Amit a TMRSZ a SÉT ülésen nem tudott elmondani


Szám: Kü- II-8-1/2009.

Merganz Sándor r. ezredes
Somogy Megyei RFK
Vezetője

Kaposvár

Tisztelt Főkapitány Úr!

Ezúton az alábbi, az állomány nagy részét érintő probléma megoldása tekintetében fordulunk Önhöz, melyben kérjük szíves közreműködését!

Információink szerint folyamatban van a Nagykanizsai Bevetési Osztály Kaposvárra történő áthelyezése. Tekintettel arra, hogy a két város között kb. 75 km a távolság, a költözés várhatóan súlyos következményekkel fog járni az állomány magán- valamint anyagi körülményeit illetően.

Az átszervezés végrehajtását a szakszervezetünk által benyújtott kifogás ellenére sem függesztették fel, hanem 2009. augusztus 17-én személyzeti elbeszélgetések keretében került részükre felajánlva az új beosztás azzal, hogy el nem fogadják el, akkor a szolgálati viszonyuk megszűnik.

Az új szolgálati helyen az állomány 8 órás vezényléses munkaidőrendben teljesít szolgálatot, ami havi 22-24 szolgálat esetén 150 km távolsággal és átlagos fogyasztással számolva 5.400,- Ft költséget jelent szolgálatonként. A kollégáink munkába járásra – figyelemmel a közlekedésre – a saját tulajdonú személygépkocsijuk használatáért  a munkáltatótól mindössze 1.350,- Ft költségtérítést kapnak, ami nekik munkanaponként előzetes számításaink alapján   4.050,- Ft saját költséget fog jelenteni. Ez a havi 22 szolgálati nap alapulvételével 89.100,- Ft havi költséget jelent, melyből 29.700,- Ft-ot fog majd megtéríteni a munkáltató, a fennmaradó 59.400,- Ft-ot pedig a munkavállalónak kell állnia. Ön is tudomással bír arról, hogy a végeken dolgozók fizetése a nettó 100 ezer forintot sem közelíti meg helyenként.

Tekintettel arra, hogy az állomány így is komoly megélhetési gondokkal küzd, a fenti költözéssel járó többletköltség – az utazási nehézségek mellett – gyakorlatilag a megélhetésük megszűnéséhez vezet.

Fenti komoly probléma megoldására szakszervezetünk az alábbi javaslatot teszi.

Tekintettel arra, hogy a kollégák megfelelő létszáma lehetővé teszi a 24 / 72 órás váltásos szolgálati rend bevezetését, különös tekintettel a fenti nehézségekre indokolatlannak tartjuk a 8 órás munkarend bevezetését.

24 órás munkarend bevezetése esetén továbbá javasoljuk egy Kaposvárra induló autóbusz beállítását, mely a főkapitányság számára a kollégák utazási költségtérítésével szemben jelentős megtakarítást jelentene. Ebben az esetben túlórák elrendelésére sem lenne szükség figyelemmel az állandó és megfelelő rendőri jelenlétre.

Tájékoztatom, hogy a busszal való munkába járás a Szegedi GEI esetében költségtakarékosság miatt már bevezetésre került és minden gond nélkül működik.

A munkavállalók képviseletében tájékoztatom, hogy amennyiben a munkáltató részéről ésszerű indok hiányában teljes egészében elutasításra kerül a fentiekben megfogalmazott javaslat, a kollégák érdekében , sürgető problémáik mielőbbi rendezése okán a TMRSZ-t demonstráció megszervezésére kérték fel.

Természetesen azonban, amennyiben a javaslat tekintetében a munkáltató részéről együttműködést tapasztalunk, úgy szakszervezetünk intézkedik a kifogás visszavonása felöl is.

Miután az átszervezés 2009. október 1-jei hatállyal megtörténik, az ügyben AZONNALI INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES, ugyanis a fenti kalkuláció alapján látható, hogy a megnövekedett költség a kollégákat már az első hónapban a teljes anyagi csődbe fogja juttatni.

A munkavállalók kilátástalan helyzetének megoldása valamint az ő megnyugtatásuk érdekében ezúton tisztelettel kérem a Főkapitány Urat, hogy a fenti probléma tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint arról szakszervezetünket mielőbb tájékoztassa!

Tájékoztatom, hogy megkeresésünk a holnapunkra is felkerül.

Segítő közreműködését az állomány nevében is hálásan köszönöm.

 

Szekszárd, 2009. szeptember 9.

Tisztelettel:

Szima Judit
Főtitkár

 

Előzmény:

SÉT emlékeztető és kifogás