Érdekegyeztető Tanács

Azaz: álláspontok megismerése
2019. szeptember 16.

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2019. szeptember 16-án megtartott ülésén az előzetesen írásban megküldött szakszervezeti kérdésekre adott szakterületi válaszok megvitatása során a megjelent szakszervezeti tisztségviselők aggodalmukat fejezték ki a rekreációs lehetőségek további szűkülését, mint a Fertő-tavi pihenőház elvétele, mind pedig a fluktuáció döbbenetes mértékű alakulását látva.

Döbbenetes, mert 2018. és 2019. első hét hónapjában, azaz január 1.-je és július 31. között négy fő híján 2.600 rendőr hagyta el a testületet. Az ORFK illetékes vezetője ezt a mértékű fluktuációt a környező országok hasonló mutatóinál jobbnak értékelte, mondván ott 10% feletti a fluktuáció mértéke az összlétszámhoz viszonyítva. Éppenséggel csak az az összefüggés maradt el, hogy ez a 2.600 fő nem 2 teljes év adatállománya, azaz nem 24 hónapé, hanem csupán 14 hónapé. Feltételezve a fluktuáció egyenletes eloszlását tárgyévekben, viszonylag pontos becslés útján kijön, hogy 2 évre vetítve a fluktuáció mértéke 4.457 fő körülire prognosztizálható. Tehát 2 év alatt kb 2 megyényi rendőr köszöni szépen az új életpálya-modell adta lehetőségeket, azokkal nem kíván a továbbiakban élni. Mivel még nem telt el az idei év, célszerű lesz az elmúlt 24 hónap leszerelési adatait is kikérni az ORFK-tól, hogy reális képet kapva fogalmat tudjunk alkotni a fluktuáció tényleges mértékéről és arányáról.

Amikor a Rendőrség kezelésében lévő nagyszámú üdülőt pihentetni képes Balaton-parti és egyéb rekreációs célú üdülőkomplexumok elvonása zajlott, akkor az az ígérvény hangzott el, hogy ezeknek a több tízmilliárd forintot érő vagyontárgyaknak az elvonása után az új életpálya modell és az új bérrendszer bevezetése révén a magyar rendőr piaci alapon is tud majd üdülni, rekreálódni. A bérek azonban nem úgy alakultak, hogy ma ezt az egykori ígérvényt bárki is komolyan vehetné, és joggal gondolhatjuk, hogy a közel 4.500 fős leszerelésben minden bizonnyal ez a be nem vált ígéret is szerepet játszott.

A személyi elvándorlás korábban a Honvédségtől a Rendőrség irányában volt jellemző, de ez a tendencia mára megfordult. A Honvédség klasszisokkal jobb üdültetési, rekreációs lehetőségekkel rendelkezik. Javaslatként merült fel, hogy a Honvédséggel kötendő együttműködés keretében ezen kapacitásokra talán a rendőrségi dolgozók esetében is sort lehetne keríteni.
Dobogókő, Balatonlelle és a többi rendőrségi komplexum elvonását követően a rendőrség vezetésének feltehetőleg kuncsorognia kellene azért, hogy legyen reális lehetőség az állomány üdültetésére, rekreációjára, mivel nem látszik, nem körvonalazódik a kormányzat irányából olyan szándék, mely ezen fontos kérdés megoldására törekedne, a rendőrségnek pedig önerőből ilyen fejlesztésre nincs kerete.

