ORFK-val szakszervezeti egyeztetés

Tájékoztató a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. szeptember  21-i üléséről

RÉT2015. szeptember 21-én szakszervezetünk képviseletében részt vett Szima Judit Főtitkár Asszony és egyik vezetőségi tagunk dr. Balázs Ildikó a soros RÉT-ülésen.

A tanácskozást Kovács István r. vezérőrnagy úr, az ORFK gazdasági főigazgatója és Dr. Pozsgai Zsolt c. r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője vezették. Az ülésen munkáltatói részről részt vett Dr. Bak Sándor r. ezredes úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálata Személyügyi Főosztályának vezetője, Zsifkó Zita Judit , az ORFK GF Gazdálkodási Főosztály vezetője, továbbá Dr. Boros Gábor r. ezredes , az ORFK Hivatal Jogi Főosztályának vezetője.

Az ülésen – a munkáltatói oldal felkérésre – jelen voltak a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) két képviselője Asztalos Zoltán r. alezr., az MRK Rendőrségi Tagozatának elnöke, valamint Kiss János István r.alezr.,  az MRK Rendőrségi Tagozat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke.

Az ülést megnyitva Kovács István tábornok úr  a rendőrség, illetve a résztvevő állomány körében tapasztalt morális egység megbonthatatlanságát hangsúlyozta, és  kérte a szakszervezetek képviselőit, hogy problémák  esetén ne a médiát, hanem az érintett elöljárókat, illetve a rendőrség  vezetését keressék, feléjük jelezzék az észlelt hibákat a megoldás érdekében.  Országos rendőrfőkapitány-helyettes úr hangsúlyozta, hogy az állományról történő gondoskodás parancsnoki feladat, amit meg is tettek mindezidáig, habár a rendszernek lehetnek hibái, és  meg is tesznek a jövőben is.

Első napirendi pontként  a migrációs helyzettel kapcsolatos tájékoztató hangzott el az előzetesen megküldött, illetve az ülésen felvetődött kérdések kapcsán.

Az ORFK vezetői által adott általános tájékoztatás szerint a migrációs helyzettel kapcsolatos feladatellátással összefüggő kiadások fedezetére kb. 60 milliárd Ft költségvetési keret áll rendelkezésre, így olyan hivatkozás, hogy valamire nincs keret, nem fordulhat elő. A Rendőrség a feladatait a törvényeknek megfelelően látja el. A kialakult helyzetre tekintettel a Kormány a technikai, személyi, jogi feltételeket megteremtette.

Elhangzott az is, hogy a migrációs feladatra vezényelt rendőri állomány tekintetében a feladatellátás és az utazás –oda és vissza- ideje szolgálati időként kerül elszámolásra, a túlszolgálat idejére túlórában részesülnek a rendőri munkavállalók, a pihenőidejük pedig készenléti pótlékkal kerül elszámolásra. A Honvédség munkavállalói un. fokozott igénybevételi pótlékot, minden 24. órában 2 976 Ft-ot kapnak, akik gyakorlat keretében vannak jelen.

Szima Judit főtitkár Asszony hozzászólásában kiemelte, hogy rendőreink ebben a válságos helyzetben szakszerűen, hivatástudattal, becsülettel végzik munkájukat, amelyre minden magyar ember büszke. Kiemelte, hogy az állampolgárok megítélése a rendőrök iránt pozitív irányba változott, elismerik a munkájukat, tiszteletüket fejezik ki azért, mert a rendőrök megvédenek mindannyiunkat, védik a hazánkat. S ezen pozitív visszajelzéseket szakszervezetünk kommunikálja is a hősiesen szolgálatot teljesítő rendőrök felé.

