Felmentették tisztségviselőnket a bujtogatás vádja alól

A Budapesti Katonai Ügyészség 2009. 06. 29-én az Országos Rendőr-főkapitánynak dr. Bencze József r. altábornagynak feljelentésére indult a Btk, 357. * (1) bekezdésébe ütköző ás a szerint büntetendő bujtogatás vétsége miatt folytatott nyomozást a Be. 190. (1) bekezdés b) pontja alapján — mert a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény — a repülőtéri rendőr Igazgatóságon dolgozó országos hatáskörű szervező ügyvivőnk ellen az eljárást megszüntette.

A kollégánk bűne az volt, hogy az általa felterjesztett szolgálati panaszában elöljáróit igen éles kritikával illette. A panaszát a leíró helyiségben mentette el, így az alosztály állományába tartozó személyek közül többen is elolvasták azt. A Budapesti Katonai Ügyészség álláspontja szerint a szolgálati panasz tartalma alapján alkalmas volt arra, hogy az állomány tagjaiban a szolgálati rend vagy fegyelem iránt elégedetlenséget szítson.

Összességében ugyanakkor a Budapesti Katonai Bíróság azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont által készített szolgálati panasz tartalma alapján igaz, hogy alkalmas volt arra, hogy a rendőri állomány tagjai között a szolgálati rend vagy fegyelem iránt elégedetlenséget szítson, ugyanakkor a bujtogatás vétsége bűncselekményt a törvényalkotó szerint csak szándékosan lehet elkövetni.

A nyomozásuk során az eljárás alá vont elkövetési szándékát kétséget kizáróan bizonyítani nem lehetett azaz azt, hogy a gyanúsított szándékosan azért mentette volna el, és tette mások számára hozzáférhetővé a szolgálati panaszát a közős használatban lévő számítógépen, hogy annak tartalmát az állomány tagjai szabadon megismerhessék, és ez által elégedetlenséget szítson közöttük.