Munkavédelmi szemle

Röviden a TMRSZ által a határt védő rendőrök ellátásáról, munkakörülményeiről

a 2016. 03. 23-án tett munkavédelmi szemle megállapításairól

 

2A szemle során a Készenléti Rendőrségre vonatkozó hatályos munkavédelmi jogszabályok, valamint munkavédelemre vonatkozó általános jogszabályokban megkövetelt előírások megszegésével összefüggésben feltárt és megállapított hiányosságok az alábbiak

1. Szociális, higiéniai körülmények, hiányosságok

A szobák alapvető bútorzata hiányos (pl. 14 főre 5 szék és 1 asztal jut), a túlzsúfoltság következtében az öltözőszekrények megfelelő számban nem biztosítottak, nem áll rendelkezésre megfelelő számú illemhely és zuhanyzó, azok pedig nem felelnek meg a munkavédelmi előírásoknak (több helyen hiányoznak a zuhanyrózsák, a zuhanytálca beszakad, nincs kapaszkodó szerelve, penészgombás, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása nem megfelelő). A nemek szerinti külön ölözők nincsenek biztosítva.

Mosókonyha nem áll rendelkezésre – a mosógépek a szociális blokkokban elhelyezettek – holott annak kialakítás a létszám alapján indokolt lenne. Túlzsúfolt körülmények között 100-120 ember tud egyszerre ebédelni, van akinek várnia kell, nem mindenhol biztosított a meleg vizes kézmosási lehetőség, az étkezőnél ebédidőben a kéztörlő hiányzott mindegyik tartóból.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az étkeztetés, tisztálkodás, pihenés, higiénés feltételek biztosítása terén a munkavédelmi előírásoknak a munkáltató nem tesz eleget, nagy mértékű hiányosságok tapasztalhatóak.

2. Érintésvédelmi hiányosságok

A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvek nem állak rendelkezésre. A tűzvédelmi főkapcsolónál található villamos szerelvényeket tartalmazó kapcsolódoboz védőburkolata hiányos, feszültség alatti, vezetőképes részek elérhetőek, a külső burkolat kézzel nyitható. Az eligazító-pihentető helyiségben, középen a 230 V-os csatlakozó aljzat kimozdult, vezetőképes részek elérhetőek, egy falból kilépő, 230 V-os vezeték villamos kötődobozán nincsen fedél, a vezetőképes részeket vakolat borítja. A vizesblokkokban és a szobákban (földön elhelyezett hosszabbítók) található áramvételezési helyek (dugaljak) külső hatások (pl. freccsenő víz) elleni védelméről, valamint  a világításkapcsolók (pl. eligazító-pihentető helyiségben kapcsolósor) és a kismegszakítók beazonosíthatóságáról sem gondoskodtak.

3. Közlekedési utakkal, tárolóterületekkel kapcsolatos hiányosságok

A kollégium területén, több helyen (bejáratnál, zuhanyozókban, stb.) botlásveszélyes szintkülönbségek találhatóak, melyek jelöléséről, valamint a technikai részben elhelyezett fém tároló állványok eldőlés elleni védelméről, illetve terhelhetőségének feltüntetéséről  nem gondoskodtak. A fém tároló állványok saroklemezei több helyen hiányoznak.

4. Egyéni védőeszközökkel, biológiai védelmi intézkedésekkel kapcsolatos hiányosságok

A röszkei tranzitzóna szemléje során, a szemlén résztvevő rendőri vezetők tiltása miatt fénykép nem készült, mindössze a migránsok beléptetésére kialakított kapuk környezetét és a beléptetésnél szolgálatot teljesítő, az illetékes rendőri vezető (munkavédelmi főfelügyelő) nyilatkozata szerint orvosi szájkendőt és orvosi gumikesztyűt viselő 2 rendőrt nézhettük meg az udvaron. A tranzitzóna konténereibe nem kaptunk betekintést, így az ottani munkavédelmi feltételek biztosításáról nem lehetett meggyőződni.

