának maximálására tett intézkedésével szemben a TMRSZ kifogással élt, ezért már az összes szakszervezettel „egyeztető” megbeszélést kezdeményezett.

Főkapitány Úr a megbeszélés kezdetekor kifejtette azon álláspontját, hogy annak ellenére, hogy a tárgykörben nem tartja szükségesnek a szakszervezetek előzetes tájékoztatását, a félreértések elkerülése végett ismerteti a megjelentekkel az intézkedés tartalmát, valamint kiadásának indokait.

Ennek során Főkapitány Úr elmondta, hogy míg 2008. évben 563 579 túlórát teljesített az állomány, addig 2009. első 7 hónapjában összesen 667.169 óra túlóra elrendelésére és kifizetésére került sor. Igaz, voltak olyan kapitányságok, akik nem jelentették le, de később az is kifizetésre került (Megjegyzés: TMRSZ munkahelyi ellenőrzésének köszönhetően)

Ez a BRFK teljes állományára vetítve átlagosan ebben az évben ez időpontig 150 óra /fő/  túlóra teljesítését jelenti, de nem ritka a 200-300 óra feletti, illetve a 300-450 óra / fő / túlóra sem.

Eddig túlórára 1 milliárd 199 700 Ft-ot fizettek ki a 2009-es évben Az elrendelt túlóráknak kevesebb, mint a fele demonstrációkra és egyéb központi rendezvényekre került kifizetésre. Ebből 350.000 óra különböző célirányos akciókra és konkrét ügyeken történő nyomozásra lett kifizetve.
Közölte, hogy a melegfesztiválra is rendelkezésre áll a fedezet, ami kb. 100 millió forint túlórakifizetést fog eredményezni, illetve 300 millió forint van elkülönítve a nagyobb rendezvényekre.
Éves szinten elmondta, hogy 1,5-1,6 milliárd forint költség jelentkezik a túlórából.

Az intézkedés kapcsán Főkapitány Úr úgy nyilatkozott, hogy a 2 óra / fő / hó elrendelhető túlórakeret kizárólag az egyes szervek által saját célra igénybe vehető túlórákra vonatkozik, a fővárosi hatáskörű biztosítások, rendezvények kapcsán keletkezett túlórák kifizetésére a főkapitányság ugyanis garanciát vállal.

Fentieken kívül Főkapitány Úr kifejtette, hogy a problémák megoldásához nem a túlórák felelőtlen elrendelése, hanem az állandó létszámhiány leküzdése lenne a cél. A BRFK-n egyébként jelenleg a frissen végzetteknek köszönhetően nagyon „kedvező” 800 fős a létszámhiány, mely év végére becslése szerint 1000, jövő tavaszra várhatóan 1200 fő körülire fog emelkedni.

Főkapitány Úr véleménye szerint soha ilyen mennyiségben nem volt elrendelve és kifizetve túlóra, mint idén. A túlórák kevesebb, mint fele a demonstrációk, vagy rendezvények, a többi pedig célirányos akciók miatt került elrendelésre. Főkapitány Úr kifejtette, hogy egyik félnek sem lehet célja az állomány kizsigerelése, így a cél az lenne, hogy heti 40 óránál senkinek sem kellene többet dolgoznia. Megítélése szerint a szakszervezeteknek elsősorban nem azért kellene küzdenie, hogy az állomány több túlórát teljesíthessen, illetve érthetetlen számára a felháborodás, mert szerinte a sorok között tudni kell olvasni.

Kijelentette, hogy felelős vezetőnek tartja magát, ezért főkapitánysága ideje alatt olyan helyzet nem állhat elő, hogy a parancsnokok felelőtlenül rendeljenek el túlórát. Amennyiben valamelyik kapitányságon felmerül az a probléma, hogy az elvégzendő feladatok végrehajtására kevés a havi kontingens, akkor a kapitánynak jelentési kötelezettsége van.

