Hszt módosítás – TMRSZ: NEM!

Szám: Kü-186-2/2009.

dr. Magyariné dr. Nagy Edit
IRM
Rendészeti Kodifikációs Főosztály
Vezetője

részére

    hiv.szám: IRM/RKFO/28-153/2009.

Budapest

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete törvényes határidőn belül tájékoztatja, hogy a TMRSZ semmilyen formában nem támogatja a Hszt-t szigorító, a munkavállalókra nézve szerzett jog elvételét, vagy csorbítását jelentő módosításait. A jelen tervezettel kapcsolatban fenntartjuk korábbi álláspontjainkat és javaslatainkat.
Kifejezetten ellenezzük a munkavállalók helyzetét nehezítő jelen tervezet előterjesztését és elfogadásra javasolását.
 
 
Szekszárd, 2009. június 10.

Tisztelettel:

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár
 

Előzmény anyag:

 
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI
MINISZTÉRIUM
Iktatószám: IRM/RKFO/28-153/2009.
 
Rendészeti Államtitkár
 
 
Érdekképviseleti Szerv Vezetőjének
 
 
Székhelyén
Tárgy: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása
 
Tisztelt Vezető Úr/Asszony!
 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosítása tárgyában 2009. május 26-án tartott szakértői egyeztetés eredménnyel zárult. A Hszt. módosításáról szóló törvénytervezetet (a továbbiakban: tervezet) mellékelten megküldöm.

A szakértői egyeztetésen nem alakult ki teljes konszenzus, néhány szakértő bizonyos kérdésekben jelezte fenntartását. Az alapos okra vonatkozóan javaslat a szakszervezetek részéről nem érkezett, e kérdésben a tervezet szövegének további pontosítására, finomítására készen állunk. A vitás részeket a tervezetben lábjegyzettel jeleztük.

Kérem, hogy a mellékelt tervezet ismeretében legkésőbb
2009. május 27-én 16.00 óráig
 
szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy a SZÉF ülés 2009. május 29-én megtartásra kerülhet-e, azon megállapodás megkötésére lát-e lehetőséget vagy újabb egyeztetést, a tárgyalások újrakezdését tartja szükségesnek.

 
Tájékoztatom továbbá arról, hogy felmerült a Hszt.-ben nevesített miniszteri hatáskörök alacsonyabb szintre telepítésének kérdése, amelynek felülvizsgálatában kérem szíves közreműködését.
 
Mellékelten csatolom a kiemelt munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjéről szóló táblázatot, amelyben a bejelölt sorok vonatkozásában lehetőség látszik módosításra. Kérem, hogy azzal kapcsolatos észrevételeiről, javaslatairól is szíveskedjék a fent megadott határidőig tájékoztatni.

 

Budapest, 2009. május 27

 

Üdvözlettel:

 

Juhász Gábor

 

melléklet:

1 db tervezet
1 db táblázat