A Kormány biztosította

A Kormány biztosította a Határőrség minden dolgozója részre a netto 50 e Ft-ot…


A Magyar Köztársaság
igazságügyi és rendészeti minisztere

Iktatószám: IRM – RFEFO/37-1/2008.

 

Szima Judit asszony részére
főtitkár
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A Rendőrség, valamint a Határőrség személyi állományának 2007. év végi elismerése tárgyában írt megkeresésére válaszolva az alábbiakban tájékoztatom.

A központi költségvetés a Rendőrség részére a 2007. évi tervezés során keresetnövelés címen külön többletforrást biztosított. A hivatásos állomány részére történő folyósítás végrehajtására Dr. Bene László főkapitány úr a 6/2007. (OT 3) számú ORFK utasításban rendelkezett, melynek eredményeképpen az érintettek a Rendőrség Napja alkalmával nettó 50 ezer forint jutalomban részesültek.

A Kormány a 2234/2007. (XII. 12.) számú határozatával a központi egyensúlyi tartalék terhére a Határőrség részére szintén többletforrást biztosított, melynek terhére lehetővé vált a Határőrség minden dolgozója részére – a Rendőrség állománya részére kifizetett jutalomnak megfelelő összeg – nettó 50 ezer forint kifizetése.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya nem tesz különbséget a rendészeti szervek között, köszönetét és elismerését fejezi ki a rendészeti dolgozók munkája iránt, ennek megfelelően a Rendőrség egész éves munkájának elismerésére a Rendőrség Napja alkalmából, míg a Határőrség tevékenységének jutalmazására hazánk schengeni csatlakozása kapcsán került sor.

 

Budapest, 2008. január 14.

 

Üdvözlettel:

Dr. Takács Albert

Válaszlevél