Dolgozók kamerás megfigyelése

A dolgozók kamerával történő megfigyelésének terve miatt fordultunk a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, mivel véleményünk szerint ez az elképzelés aggályos és jogsértő.

 

Plánk Róbert r. alezredes úrnak
BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság Vezetője!
 
B u d a p e s t
 
 
Tisztelt Kapitányságvezető Úr!

 
 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetéhez eljutott információk szerint a Terézvárosi Közbiztonsági Alapítvány által fenntartott térfigyelő rendszer központja a kapitányság épületében került kialakításra. A térfigyelő rendszer működtetését szabadidős rendőrök végzik.
Információink szerint a kamerákat figyelő rendőrök helyiségébe egy belső kamerarendszer került kiépítésre az ott dolgozók megfigyelése céljából és a további munkavégzés feltételéül azt szabja meg vagy az alapítvány, vagy a kapitányság vezetése (ezt még nem tudjuk pontosan, hogy ki), hogy a kamerák üzemeltetéséhez az érintettek járuljanak hozzá, ellenkező esetben nem fogják őket másodállásban e tevékenységre igénybe venni.
 
Az elképzelés rendkívül aggályos, annak jogsértő jellege miatt. Az adatvédelmi biztos az utóbbi időben már kifejtette álláspontját a Volánbusz ügyében történt, hasonló jellegű vizsgálata alkalmával. Az ombudsman álláspontja szerint „a buszvezetők kamerával való megfigyelése gyakorlatilag a munkavégzésük ellenőrzését jelentené, ami álláspontja szerint ebben a formában sérti az adatvédelmi törvényt és az emberi méltósághoz fűződő jogot is. A jogszabály szerint ez akkor sem engedhető meg, ha a sofőr hozzájárul ehhez, a hozzájárulásnak ugyanis abszolút önkéntesnek kellene lennie, márpedig ez megkérdőjelezhető egy alá-fölé rendeltségi viszonyokon alapuló munkahelyen. Péterfalvi emlékeztetett arra is, hogy az EU adatvédelmi biztosai már korábban közölték, hogy nem lehet kamerával megfigyelni a dolgozókat.
 
Az adatvédelmi biztos állásfoglalása alapján is elég egyértelmű, hogy sem az EU-ban, sem a hazai jogszabályi környezetben nem elfogadható a dolgozók megfigyelése! Bízunk abban, hogy Kapitányságvezető Úr is egyetért aggályainkkal, ezért kérjük, hogy a szükséges intézkedéseket soron kívül tegye meg annak érdekében, hogy a dolgozók megfigyelésére alkalmas kamera (kamerák) leszerelésre kerüljenek. Kérjük továbbá arra is, hogy a dolgozók beleegyezésének megszerzésére irányuló szándéktól eltekinteni szíveskedjen, illetve amennyiben azt az üzemeltető alapítvány kezdeményezte, levelünkről szíveskedjék őket is  soron kívül tájékoztatni!
 
Összegezve a fentieket, arra kérjük Önt, hogy hatáskörében eljárva akadályozza meg a jogsértő megfigyelést, és ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket szíveskedjék megtenni!
 
Az együttműködés jegyében bízva, kérem, hogy tett intézkedéseiről, álláspontjáról szíveskedjen tájékoztatni szakszervezetünket. Amennyiben Kapitányságvezető Úr jelen megkeresésünkre belátható időn belül érdemben nem, vagy számunkra nem megnyugtató módon rendezi ezt a helyzetet, a szükséges további jogi lépéseket megtesszük, de bízunk abban, hogy az általunk felvetett problémát a dolgozók számára megnyugtató módon lehet rendezni és nem kell sort keríteni további intézkedésre. Segítő közreműködését előre is megköszönöm.

 
 
 
Szekszárd, 2009. május 27.
 
 
 

Tisztelettel:

 
 

Szima Judit
főtitkár