Dr. Pozsgai Zsolt c. r. dandártábornok úr az ülésen elmondta, hogy speciális helyzetet teremtett a migráció a rendőrök ellátásában, elhelyezésében, ennek ellenére a rendőri vezetés mindent megtesz a feltételek biztosítása érdekében. Tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy a Készenléti Rendőrségen belül megalakított Határrendészeti Igazgatóság állományába a rendészeti szakközépiskolákból 863 fő próbaidős nyert kinevezést. Ők az új Hszt. szerint az „A” fizetési osztály 1. fizetési fokozatába kerültek besorolásra bruttó 262.000 Ft illetménnyel. A próbaidős fiatalok kinevezésüket megelőzően Adyligeten speciális határrendész és  különleges pszichológiai felkészítésben  is részesültek. Mint próbaidősök, önálló szolgálatot nem láthatnak el, hanem csak járőrtársként tevékenykednek. Az ORFK képviselői elmondták, hogy az ő iskolai képzésük átstruktúrálásra került, a tanulmányaikat folytatni fogják,  és  jövő év júniusában vizsgát tehetnek.

A határra átrendelt, vezényelt állomány egészségügyi ellátásával kapcsolatban dandártábornok úr elmondta, hogy biztosított az állomány egészségügyi ellátása. Kötelező védőoltásokat nem volt szükséges előírni, a javasolt oltásokat a rendőrök a korábbi gyakorlat szerint megkaphatják. Hangsúlyozta azt is, hogy kiemelten kezelik a feladatellátásban részt vevők pszichológiai támogatását, ezért minden esetben pszichológus kíséri a saját megyei állományát.

Az MRK részéről Asztalos Zoltán r. alezr. úr elmondta, hogy helyszíni ellenőrzést végeztek a migrációval érintett területen a szolgálatellátás tekintetében a munkáltató felkérésére. Tájékoztatott az elhelyezési körülményekről, elmondta valóban volt olyan elhelyezési pont, illetve kifejezetten egy bizonyos helyszín, egy hotel, ahol probléma fennállt a tisztasággal kapcsolatban, de ezt azóta már kezelték . Mivel azonban ezen a helyen utóbb más, de ismételten probléma merült fel , ezért ez a szállás már nem lesz igénybe véve, a többi helyen megfelelőek a körülmények

Dr. Pozsgai Zsolt c. r. dandártábornok úr elmondása szerint az állomány elszállásolása Szegeden, Kiskunhalason, illetve a helyi kereskedelmi szolgáltatóktól bérelt helyiségekben történik.

Az állomány ellátásával kapcsolatban Dr. Pozsgai Zsolt c. r. dandártábornok úr az ülésen elmondta, hogy az állomány számára napi 3-szori étkezést a vonatkozó belső szabályzókban (42/2007. ORFK utasítás, illetve gazdálkodási szabályzat) előírt normáknak megfelelően biztosítják. Asztalos Zoltán r.alezr. úr az MRK részéről elmondta, hogy tapasztalataik szerint a logisztika terén valóban vannak problémák, de ennek oka elsősorban az, hogy a szolgálatot ellátó állomány folyamatos mozgásban van, problémás elérni őket. Az alparancsnoki állomány feladata, hogy minden egyes kolléga megkapja az ellátmányát, de mivel valóban tapasztaltak olyat, hogy nem került minden kiosztásra, ezért külön felelősöket jelöltek ki a feladatra Az MRK képviselő elmondták azt is, hogy az MRK kezdeményezte a kollégák folyamatos étel-ital készletének biztosítása érdekében kulacs, illetve ételtároló doboz szolgálatban tartását, a rendőrök ezen eszközökkel való ellátását.

A védőeszközökkel kapcsolatosan elmondta dr, Pozsgai Zsolt, hogy a rendszeresített védőeszközökkel ellátják az állományt, nemcsak kesztyű, szájmaszk, fertőtlenítőszer áll a rendelkezésre, hanem speciális eszközök is vannak, de egyenlőre ezekre nem nagyon van szükség.

Szóba került a lakosság, illetve civil szerveződések által felajánlott élelmiszerek, tisztálkodási szerek elfogadása is. Főszabály szerint a rendőr semmit nem fogadhat el.

