Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2017-et

 

 

A pályázaton való részvétel feltételei

 1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
 • alapképzés
 • mesterképzés
 • osztatlan 5 éves képzés,
 • szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul)

keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

 1. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a munkavállalói érdekvédelemmel, oktatással, továbbtanulással, a szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével, honi és nemzetközi kapcsolatával, a munka világával munkavállalói szemszögből nézve. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
 2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.
 3. A pályázatra a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.
 4. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.
 5. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan az ÉSZT irodához kell benyújtani az eszt@eszt.hu címen, Dura László Díj tárgy megjelölésével. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell
 • a diplomamunkát,
 • a diploma másolatát,
 • a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
 • az oktatási intézmény nyilatkozatát,
 • pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.

A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.

Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az „összesítő lapot” is.

A jelentkezés határideje: 2018. január 5.

A jelentkezési lap letölthető a www.eszt.hu vagy a www.szakszervezetek.hu honlapról.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.

A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.

A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelennek a www.szakszervezetek.hu honlap e célra létrehozott rovatában.

Bővebb információ: http://www.eszt.hu/rolunk/palyazati-hirdetmeny.html