Biológiai kockázatértékelést a rendelkezésre álló dokumentumok nem tartalmaznak. A szemle során nyilatkozó rendőri vezetők elmondása szerint a belépő migránsok okozta biológiai kockázatok (fertőző betegségekre utaló jelek – pl. lázas állapot, higiéniai állapotok) vizsgálatára a beléptetésükkor nem kerül sor, az esetlegesen fellépő biológiai kóroki tényezőkkel szemben a migránsokkal közvetlenül érintkező rendőröket orvosi szájkendővel és orvosi gumikesztyűvel védik.

A migránsok beléptetésére kialakított kapuk Szerb oldalán felhalmozódott, vélhetően emberi eredetű biológiai anyagokat is tartalmazó, erjedő szemét volt látható, a migránsok ezen keresztül tudtak belépni az országba.

A szemle során a biológiai kóroki tényezőkkel szemben egyéni védőeszközként biztosított szájkendőről és védőkesztyűről szemrevételezéssel megállapítható volt, hogy azok nem egyéni védőeszközök, mert semmiféle jelölést nem tartalmaztak (pl. védelmi képesség, szabványszám). Az egyéni védőeszközként biztosított szájkendőn és kesztyűn nem voltak jelölések, a megfelelésükre, védelmi képességükre, használatukra, ártalmatlanításukra, stb., vonatkozó információk nem álltak rendelkezésre, kapcsolódó dokumentációval nem rendelkeztek. A szájkendő az orrésznél nem záródott a viselők arcához, a baktériumok és vírusok terjedésének ezért még látszólag sem szab határt.

A KR munkavédelmi szabályzatában hivatkozott ORFK egyéni védőeszközökre vonatkozó normatív utasítása a határrendészeti feladatokat ellátókat nem tartalmazza, az utasítás többi részében sem találhatóak a KR-re vonatkozó, biológiai kockázatok elleni védelemhez szükséges védőeszközök. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a KR határrendészeti feladatait ellátó munkakörökre és tevékenységekre vonatkozó egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje nem készült.

A fentiek ellentétben állnak a az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás, a és 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet és  a Munkavédelmi Törvény előírásaival.

5.Az egészségügyi ellátás és az elsősegélynyújtás feltételeinek hiányosságai

A kollégium folyosóin több helyen jelölték, hogy az elsősegélynyújtó hely a főépület 1. emeletén található orvosi rendelő. A szemle során rendelő orvos nyilatkozata szerint neki a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola tanulóira és dolgozóira vonatkozó szerződése van, a Készenléti Rendőrség vele szerződést nem kötött, hogy bármiféle egészségügyi szolgáltatást nyújtson az ott szolgálatot teljesítő KR állományába tartozó rendőröknek, azonban ő ezt, igény esetén, az orvosi esküjére való tekintettel megteszi. A rendelő (egészségügyi felszerelés, pl. mentőláda) és a szerződéses alapon ott munkát végző orvos és asszisztense (pl. kiképzett elsősegélynyújtó személyek) rendelési időben, önkéntes alapon állnak rendelkezésre, következésképpen a KR az ott töltött idejének több mint 2/3-ában nem fér hozzá a kijelölt elsősegélynyújtó helyéhez, felszereléséhez és az egészségügyi személyzethez.

A 12/2014. (XII. 02.) KR PK Munkavédelmi Szabályzat 7. függelékében meghatározott elsősegélynyújtó felszerelés nem állt rendelkezésre.

6. Munkavédelmi oktatás hiányosságai

A szemle során tapasztaltak szerint a KR állományában szolgálatot teljesítő rendőrök nem rendelkeznek az őket érő biológiai kockázatokkal és a hozzájuk kapcsolódó védelmi intézkedésekkel továbbá az elsősegélynyújtás feltételeivel kapcsolatos ismeretekkel, melyet kötelező előírásként tartalmaz a  Munkavédelmi Törvény és a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet.

7. Tűzvédelmi hiányosság

A tűzoltó készülék hiányzik a folyosóról, holott azokat könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni és a készülékek elhelyezésére a vonatkozó jogszabály szerinti jelzésekkel kell utalni.

A TMRSZ a Készenléti Parancsnoknak és az Országos Rendőr-főkapitányságnak a hiányosságok megszüntetése érdekében a teljes anyagot megküldte azzal, hogy haladéktalan intézkedéseket kér.

Az átirat itt tölthető le.

TMRSZ