Szima Judit főtitkár Asszony hozzászólásában hangsúlyozta, hogy az adományokat el kell fogadni, mivel nagyon jó szívvel gyűjtik a szervezetek, az állampolgárok segíteni akarnak az általuk becsült rendőrök ellátásában, egyre nagyobb az összefogás hazánk érdekében, így ezt nem szabadna megbontani, ha tevékenyen segíteni akarnak az emberek elismerésüket, együttérzésüket kifejezve,  s meg kell találni ennek a lehetséges módját. Kérte, hogy haladéktalanul dolgozza ki a munkáltató az adományok elfogadásának megfelelő módját.

Főtitkár Asszony tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy szakszervezetünk a rendőri munkavállalók saját tulajdonú mobiltelefon használatának engedélyezése, valamint a készpénz és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz szolgálat ideje alatti birtokban tartása érdekében újra az ORFK vezetőjéhez fordult, kérve a vonatkozó ORFK utasítás erre vonatkozó tiltó rendelkezésének felfüggesztését. Továbbá azt is elmondta, hogy mind Belügyminiszter Úrnak, mind az alapvető jogok biztosának írt megkeresésében szakszervezetünk ezen aránytalan és szükségtelen alapjogi korlátozásokat szóvá tette, kérte az alapjogok korlátozásának tekintetében az intézkedésüket.

Az ülésen felmerült az is, hogy elsődlegesen a szakszervezeti vezetőknek kellene tájákozódni a helyszínen a migrációs helyzetben szolgálatot ellátók elhelyezéséről, ellátásáról, mivel az nem az MRK feladata. Ezt a felvetést Főtitkár Asszony szervezetünk nevében támogatta, s elmondta, hogy ez azon okból is fontos lenne, mivel a migrációs helyzettel kapcsolatban ennek a folyamatnak még csak az elején vagyunk, fontos lenne a helyszíni tapasztalatszerzés biztosítása a munkáltató részéről a szakszervezetnek való biztosítása annak érdekében, hogy a szakszervezet a törvényben rögzített feladatát ezen a téren minél hatékonyabban tudja ellátni.

II.

Új Hszt. és az illetmények, a besorolások képezték tárgyát az ülés második napirendi pontjának.

Az előzetes írásbeli tájékoztatást Dr. Pozsgai Zsolt c. r. dandártábornok úr az ülésen információkkal egészítette ki. Elmondása szerint az új Hszt. következtében az átlagilletmények a következőképpen alakultak: tiszthelyettesi állomány bruttó 290.000 Ft, tiszti állomány bruttó 422.000 Ft, míg a vezetői állomány esetében bruttó 560.000 Ft.

Elmondta, hogy az ORFK Humánigazgatási Szolgálata vezetőjének tájékoztatása szerint az új besorolásokkal szemben kb. 420 szolgálati panaszt nyújtottak be a kollégák, melyek zömében a szolgálati idő megállapítással, főként a szolgálati időpótlékkal kapcsolatosak.

Az ORFK tájékoztatás keretében elhangzott továbbá, hogy még az év végén tervbe van véve az új Hszt. egy újabb módosítása, egyebek között az illetmények 2016. január 1-től irányadó mértékének meghatározása érdekében.

Főtitkár Asszony jelezte, hogy az új Hszt-vel kapcsolatos problémákat, további javaslatokat a módosítás előtt szakszervezetünk meg fogja küldeni a minisztériumba, mivel a tapasztalatok alapján több változtatás is szükségszerű.

Statisztikai számadatként elhangzott továbbá az ülésen, hogy a bérkompenzációban részesülők létszáma a június 30-ai 7.600 főről július 1-től 1.100 főre csökkent.

A béremelés mértékével kapcsolatban az  ORFK jelenlévő illetékesei szerint azt senki nem garantálta, hogy a 30 %-os illetmény növekedés a nettó illetmény tekintetében fog megvalósulni.

