Helyreigazítás!

A TMRSZ nem ért egyet a bíróság döntésével!

IgazságLaukó László kondorosi lakos a TMRSZ-ből méltatlanság miatt kizárt volt tisztségviselő több személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása iránt indított pert. A Szekszárdi Törvényszék – Hegedűsné dr. Uhrin Andrea bíró – 2015. március 30. napján kelt 6. P.20.43612013/41. számú ítéletében részben a jogsértést megállapította , mely ellen a TMRSZ fellebbezést nyújtott be.

A Pécsi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 2015.09.24-én – Dr. Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet a tanács elnöke, Dr. Kutasi Tünde  előadó bíró, Dr. Hrubi Adrienn bíró – Pf.lll.20.054/2015/5. számú ítéletével  az elsőfokú bíróság ítéletét fellebbezett részében részben megváltoztatta, és megállapította jogerős ítéletében, jogsértést megállapító részének közzétételére kötelezte is szakszervezetünket határozatában, melynek ezúton eleget teszünk. A „Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete megsértette Laukó László felperes jó hírnevét a www.tmrsz.hu internetes honlapon 2013. július 2. napján megjelent „Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VII.” című írás alábbi kijelentéseivel:

  1. L. 2012. február 24-én egy bírósági tárgyaláson azt közölte (itt olvasható), hogy a Kaposvári Nyomozó Ügyészséggel szoros együttműködésben vannak, de többet nem mondhat, mert az titkot képez.
  2. A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete alperes megsértette Laukó László felperes jó hírnevét azzal, hogy azt a való tényt, miszerint a Laukó László felperes ellen indított büntetőeljárást megszüntető ítélet jogerőre emelkedése után nyolcadik napon, L.L. annak idején még a TMRSZ tisztségviselőjeként sikkasztott, cselekménye saját személyes státuszát, közmegbízatását tekintve, továbbá eredeti céljaihoz képest a sikkasztással, mint eszközcselekménnyel a cél elérése és ezáltal a szervezetnek beláthatatlan mértékű kár okozásának szándéka, a tagság személyes adatainak a védett helyszínről történő megszerzése, a küldöttek egy részének félrevezetésével mind minősítő körülmények voltak. A Békés Megyei Bíróság megállapította LL. bűnösségét azzal, hogy a sikkasztás bűntettét elkövette.
  3. június 3. napján a TMRSZ főtitkárát őrizetbe vették, illetve a Kaposvári Nyomozó Ügyészség a TMRSZ főtitkárától származó, meghatározott személyekkel az eljárási jogszabályok által lehetővé tett megállapodásra vonatkozó kérdésre a főtitkár jogosultságának hiányában választ nem adott, abban a hamis színben tüntette fel, hogy a Laukó László felperessel szemben indított büntetőeljárás megszüntetésének indoka az volt, hogy Laukó László felperes vádalkut kötött. (A megkeresés és a válasz is itt olvasható.)

A 3. pont pontos szövege:

L.L. jogerős ítélet dátumának azért van jelentősége, mert a jogerős ítélet után 8. napra 2011.06.03-án a TMRSZ főtitkárát őrizetbe veszik. A nyomozó hatóság sajtónyilatkozatai szerint „konkrét számadatokkal alátámasztott feljelentés” alapján.

Miért is változtatta meg a Békés Megyei Főügyészség a bűnösség megállapítása és az intézkedés kérése után fellebbezését, és már ekkor felmentést és az eljárás megszüntetését kérve?

Aki bűnügyi területen dolgozott és példának okáért hallott már a vádalku intézményéről is, annak több sejtése is lehet!”

A bíróság kötelezte a TMRSZ-t a jogsértő helyzet megszüntetésére az ítélet rendelkező részében idézett kijelentések törlésével, melynek az elsőfokú ítéletben meghatározott módon és határidőben köteles eleget tenni, míg a jogerős ítélet rendelkező részének a jogsértés megállapítására vonatkozó részét tizenöt napon belül saját költségére köteles közzétenni a www.tmrsz.hu intemetes honlapon legalább húsz hónapi hozzáféréssel.

A TMRSZ a Kúriához fordult az ítélet felfüggesztése tárgyában, melynek eleget tettek, de a Kúria – Dr. Baka András tanács elnöke, Böszörményiné dr. Kovács Katalin előadó bíró, Dr. Kovács Zsuzsanna  bíró – a döntést végül hatályában fenntartotta 2016.03.23-án kelt ítéletével, melyet a TMRSZ 2016.05.11-én vett át.

A TMRSZ továbbra sem ért egyet azzal, hogy Laukó László személyiségi jogai sérültek volna! Az meg különösen sokat mond meglátásunk szerint, hogy a helyreigazításnál nem a teljes szövegkörnyezetet vették alapul, a tényekből levont következtetést Laukó László személyiségi jogainak sérelmeként értékelték.

A bíróság kötelezésének a fentiek alapján a TMRSZ eleget tesz a megjelent cikknél melyeket konkrétan megjelölt a bíróság azon mondatokat kipontozza.

A cikk törölt változata itt olvasható: http://www.tmrsz.hu/2013/07/02/kirivoan-sulyos-torvenyserto-eljaras-vii/

TMRSZ