Jogosult közterületi pótlékraTűzszerész Szolgálatnál technikusi  beosztással rendelkező jogosult közterületi pótlékra

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2009.04.27-i I. fokú ítéletében a TMRSZ által képviselt tagjának a  perbeli időszakban a Készenléti Rendőrség állományában szolgálatot teljesítő  részére közterületi pótlék jogcímén bruttó 553.9’77,- Ft-ot (azaz ötszázötvenháromezerkilencszáz-hetvenhét forintot) valamint ezen összeg után 2007. szeptember 01-től a kifizetésig terjedően a törvényes kamatait ítélt meg.

Továbbá 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint) perköltséget is megítélt.

A bíróság a peres felek előadása, a csatolt iratok ás a tanúk meghallgatása alapján felperes kereseti kérelmét  megalapozottnak találta.

A felperes a Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálatnál technikusi  beosztással rendelkezett. Az illetményelemeit akként határozták meg, hogy jogosult beosztási illetményre, rendfokozati illetményre, illetménykiegészítésre, továbbá tűzszerész pótlékra.
A fentiek alapján került sor szolgálati panasz benyújtására, amelyben kérte közterületi pótlék megfizetését, mivel ténylegesen ellátott feladat alapján jogosult erre a bizonyos pótlékra alapfeladata a tűzszerész járőri feladat ellátása, és további feladatként meglévő kiképző technikusi feladatok ellátása miatt. A munkáltató I. és II. fokon eljárt ORFK a panaszt elutasította, míg a bíróság azt megalapozottnak találta, így a fentiek alapján hozott ítéletet.