Akciószolgálati pótlék – B.A.Z. MRFK

79875_660208_1000x700A TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagunk 2012. december 3. – 2013. november 3. közötti időszakban összesen 1101 óra időtartamban vett részt az ORFK és alperes által elrendelt országos és területi akciókban. A munkáltató nem fizetett meg 212.770.- Ft akció szolgálati pótlékot.

A tagunk benyújtott szolgálati panaszát a felperes elöljárója elutasította I. és II. fokon is.

Ezt követően kereset lett benyújtva az illetékes munkaügyi bíróságon.

A Munkaügyi Bíróság osztotta a Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.10.844/2012/7. számú ítéletében, valamint a Kúria 1/2014. számú munkaügyi elvi határozatában írtakat, melyek szerint az akció szolgálati pótlékra jogosultság egyik feltétele körében a Hszt. végrehajtási rendeletének 57. § azt értékeli, hogy koncentráltan és összehangoltan ellátott szolgálati feladat milyen szervezettségi szinten kerül végrehajtásra, a másik feltétel –  függetlenül attól, hogy milyen illetékességi területen rendelték el – önmagában a különleges szolgálatban való részvétel. Így, amennyiben a szolgálati tevékenység országos, illetve területi szintű, akkor az igénybevétel különlegességének vizsgálata nélkül  jár az illetménypótlék  Az akciók esetében egy előre meghatározott célvizsgálat lefolyatása és bizonyos rendellenességek, szabálytalanságok kiszűrése céljából végez a rendőrség összehangolt tevékenységet, amelyet a szolgálati feladat végrehajtása érdekében határoznak meg és mindig egy vagy több kiemelt terület ellenőrzésére szolgál.

A bíróság a felek nyilatkozatai, felperes és alperes szolgálati idő kimutatásai  és egyéb   okirati bizonyítékok alapján, tekintettel arra is, hogy a 2016. április 21. napján tartott tárgyaláson felperes és alperes egyezően nyilatkoztak arra vonatkozón, hogy a felperes a perbeli időszakban 1101 órát töltött olyan szolgálati feladat ellátásával, melyet a bíróság akció szolgálatnak tekintett, a tárgyalást követően meghozta és kihirdette ítéletét, mely szerint a bíróság kötelezte alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg felperesnek  212.770.- Ft akció szolgálati pótlékot 2013. június 1-től esedékes Ptk. szerinti törvényes kamattal együtt, valamint 40 000.- Ft perköltséget.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