Fegyelmi határozat hatályon kívülŐrparancsnok fegyelmi határozatát helyezte hatályon kívül a bíróság.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2009.05.28-i I. fokú ítéletében a TMRSZ által képviselt tagjának a  perbeli időszakban a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán a Fogda- és Kísérőszolgálati alosztály állományában szolgálatot teljesítő  őrparancsnok ellen a BRFK által kiszabott fegyelmi határozatát hatályon kívül helyezte. A BRFK-t pedig 60.000 Ft perköltség megfizetésére kötelezte.

Az alperes által előadott tényállást alperes nem tudta bizonyítani, a vétkes kötelezettségszegés bizonyítást nem nyert, így a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.