Más ez a „fecni”

Más ez a „fecni”: a bűncselekményt elkövető Enikő szavára ügyészek hada rontott rá a rendőrök szakszervezetére

PrivátkopóA Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete vezetője szerint napi gyakoriságúvá kezd válni az ügyészségek részéről, hogy következmények nélkül követhetnek el jogtalanságokat. A meghurcolt főtitkár úgy véli, érdekes párhuzam, hogy az ügyészség nem kíván egy szövetséges állam – az Amerikai Egyesült Államok – azon jelzésére vizsgálatot indítani, miszerint Magyarországon ezermilliárdos nagyságrendben közpénzeket lophatnak el – mondván: nincs bizonyíték. Ugyanakkor, ha egy T. Enikő (aki maga is bűncselekményt követhetett el) nevű hölgy beballag az ügyészségre és azt mondja, hogy egy civil szervezet nem úgy költi el a saját pénzét, ahogy az szerinte helyes volna, akkor ügyészek hada ront a civil szervezetre, szakszervezeti vezetőket mocskolnak be és helyeznek vád alá, mondván: ott a bizonyíték, amit T. Enikő Word dokumentumként eléjük tárt. T. Enikő „fecnije” ugyanis nem „olyan” fecni…

Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) főtitkára előzetes letartóztatásával összefüggésben több jogsértés gyanúja is felmerül. A Kaposvári Városi Bíróság 6.Bny.795/2011/2. számú végzésében úgy rendelkezett, hogy „a Kaposvári Nyomozó Ügyészség Ny.37/2010/75-II. számú indítványának helyt ad és a gyanúsított előzetes letartóztatását az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, legfeljebb 2012.. március 27.napjáig meghosszabbítja (…) szabadlábra helyezés iránti kérelmét elutasítja”. A végzés indokolása: „Figyelemmel az eljárás tárgyát képező bűncselekmények tárgyi súlyára, a gyanúsított előéletére, alaposan tartani lehet továbbra is attól, hogy szabadlábra kerülése esetén a tanúk befolyásolásával, vagy egyéb bizonyítási eszközök meghamisításával a bizonyítást megnehezítené”.

Ami Szima Judit „előéletét” illeti: a Szekszárdi Törvényszék kifejtette a harcos érdekvédő előzetes letartóztatását megszüntető, 2012-ben kihirdetett végzésében, hogy „további bűncselekmények elkövetésének veszélyével a jelen helyzetben alappal számolni nem lehet, a gyanúsított büntetettsége továbbá csupán egy kisebb súlyú, függelemsértő cselekményben (bujtogatás vétsége) merül ki, mely a jelen eljárásban felrótt cselekményekkel a legtávolabbi kapcsolatba sem hozható”. Ennek ellenére a végzést megelőzően a szakszervezeti vezetőt hosszú hónapokig tartották előzetes letartóztatásban, figyelmen kívül hagyva azt a tényt (is), hogy egyedül neveli kiskorú gyermekét, akivel kaposvári fogva tartása ideje alatt kizárólag úgy tarthatott kapcsolatot, ha valamelyik Somogy megyei ügyész ráért, és „felügyelhette”, hogy az anya mit beszél kislányával. A börtönőr mellett minden esetben ügyész is jelen volt a gyermekkel való találkozásokon.

Az ügyészség az előzetes letartóztatásom elrendelését célzó indítványában alaptalanul azt állította, hogy adat merült fel arra, hogy újabb bűncselekmények elkövetését kezdtem meg, illetve okirati bizonyíték van arra, hogy a lakhelyelhagyási tilalmat súlyosan megszegtem, továbbá tanúk befolyásolására törekedtem – tájékoztatta a Privát Kopót Szima Judit.– Védőmmel együtt hiába kértük sorozatosan ezen állítólagos információk igazolását, az állítólagos okiratok megtekintését, ezek az állítások a mai napig bizonyítatlanok a vádhatóság részéről. Ezidáig más ügyben gyanúsítotti kihallgatásomra nem került sor, tehát azon állítás is valótlan volt előzetes letartóztatásom előterjesztésekor, hogy újabb bűncselekmény elkövetését kezdtem meg. Ezen megalapozatlan állítások viszont elegendőek voltak „jogállamunkban” ahhoz, hogy szabadságomat jogellenesen hónapokon keresztül korlátozzák, emberi méltóságomat semmibe vegyék, jogaimat sárba tiporják. Védekezni sem volt lehetőségem, mivel az általános, konkrétumokat nem tartalmazó ügyészségi állításokon kívül – kérelmeim ellenére – semmilyen tényt nem tártak elém, csak rutinszerűen meghosszabbították az előzetes letartóztatásomat.

A TMRSZ vezetője szerint napi gyakoriságúvá kezd válni az ügyészségek részéről, hogy következmények nélkül követhetnek el jogtalanságokat. A meghurcolt főtitkár úgy véli, érdekes párhuzam, hogy az ügyészség nem kíván egy szövetséges állam – az Amerikai Egyesült Államok – azon jelzésére vizsgálatot indítani, miszerint Magyarországon ezermilliárdos nagyságrendben közpénzeket lophatnak el – mondván: nincs bizonyíték. Ugyanakkor, ha egy T. Enikő (aki maga is bűncselekményt követhetett el) nevű hölgy beballag az ügyészségre és azt mondja, hogy egy civil szervezet nem úgy költi el a saját pénzét, ahogy az szerinte helyes volna, akkor ügyészek hada ront a civil szervezetre, szakszervezeti vezetőket mocskolnak be és helyeznek vád alá, mondván: ott a bizonyíték, amit T. Enikő Word dokumentumként eléjük tárt. T. Enikő „fecnije” ugyanis nem „olyan” fecni. T. Enikő fecnijét „meg lehet szakérteni”.

T. Enikő fecnijére alapozva büntetőeljárást lehet indítani, emberek, családok életét lehet tönkretenni. Igaz, hogy ezen a fecnin sem pecsét, sem aláírás nem látható, továbbá manipulálni is lehetett, hiszen a fecni nem volt írásvédett, az is igaz, hogy T. Enikő kilopott adatokat, file-okat a szakszervezet adatbázisából (szerveréről), majd azokat már olyan formában és tartalommal juttatta el az ügyészségre, hogy az a szakszervezettől a nyomozás során lefoglalt adatállománnyal vagy egyáltalán nem mutatott egyezést, vagy részadatok vonatkozásában mutatott csak egyezést. Ami pedig az ügyészség koncepciós eljárását támasztja alá az, hogy a két adatállományt – tehát a T. Enikő által átadott „fecni” adatait és a szakszervezettől lefoglalt adatokat – meg sem kísérelték egymással összevetni, le sem foglalták. Továbbá azt az adathordozót, amelyen T. Enikő ezeket az adatokat tárolta – tehát amiről kinyomtatásra került T. Enikő „fecnije” -, nála hagyták, majd a bírósági szakban az adathordozó T. Enikő vallomása szerint „eltűnt”. Tehát meg sem kísérelték szakértővel megvizsgálni T. Enikő adathordozóját és otthoni számítógépét sem. De: ez a fecni akkor is „hiteles”. Legalábbis a hatalmat birtoklók szerint.

Mert ez a fecni az „ő fecnijük”. És nem az „imperialista gyarmatosítók” fecnije…

A teljes cikk itt olvasható: http://privatkopo.hu

Előzmény:

http://www.tmrsz.hu/2014/12/11/valami-buzlik-viccorszagban-a-szima-ugy-hattere/