Tiltják a BRFK-ról az áthelyezéseket?

Egy vezetői körlevél jutott el hozzánk, amelyet az alábbiakban a reagálásunkkal együtt olvashattok.

 

ORSZÁGOS RENDŐR_FŐKAPITÁNYSÁG
HUMÁNIGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY

Szám: 23/29-103/2007. ált.

Valamennyi Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének

Székhelyeiken

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Tájékoztatom, hogy a Rendőrség és Határőrség integrációja során a Budapesti Rendőr-főkapitányság feladatrendszere különböző (pl.: külképviseletek őrzése, vasútrendészeti feladatok, mélységi ellenőrzések, stb) feladatokkal bővül ki, amelyhez a szükséges állomány biztosítása a meglévő és átcsoportosítandó állomány nagymértékű elvándorlása miatt veszélyeztetve van.
A BRFK jelenlegi és tervezett állományából jelentős számban tervezik más MRFK-ra áthelyeztetésüket, így a létszámhiány még tovább növekedhet, ezzel súlyos gondot okozva a feladatellátásban.

A fenti probléma megoldása érdekében az országos rendőrfőkapitány úr – figyelembe véve a BRFK főkapitány szakmai érveit – döntése értelmében további utasításig a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek elrendeli, hogy a BRFK állományából áthelyezést kérők részére fogadókézséget ne biztosítsanak.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.

 

Budapest, 2007. december “28”.

 

 

Tisztelettel:

 

Zsinka András r. dandártábornok
főosztályvezető

 

 

Szám: ORFK-23/2008.

Dr. Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Tudomásunkra jutott, hogy az Ön döntése értelmében további utasításig a megyei Rendőr-főkapitányságok vezetőinek elrendelte, hogy a BRFK. állományából áthelyezést kérők részére fogadókézséget ne biztosítsanak.

A TMRSZ álláspontja szerint ilyen elrendelés a joggal való visszaélést valósítja meg.

Kérjük az országos főkapitány Urat, hogy adjon magyarázatot arra, hogy Zsinka r.ddtb. miért tagadta le 2008.05.06-án a Rendőri Érdekegyeztetésen ezen átirat létezését, illetve miként fordulhatott elő az, hogy egy tábornok megengedte magának, hogy valótlant állítson.

Fentiek alapján kezdeményezzük haladéktalanul az ORFK Humánigazgatási Főosztály 22/29-103/2007-es számú 2007.12.28-án kelt átiratának írásos visszavonását, szervezetünk értesítésével egyidejűleg.

Választ várunk arra is, amennyiben főkapitány úr tudomásával ment ki ez az átirat, hogy főkapitány úr milyen külön jogszabályi felhatalmazás alapján intézkedett kollegáink „röghözkötéséről”?

Kérjük az eljárás megindítását, a felelősök felelősségre vonását, erről szervezetünk értesítését.

 

 

Szekszárd, 2008. május 13.

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

Vezetői körlevél

Vezetői körlevél PDF-ben