A munkajogviszonyban foglalkoztatottak, kiemelten a fegyveres biztonsági őr munkakörben dolgozók illetményének soron kívüli rendezését  is javasolták a szakszervezetek képviselői az ülésen. Erre érdemi választ nem kaptunk.

Az ülésen az ORFK képviselői hangsúlyozták, hogy a közfoglalkoztatottak igénybevételével kapcsolatban, hogy nem csorbíthatja a közalkalmazotti foglalkoztatást, és nem annak hátrányára történik.

Szóba került az is, hogy gyakori problémát jelent, hogy a már közölt szolgálati időbeosztást gyakorta és szabálytalanul megváltoztatják a szolgálatszervezők, így a kollégák a családi,- illetve magánéletüket sem tudják úgy szervezni, ahogy az megilletné őket. Az új Hszt. szerint (135. § és 136. §, 31/2015. BM rendelet 73. §) legalább 1 héttel előre kell a hivatásos állomány tagjával közölni a szolgálati időbeosztást, illetve a pihenőnapokat is előre kell meghatározni. Ettől munkáltatói részről csak rendkívüli eset kapcsán lehetne eltérni, amiről legalább a szolgálat kezdés előtt 24 órával értesíteni kell az érintettet, de sajnos ez többször nem így történik.

Főtitkár Asszony elmondta, hogy a munkaközi szünet problémája okán is szakszervezetünk a miniszterhez és az alapvető jogok biztosához fordult, segítséget kérve az aránytalan negatív irányú változtatás  miatt ami sem munkavédelmi, sem egészségvédelmi szempontoknak nem felel meg, s alapjogsérelem is fennáll.

Továbbá kitért az új Hszt. szerinti illetmények kapcsán a tűzszerészpótlék be nem számítására – melyet szintén írásban jelzett szakszervezetünk az illetékesek felé is kérve annak haladéktalan megoldását.

Nyári kánikula alatt felmerült problémák is szóba kerültek az ülésen. Az idei kánikula hozta felszínre azt a problémát, hogy a jól láthatósági mellény viselése jelentősen igénybe vette az arra kötelezett állományt, illetve annak viselése alól még indokolt esetben sem kaptak felmentést a kollégák, s egyéb ruházattal kapcsolatos problémák is felmerültek. A kollégák – véleményünk szerint joggal – kifogásolják, hogy egyre drágábban jutnak hozzá az egyenruházati cikkekhez, melyeket korábban alacsonyabb áron lehetett beszerezni:

Szabadságról visszarendelés elszámolásával kapcsolatban az új Hszt. 20. § (2) bekezdése szerint a szabadságról történt visszarendelés során ellátott szolgálatot vagy a túlszolgálat szabályai szerint, vagy a szabadság ismételt kiadásával kell ellentételezni. Ennek határidejét, mármint a szabadság ismételt kiadásáét a Hszt. nem határozza meg. Az ülésen tájékoztatást kértek a szakszervezetek arra vonatkozóan, hogy az információk szerint egyre gyakrabban előforduló ilyen esetek (szabadságról visszarendelés) tekintetében a rendőri szervek milyen eljárási rendet alakítottak ki, mivel álláspontunk szerint az esetek többségében az elszámolás húzódik, ami jogilag és erkölcsileg egyaránt kifogásolható.

Az ülés végén Főtitkár Asszony – zárszóként – elmondta, hogy rendőreink példásan helyt állnak, nagy hivatástudattal végzik munkájukat az állampolgárok megelégedésére, hazánk védelme érdekében, s ezért minden köszönet megilleti őket. Köszönetét fejezte ki a rendőrség vezetői felé is a tekintetben, hogy igyekeznek a  legtöbbet megtenni ők is az állomány, és a magyar nép védelme érdekében ebben a válságos helyzetben.

 TMRSZ