A megbeszélésen a TMRSZ Főtitkára Szima Judit visszautasította a főkapitány azon kijelentését, hogy a szakszervezet a több túlóra elrendelése mellett szállt síkra, de kifejtette, hogy amennyiben a végrehajtói állománnyal túlmunkát végeztetnek, azt a parancsnoknak el kell rendelni, valamint annak ellenértékét ki kell fizetni. Elmondta, hogy a TMRSZ álláspontja az, hogy ez a jelenlegi helyzet a súlyos létszámhiány következménye, továbbá miután a rendőrök méltatlanul keveset keresnek – amit a politikának 2009. augusztusára sikerült túlszárnyalnia azzal, hogy a dolgozók bérét 15 ezer forinttal csökkentették -, ezért az állomány nagy részének a megélhetéshez van szüksége az általuk elvégeztetett  túlórák ellenértékére.

A kifizetett túlórákkal kapcsolatban utalt rá a főtitkár, hogy annak egy jelentős része a 2008-as évre vonatkozóan 2009-ben is csak azért került kifizetésre, mert a TMRSZ munkahelyi ellenőrzéseket tartott, és csak a VIII. kerületi Rendőrkapitányságon közel 8000 óra ki nem fizetett túlórát derített fel, aminek következtében a BRFK kénytelen volt még további több tízezer teljesített, de addig kifizetetlen túlórát ellentételezni.

Kérte a főkapitány urat, hogy a továbbiakban tényszerűen ezt is említse meg.

Utalt rá, hogy ennek „köszönhetően” azonban a TMRSZ tisztségviselői és a szervezet állandó munkáltatói vegzálásnak van kitéve, például a Mosonyi úti TMRSZ irodát is sokadik alkalommal el akarják venni, stb. Főtitkár asszony kérte, hogy a munkáltató fejezze, illetve fejeztesse be a TMRSZ ellehetetlenítésére irányuló törekvéseket és biztosítsa ugyanazon feltételeket, mint a többi szakszervezetnek, különös tekintettel arra is, hogy létszámunk a BRFK-n 2000 fő.

Kifejtette továbbá azon aggályát, miszerint a főkapitányi intézkedés egyenes következménye az lesz, hogy az állomány túlmunkára kötelezésére túlszolgálat elrendelő lap mellőzésével, szóbeli parancsnoki utasítás alapján anélkül fog sor kerülni, hogy az annak ellenértéke fejében járó túlóradíj kifizetésre kerülne a jogosultak részére, így kényszerítve rá a munkavállalót, hogy jogos járandóságát a bíróságon követelje.

A Főtitkár Asszony által megfogalmazott felvetésre Főkapitány Úr úgy nyilatkozott, hogy „reméli, bízik” abban, hogy olyan nem fog történni, hogy elrendelés nélkül túlóráztatnak embereket.

Főkapitány Úr szavaival élve a TMRSZ is „reméli”, azonban ha ilyen eset mégis előfordulna, úgy a szakszervezet fel fog lépni a tagsága érdekében akár a munkáltató akár – ha szükséges – a bíróság előtt. A TMRSZ egyben kérte a túlórákkal kapcsolatos statisztikai kimutatásokat, melyre a vezetés közölte, hogy azt a szakszervezeteknek meg fogja küldeni.

Főtitkár Asszony által feltett azon kérdésre, hogy a túlórával kapcsolatosan sajtóban is megjelent ORFK közlemény alapján – miszerint a túlórára megérkezett az ORFK számlájára az összeg – abból milyen összeget kapott a BRFK a jelen lévő rendőri vezetők nem tudtak választ adni, annyi ismeretük van csupán, hogy 2 milliárd már a számlán van és a további 1-1 milliárd pedig a következő 2 hónapban érkezik. (figyelem, ezt mondták 2009.08.29-én, akkor amikor a pénz még az ablakban sem volt)


A jelen lévő szakszervezetek képviseletében megjelentek, valamint a Közalkalmazotti Tanács képviselője egyetértett a TMRSZ által elmondottakkal, szintén szót emeltek a formális elrendelés nélküli túlóráztatások és a ténylegesen teljesített többletszolgálatok megváltásának elmaradása ellen.

Ezt követően a 2009. 08. 30. napján az ORFK-hoz fordultunk, az alábbi tartalommal:

Szám: Kü-  304         /2009.

Dr. Bencze József altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője
részére

Budapest


Tisztelt Főkapitány Úr!

