A TMRSZ tiltakozik!

A 13. havi ellopása után tovább folytatódik a munkavállalók ellehetetlenítése július 1-jétől tovább csökkentik a kereseteket.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) a Kormány tervezett intézkedése nyomán – amelyet, az OKÉT munkavállalói oldala többségi szavazással tudomásul vett – a közszféra munkavállalóinak bruttó 131.000 Ft felett 2009. július 1-jétől megszűnne az a havonta folyósított bérkiegészítés, amelyet a 13. havi bérek elvételének kompenzálásaként kaptak.

A TMRSZ tiltakozik az ellen, hogy a fegyveres és rendvédelmi szférában 2009-ben tovább csökkenjenek a keresetek.

A 2008. decemberében megkötött OKÉT, SZÉF és ágazati megállapodások megkötésekor az FRDÉSZ tudomásul vette a korábban a Kormánnyal megkötött megállapodásban rögzítetteket, azt, hogy a Kormány a gazdasági válságra hivatkozva nem tudja teljesíteni korábban vállalt kötelezettségét, azaz Kónya Úr 2008. decemberében „megértve a Kormány nehéz helyzetét”, az általa elnökölt munkavállalói oldal elnökeként kinyilvánította, hogy a munkavállalói oldalt képviselők döntése alapján lemond arról, hogy a kormány beváltsa korábban vállalt béremelési ígéretét. A TMRSZ ezen az ülésen ezt követően azonnal felszólalt és elhatárolódott a munkavállalói oldal elnökének nyilatkozatától, miszerint a „munkavállalói oldal ebben a kérdésben egységesen döntött” úgy ahogy azt Kónya Péter mondta. A TMRSZ a SZÉF munkavállalói oldalához több ok miatt – többek között az ezen Kónya Péter által tett, a munkavállalók érdekét figyelmen kívül hagyó nyilatkozatokhoz hasonló jellegű magatartás miatt is – nem csatlakozott a SZÉF munkavállalói oldalához, hiszen a többségi döntés a TMRSZ-re nézve akkor is kötelező, ha azzal nem ért egyet. Ennek egy lényeges jelentősége van, függetlenül attól, hogy ellenvéleményét kifejtheti a SZÉF munkavállalói oldal véleményével akár ellentétesen is, mégpedig az, hogy a TMRSZ a reprezentativitására figyelemmel, akár rendes bíróságon, akár az Alkotmánybíróságon meg tudja támadni azokat a jogszabály-módosításokat, amelyeket a kormány, vagy a jogalkotó jogsértő módon, vagy visszamenőleges hatállyal egyenértékű rendelkezések elfogadásával kíván bevezetni.

A Hszt-nek a nyugállományba vonulásra vonatkozó ex tunc (visszamenőleges) hatályú rendelkezéseinek erőltetése, vagy most éppen a 2009. évi bérkiegészítés elvonásának szándékáról szóló jelen TMRSZ közlemény ismertetése ismételten arra hívja fel a rendőrség munkavállalóinak a figyelmét, hogy a rendvédelmi dolgozók érdekvédelmi tevékenységet kifejtő szervezeteinek magatartása és a módosításokhoz (elvonásokhoz) való viszonyulás terén lényeges különbség mutatkozik a TMRSZ és más társ-szakszervezetek álláspontjai között.

A munkavállalók érdekeinek hatékony és valós képviselete nem teszi lehetővé jelenleg, hogy a munkavállalói oldal részéről bármilyen megértés is megfogalmazódjon a sorozatos elvonások és megszorítások miatt. A rendőrségi munkavállalók anyagi, egzisztenciális helyzete ma már olyannyira siralmas, hogy ennek figyelmen kívül hagyása, és emellett az offshore bizniszben érdekelt haszonélvezők által kitalált újabb és újabb elvonás-elképzelések melletti érdekvédelmi kiállás, „megértés” alapjaiban kérdőjelezi meg ezen szakszervezeti funkcionáriusok, vagy szervezetek érdekvédelmi tevékenységének hasznosságát.

A TMRSZ álláspontja, hogy szerzett jogról, járandóságról egy szakszervezetnek sincs joga, vagy felhatalmazása lemondani.