A szakszervezetek az ülést megelőzően küldött kérdéseikkel a következőkről érdeklődtek még:
– A Maccabi játékok sportesemény biztosításában szolgálatot teljesítő rendőrök túlszolgálatának elszámolása az éves keret terhére történt-e? A Gazdasági Főigazgatóság válaszában ezt megerősítette.
– Szintén a Maccabi játékokhoz kapcsolódóan, de már az élelmezési ellátás problémái kapcsán íródott a másik kérdés: a sajtóból derült ki, hogy a BRFK önállóan élelmezte a szolgálatban lévőket, így feltételezhető, hogy minden érintett munkáltató önállóan oldotta meg a tőle vezényeltek étkezési ellátását. Szakszervezeti álláspont szerint a nyilvánosságra került képek szükségessé tették volna a közegészségügyi szervek ellenőrzését. Tudomással bírtak-e az illetékes vezetők a felmerült problémákról, ha igen milyen intézkedéseket hoztak, ha nem akkor miért nem, illetve történ-e felkérés az ellenőrzésre? Szintén a GF válaszolta meg a kérdést, mely szerint: az állomány részéről hivatalos panasz nem érkezett, a Facebook-on megjelenő fényképek alapján pedig nem derült ki, hogy az adott fénykép mikor készült, így közegészségügyi ellenőrzés lefolytatását nem tartották indokoltnak. Tájékoztatást adott arról is, hogy a BRFK által készített hideg csomagokat az átvétel napján lehetett fogyasztani, melyről a csomagoláson tájékoztató volt olvasható. A csomagokat a hajnali kiosztást megelőző délután frissen állították össze, majd védőgázas vákuumcsomagolásba kerültek és átadásig hűtve tárolták azokat. A védőgáz esztétikai elváltozásokat okozhat, de ez a fogyaszthatóságot nem befolyásolja. Az előírásoknak megfelelően az ételekből minden alkalommal ételmintát vettek és rendszeresen ellenőrizték az illetékesek a készítés, tárolás körülményeit, a felhasznált nyersanyagok minőségét. A névtelen Facebook bejegyzést követően minden reggel a komplett napi ellátásból mintát vettek és ellenőrzést végeztek. A Készenléti Rendőrség vonatkozásában hasonlóan értékelték a helyzetet. Hivatalos panasz, megkeresés nem érkezett, a Zsaruellátó bejegyzései közül egy esetben fordult elő azonosság (májkrémes szendvics), de akkor sem élelmiszerbiztonsági, vagy higiéniai szempontból hangzott el bírálat, hanem a zsemle vágása miatt. A KR egyébként a biztosítási időszak alatt 9511 adag ételt készített és osztott ki, étkezésenként, addig hűtve tárolták az elkészült ételeket. A Facebook bejegyzések hatására az Egészségügyi és Pszichológiai Osztály közegészségügyi és járványügyi felügyelői soron kívüli ellenőrzést hajtottak végre, melynek során hiányosságot nem állapítottak meg, és ezt követően folyamatosan (fényképpel) dokumentálták az élelmezési ellátást.
Béremelés/bérrendezés tárgyában is hangzott el kérdés, mégpedig, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve az idén ősszel is várható-e bérkorrekció a személyi állomány körében? 2019. februártól ugyan megszűnt a közalkalmazotti foglalkoztatás, de a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban is adott a bérsávon belüli emelés lehetősége. Égetően szükséges a munkajogviszonyban foglalkoztatott kollégák (főként FBŐ-k) esetében is a bérfelzárkóztatás, ami egyébként a teljes személyi állomány vonatkozásában indokolt. A GF válaszában közölte, hogy a rendelkezésre álló költségvetés korlátait figyelembe véve a Rendőrség vezetése megtette a szükséges intézkedést a munkavállalói illetmények rendezése érdekében, így ebben az évben további illetményemelést nem terveznek, fedezet hiányában. A rendvédelmi alkalmazottak illetményének emelésére az éves értékelés alapján először 2020-ban nyílik majd lehetőség.
– Igen szűkszavú válasz érkezett az állománymegtartás kérdéskörében feltett rövid, de konkrét kérdésre, vagyis arra, hogy milyen egyéb, nem anyagi vonzatú intézkedéseket kíván tenni a Rendőrség vezetése az állomány megtartása érdekében, milyen indítványokat tettek, illetve tesznek a Belügyminisztérium irányába? A válasz pedig (a GF-tól): a Rendőrség az állomány megtartását kiemelten kezeli, a megtartó képesség növelésére belső célzott intézkedések meghozatalával és kezdeményezések megtételével gondoskodnak. Ennek érdekében a támogatási lehetőségekkel kapcsolatos javaslatokat a Rendőrség vezetése minden alkalommal megtette a Belügyminisztérium irányába….

Úgy gondoljuk összegeznünk nem szükséges, mindenki el tudja dönteni, hogy a válaszok tartalmaznak-e érdemi információkat, konkrétumokat a legfontosabb kérdések vonatkozásában, és jogos-e a kérdés részünkről: vajon a kékek problémája örökzölddé válik?