Tájékoztatom, hogy 2009. augusztus 29-én került sor a BRFK vezetője valamint a reprezentatív szakszervezetek között a BRFK vezetője által az elrendelhető túlórák mértékének korlátozása tárgyában kiadott intézkedés kapcsán tartott megbeszélésre.


A budapesti rendőrfőkapitány az intézkedés kiadásának szükségességét a költségvetési hiány következtében kialakult likviditási problémákkal indokolta. Ugyanakkor a sajtóban is megjelent az az információ, mely szerint az Országos Rendőr-főkapitányság 4 milliárd Ft-os keretet kapott az IRM-től. Ezt az információt a BRFK is megerősítette, közölte, hogy tudomásuk szerint 2 milliárd forint érkezett és a következő két hónapban további 1-1 milliárd kerül átutalásra.

Arra a kérdésünkre választ nem tudtak adni, hogy az átutalás mikor érkezett, illetve az milyen leosztásban kerül átutalásra a jogi személyiségű szervezeteknek, így a BRFK-ra vonatkozóan sem tudtak adatokkal szolgálni.

Figyelemmel arra, hogy a szakszervezeti egyeztető megbeszélésen a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője a fenti keretösszeg terhére BRFK-nak juttatott rész vonatkozásában semmilyen információval nem rendelkezett – hivatkozással a személyes adatok védelméről valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20.§ (1) bekezdésére – ezúton kérem Önt, hogy szíveskedjen tájékoztatni


1. az IRM által az ORFK rendelkezésére bocsátott összegről, a 2 milliárdról, az átutalás dokumentációjának fénymásolata megküldésével egyidejűleg, igazolva, hogy az az ORFK számlájára mikor érkezett.


2. Kérjük hivatalos tájékoztatásukat, hogy a további összegek milyen nagyságúak és annak átutalása mikorra várható. Az ezzel kapcsolatos megállapodás másolatának megküldését is kérjük.


3. Kérjük hivatalos tájékoztatásukat, hogy amennyiben valóban átutalásra került a 2 milliárd forint, akkor azt az ORFK milyen elv és szempont alapján osztotta le, arról előzetesen a szakszervezetünket miért nem tájékoztatta.


4. Kérjük hivatalos tájékoztatását, hogyha ez idáig nem kerültek átutalásra az összegek, akkor arra mikor történik intézkedés.


5. Kérjük az összegek átutalása részletes tájékoztatásánál részletes megbontásban közölni, hogy a 25 jogi személyiségű szervezet milyen összegeket kap, az erről készült jegyzőkönyvet csatolni.


A TMRSZ 15 napon belül mind az 5 kérdésre részletes és kimerítő választ vár a bizonyítékok csatolásával együtt.


Amennyiben Önök érdemi választ nem adnak, akkor szakszervezetünk úgy tekinti, hogy az Önök tájékoztatásával ellentétesen semmiféle összeget nem utalt át az IRM és erről a közvéleményt is tájékoztatni fogja.


Tehát a munkavállalóink megnyugtatása érdekében szíves közreműködését és gyors válaszát előre is köszönjük.

Tisztelettel:


Szima Judit
Főtitkár


Szekszárd, 2009. augusztus 30.

Az ORFK részéről Sipos Gyula r. vezérőrnagy ORFK Főkapitány-helyettes, Gazdasági Főigazgató a 28015/3-2009-es számú levelében 2009. 09. 17-én arról tájékoztatott, hogy a rendelkezésre álló forrásból kis rész fordítható az adósság mérséklésére, mivel a Cselekvési Program és a feladattervben meghatározott feladatok végzéséhez szükséges fedezet és a Rendőrség részére is előírt maradványtartási kötelezettség csak a rendelkezésre álló és biztosítandó összesen 2 milliárd forint többletforrás terhére valósítható meg. Csatolt további 3 dokumentumot.

Az 1. számú dokumentum szerint a 2 milliárd forint 2009. 08. 25-én megérkezett,

A 2. számú dokumentum szerint pedig az ORFK 2 milliárd forintot visszautalt az IRM-nek.

A 3. számú dokumentum pedig kimutatás az előirányzat terhére végrehajtandó előirányzat módosításról.