Bocsánatot kért a TMRSZ-től.

A BRFK vezetője bocsánatot kért a TMRSZ-től.

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

 

Szám: 111-179/1/2008.ált.

Hiv. szám: BRFK-18/2008.

 

Szima Judit Asszony

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet

főtitkára

 

Szekszárd

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Fenti hivatkozási számú, hozzám címzett levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) a szakszervezeti jogosítványok és az ezzel kapcsolatban a munkáltatót terhelő kötelezettségek és az együttműködésre vonatkozó rendelkezések között nem tartalmazza azt, hogy a vezetői értekezletre valamennyi szakszervezetet – akár a reprezentatívnak, akár a nem reprezentatívnak minősülőket, illetve azok képviselőit – köteles a munkáltató meghívni.

Előzőekben említett munkáltatói kötelezettség hiánya ellenére szándékomban állt meghívni a TMRSZ-t, illetve képviselőjét a 2008. február 14-ei éves értékelő értekezletre. Sajnálatos módon a meghívottak listája a korábbi vendégnévsor alapján került összeállításra.

Tájékoztatom, hogy az eset kapcsán a szervezés lebonyolításáért felelős munkatársaimat szóbeli figyelmeztetésben részesítettem.

A sajnálatos eset miatt szíves elnézését kérem.

 

 

Budapest, 2008. február 20.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok

 

 

 

A BRFK vezetőjének levele

Előzmény: Kifogás a BRFK ellen