Részbeni sajtóhelyreigazításra kötelezték a 168 órát

Részlet a Fővárosi Bíróság sajtó-helyreigazítási ítéletéből

A Fővárosi Bíróság a dr. Szima Judit törvényes képviselő által képviselt Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete I. r. és a személyesen eljárt és dr. Baracz Vilmos T.M.R.SZ. tisztségviselő által képviselt Szima Judit II.r. felperesnek a dr. Kárpáti Miklós ügyvéd által képviselt 168 Óra Szerkesztősége I. r. és a Telegeráf Kiadó Kft. II. r. alperes ellen sajtóhelyreigazítás iránt indított perében meghozta a következő


ÍTÉLETET:

A bíróság kötelezi az I. r. alperest, hogy az általa szerkesztett 168 Óra című hetilapban az ugyanott 2009. március 19-én megjelent „Milyen tettre készek ? Egy radikális rendőrszakszervezet” című cikkel azonos helyen és betűszedéssel az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül tegye közzé az alábbi közleményt:

„Helyreigazítás:

Lapunk 2009. március 19-i számában a „Milyen tettre készek ? Egy radikális rendőrszakszervezet” című cikkben azt a valós tényt, hogy Szima Judit a TMRSZ főtitkára tagadta, hogy az ő aláírásával került volna ki felhívás a Magyar Gárda támogatására az egyik budapesti rendőrkapitányság hirdető falára, olyan hamis színben tüntettük fel, hogy ez csak az ő szubjektív nyilatkozata lenne. A valóságban az általa kezdeményezett büntető eljárásban hivatalosan megállapították, hogy az iraton szereplő aláírás nem tőle származik.”