Migrációs túlszolgálat – szolgálati panasz

Bruttó 90 Ft/ óra helyett túlóradíj járandóságáért panasz benyújtása

migrációA TMRSZ a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési csoportjánál  szolgálatot teljesítő tagjai képviseletében eljárva szolgálati panaszt nyújtott be a Készenléti Rendőrséghez, melyben kérte egyik tagunk vonatkozásában 357 824 Ft-, másik tagunk vonatkozásában 318 370.- Ft összegű illetménykülönbözet megfizetését.

A szolgálati panasz jogalapja, hogy tagjaink 2015 szeptember hónapban a migrációs válsághelyzethez kapcsolódó feladatellátásokban vettek részt készültségben. Elöljárójuk és készenlétet rendelt el a rendes szolgálatteljesítési időn felül, a túlszolgálatok és készenlétek a Robotzsaruban rögzítettek szerint megfizetésre kerültek, azonban a kifizetés mértékével és jogcímével nem értettünk egyet, mivel a készenlétként készenléti pótlékkal elszámolt időszak tekintetében is túlszolgálatra járó díjazás illette volna meg a panaszosokat.

Ennek alapja pedig az, hogy készültségben (folyamatosan  bevethetőségi állapotban) voltak, a laktanyát nem hagyhatták el, a szolgálatok között lelépést nem engedélyeztek az elöljárók. A szolgálati feladatok ellátásának ideje több alkalommal meghaladta a 24 órát is.  A szükségletek (élelmiszer, elfogyott tisztálkodási felszerelés, cigaretta) csak előre egyeztetve, külön engedéllyel, meghatározott számú személyek által történő beszerzés útján volt lehetséges.

Kértük az elmaradt illetménykülönbözet visszamenőleges, Ptk. szerinti kamatokkal növelt összegének kifizetése iránti intézkedést a szolgálati panaszban.

Amennyiben az elöljáró a szolgálati panasznak nem ad helyt, köteles azt elbírálásra felterjeszteni másodfokra.

A szolgálati panasz elutasítása esetén a TMRSZ  jogi útra tereli az ügyet a tagjait jogosan megillető illetmény kifizetésének elérése érdekében.

TMRSZ